Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych

Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych

Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych powstało w listopadzie 1998 roku. Powołanie laboratorium było odpowiedzią na zwiększające się potrzeby w zakresie nowoczesnych technik pomiarowych opartych na systemach komputerowych, zarówno w zakresie realizacji samego pomiaru jak i opracowania wyników pomiarowych. W latach 90-tych w technice pomiarowej związanej z pomiarami wielkości geometrycznych zaczęto stosować nową generację przyrządów pomiarowych mających na celu realizację pomiarów współrzędnościowych oraz umożliwiających kompleksową ocenę stanu geometrycznego powierzchni części maszyn i dokumentowanie zgodności procesu produkcyjnego z wymaganiami.

Uwaga! Akredytacja zawieszona od 7 II 2024 do 5 VII 2024

Nr /Wielkość mierzona

Obiekt wzorcowania

Zakres pomiarowy

CMC

Identyfikacja metody

6.01 Długość Płytki wzorcowe kl. 0,1,2 0,5 ÷ 100 mm

(0,05+0,6· L) m

IW01

6.01 Długość

Suwmiarki 0 ÷ 150 mm

30 m

IW03

Laboratorium wzorujące AP 188

Certyfikat Akredytacji

Zakres Akredytacji

dr inż. Jacek Świderski

kierownik

41 342 43 42

swiderski@tu.kielce.pl

mgr inż. Tomasz Dobrowolski

kierownik techniczny

dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk

kierownik ds. jakości