Laboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii

Laboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii

The English version of the site

Industrial Laboratory for Low-emission and Renewable Energy Sources

Główne cele badawcze Laboratorium

 • Badania i pomiary:
  – parametrów mechanicznych i elektrycznych modułów fotowoltaicznych w warunkach laboratoryjnych albo u klienta;
  – bilans mocy w węzłach mikrosieci elektroenergetycznych;
  – parametrów stacji ładowania baterii;
  – funkcjonalności pojazdów elektrycznych dla zdefiniowanych potrzeb;
  – oporu opływu modeli w tunelu aerodynamicznym;
 • dobór urządzeń zasilanych odnawialnymi źródłami energii i ich parametrów dla określonych profili zapotrzebowania na energię;
 • opracowanie scenariuszy pracy mikrosieci elektroenergetycznej dla zadanych oczekiwań;
 • analiza funkcjonowania mikrosieci elektroenergetycznej z wykorzystaniem bliźniaków cyfrowych;
 • ocena efektu ekologicznego planowanej lub zbudowanej mikrosieci elektroenergetycznej;
 • zarządzanie jakością pracy zakładów przemysłowych i spółdzielni energetycznych pod kątem efektywności i niezawodności energetycznej.

Zespół Laboratorium

 • dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk, kierownik
 • dr hab. Inż. Sławomir Karyś, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Maria Krechowicz, prof. PŚk
 • dr inż. Damian Krzesimowski
 • mgr inż. Artur Pawelec
 • mgr inż. Aleksandra Pyk
 • mgr inż. Dominik Zbróg

Zakres prac badawczo-rozwojowych

Modelowanie i zarządzanie mikrosiecią elektroenergetyczną zasilaną niskoemisyjnymi i odnawialnymi źródłami energii

 • modelowanie bilansu mocy elektrycznej w węzłach elektroenergetycznych zawierających zdefiniowane źródła, zasobniki i odbiory wraz z elementami prognozowania produkcji energii z OZE;
 • zarządzanie podażą i popytem energii elektrycznej w ramach mikrosieci elektroenergetycznej w odniesieniu do giełdowego rynku cen energii na giełdowym rynku energii elektrycznej;
 • zastosowanie uczenia maszynowego do prognozowania zysku oraz ilości energii wyprodukowanej przez farmy fotowoltaiczne i wiatrowe;
 • bilansowanie lokalne mocy czynnej i biernej w mikrosieci elektroenergetycznej, w skład której wchodzi stacjonarny lub mobilny magazyn energii;
 • monitorowanie rozpływów energii w mikrosieci z elementami bilansowania mocy z wykorzystaniem cyfrowego bliźniaka;
 • symulacja zarządzania produkcją energii z OZE;
 • prognozowanie produkcji i konsumpcji energii na podstawie krótkoterminowych prognoz meteorologicznych z systemów naziemnych i satelitarnych;
 • analiza eksploatacyjna funkcjonowania mikrosieci elektroenergetycznej;
 • prognozowanie parametrów i ceny usługi ładowania baterii w pojazdach elektrycznych.

Badania modułów fotowoltaicznych w warunkach laboratoryjnych lub rzeczywistych

Badanie na terenie kampusu lub u klienta

 • badania modułów fotowoltaicznych w celu wyznaczenia charakterystyk prądowo-napięciowych w tym z użyciem symulatorów widma słonecznego;
 • weryfikacja stanu pracy modułów fotowoltaicznych przy wykorzystaniu termowizji i elektroluminescencji;
 • detekcja defektów modułów zainstalowanych u klienta przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego.

Pojazdy elektryczne

 • badanie mające na celu wyznaczenie charakterystyki zapotrzebowania na energię elektryczną w warunkach rzeczywistych, tj. u klienta (uczelnia dysponuje pojazdem elektrycznym dostawczym oraz osobowym);
 • ocena efektu ekologicznego zastosowania pojazdu elektrycznego u klienta;
 • opracowanie wytycznych do wdrożenia elektro mobilności u klienta.

