Laboratoria

mar
13

Industrial Laboratory for Low-emission and Renewable Energy Sources

Polska wersja stronyLaboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii Kliknij tutaj The main research goals of the Laboratory Research and measurement: - Mechanical and electrical parameters of photovoltaic modules on the laboratory scale or at the customer's site - Power balance in power microgrid nodes. - Battery charging station parameters. - Functionality of electric vehicles [...]
Utworzył Miłosz | Laboratoria
Czytaj więcej
mar
13

Laboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii

The English version of the siteIndustrial Laboratory for Low-emission and Renewable Energy Sources Klick here Główne cele badawcze Laboratorium Badania i pomiary: - parametrów mechanicznych i elektrycznych modułów fotowoltaicznych w warunkach laboratoryjnych albo u klienta; - bilans mocy w węzłach mikrosieci elektroenergetycznych; - parametrów stacji ładowania baterii; - funkcjonalności pojazdów elektrycznych dla zdefiniowanych potrzeb; - oporu [...]
Utworzył Miłosz | Laboratoria
Czytaj więcej
mar
23

Laboratorium Elektronowej Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy Rentgenowskiej

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji od 2019r. w realizacji badań według procedur: Badanie mikrostruktury stali i stopów wg PB 5.4.1 wyd. 03 z dnia 15.05.2019 Skład chemiczny w mikroobszarach wg ISO 22309:2011w zakresie od Z=11 do Z=83 Wyposażenie laboratorium: Elektronowy mikroskop skaningowy firmy JEOL 7100F z emisja polową. Wyposażony jest w detektor EDS firmy [...]
Utworzył Miłosz | Akredytowane
Czytaj więcej
mar
23

Laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej

Laboratorium Elektrotechniki Pojazdowej (LEP) jest akredytowanym (nr akredytacji PCA: AB 117) laboratorium badawczym, wykonującym badania zgodności wybranych produktów z odnośnymi aktami normatywnymi (polskimi i europejskimi). Szczególnym obszarem (objętym akredytacją) są badania zgodności (z wybranymi dyrektywami UE i normami) oraz badania homologacyjne (wg wybranych regulaminów EKG ONZ) elementów elektrotechniki i elektroniki pojazdowej. W laboratorium są też [...]
Utworzył Miłosz | Akredytowane
Czytaj więcej
mar
23

Laboratorium Techniki Świetlnej

Laboratorium Techniki Świetlnej posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (nr AB 1714) oraz uprawnienia do wykonywania badań urządzeń oświetleniowych, elementów elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów w zakresie znakowania wyrobów znakami: „E”, „e” i „CE”. Laboratorium wykonuje badania homologacyjne na zgodność z następującymi regulaminami EKG ONZ (UNECE): nr 3, 4, 6, 7, 10, 19, 23, 38, 48, [...]
Utworzył Miłosz | Akredytowane
Czytaj więcej
mar
23

Laboratorium Materiałów Drogowych

Laboratorium Materiałów Drogowych zostało utworzone w 2015 roku jako wydzielona komórka ze struktur Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej, świadczące usługi badawcze na najwyższym poziomie w zakresie materiałów przeznaczonych do budowy dróg. W 2015 roku laboratorium uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB1580, w zakres której wchodzą poniższe badania. Zakres badawczy dla mieszanek mineralno-asfaltowych: Zawartość [...]
Utworzył Miłosz | Akredytowane
Czytaj więcej
mar
23

Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych

Laboratorium Komputerowych Pomiarów Wielkości Geometrycznych powstało w listopadzie 1998 roku. Powołanie laboratorium było odpowiedzią na zwiększające się potrzeby w zakresie nowoczesnych technik pomiarowych opartych na systemach komputerowych, zarówno w zakresie realizacji samego pomiaru jak i opracowania wyników pomiarowych. W latach 90-tych w technice pomiarowej związanej z pomiarami wielkości geometrycznych zaczęto stosować nową generację przyrządów pomiarowych [...]
Utworzył Miłosz | Akredytowane
Czytaj więcej
Zamknij
Skip to content