Badania w tunelu aerodynamicznym

 • maksymalne wymiary badanego obiektu (0,1 x 0,1 x 0,1) m;
 • pomiar sił wzdłużnych i poprzecznych działających na obiekt;
 • wyznaczanie profilu prędkości i ciśnienia wokół obiektu;
 • pomiar współczynnika oporu aerodynamicznego;
 • wyznaczenie krytycznego kąta natarcia i siły nośnej;

Wyposażenie i aparatura laboratorium

Mikrosieć elektroenergetyczna

 • kampusowa dyspozytornia mikrosieci elektroenergetycznej dyspozytornia do monitorowania i zarządzania procesem produkcji, dystrybucji i magazynowania energii pozyskiwanej z odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł;
 • serwerownia do akwizycji danych pomiarowych produkcji, przepływu i magazynowania energii;
 • infrastruktura scalająca odbiory energii w czterech budynkach dydaktycznych, bibliotece oraz dwóch serwerowniach Politechniki Świętokrzyskiej;
 • źródła niestabilne w postaci instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW umiejscowionej na karportach oraz 20 kW umiejscowione na dachu budynku Centrum Naukowo-Wdrożeniowego CENWIS;
 • źródła niestabilne w postaci turbin wiatrowych z osią pionową o łącznej mocy 24 kW zainstalowanych na budynkach uczelni;
 • źródło stabilne w postaci generatora prądu zasilanego gazem ziemnym o mocy 100kW;
 • stacjonarny magazyn energii w technologii litowo-jonowej, o mocy 500 kW i pojemności energii 400 kWh oraz mobilne magazyny energii – trzy pojazdy elektryczne;
 • punkty ładowania pojazdów elektrycznych typu Plug-in: DC 50kW (2 szt.) AC 22KW (10 szt.);
 • oprogramowanie PVSol do projektowania instalacji fotowoltaicznych;
 • oprogramowanie ETAP do projektowania mikrosieci elektroenergetycznych.

Mobilne Laboratorium do pomiaru i badań modułów fotowoltaicznych

Laboratorium mobilne Led Sun Simulator 4.0 ma możliwość pomiaru parametrów elektrycznych oraz wykonywania badań termowizyjnych i elektroluminescencyjnych modułów PV w warunkach polowych i laboratoryjnych. Laboratorium mobilne Led Sun Simulator 4.0 umożliwia wykonanie badań zgodnie z certyfikacją TUV IEC 60904-9, klasy A+A+A+. W skład mobilnego laboratorium wchodzą:

 • symulator słońca z pełnym spektrum LED Flasher dla modułów mono- lub multi-krystalicznych, również typu PERC i cienkowarstwowych z zakresem natężenia promieniowania od 200 do 1200 W/m2;
 • elektroluminescencja;

Dzięki infrastrukturze zainstalowanej na dachu budynku istnieje możliwość badania parametrów modułów w warunkach rzeczywistych oraz wykonanie badań porównawczych, a także analizowanie wydajności modułów PV w dowolnej szerokości geograficznej.

Dron DJI MATRICE 200 V2

Do detekcji defektów z powietrza z wykorzystaniem kamery termowizyjnej ZENMUSE XT 2 (FLIR):

 • system TimeSync – zwiększona precyzja geotagowania;
 • kamera FPV;
 • kamera termowizyjna z sensorem termowizyjnym o rozdzielczości 640×512 i częstotliwości odświeżania 30 Hz;
 • zoom cyfrowy: 640×512: 1x, 2x, 4x, 8x;
 • rozmiar piksela: 17 μm;
 • zakres wykrywanych temperatur (wysokie gainy): 640×512: -25°C do 135°C;
 • zakres wykrywanych temperatur (niskie gainy): od -40° do 550°C;
 • format Foto: JPEG, TIFF, R-JPEG;
 • format video: 8 bit: MOV, MP4; 14 bit: TIFF Sequence;

Tunel aerodynamiczny:

 • wymiary sekcji pomiarowej: szer., wys., dług.: (0,3 x 0,3 x 0,42) m;
 • możliwość uzyskiwania prędkości przepływu w tunelu w zakresie: (3,2–28) m/s,
 • możliwość regulacji kąta natarcia: 0-150o;
 • dokładność pomiaru siły nośnej: mniejsza lub równa +/- 4N;
 • przeźroczysta i zamknięta sekcja pomiarowa;
 • silnik wentylatora z regulowaną prędkością obrotową;
 • stabilizacja linii strumienia powietrza;
 • elektroniczny czujnik do pomiaru dwóch składowych siły przepływu;
 • miernik chropowatości powierzchni;
 • dostępne obiekty badawcze: kula, półkula, dysk, pierścień, kwadrat, cylinder, paraboloida, obiekt opływowy, obiekt wklęsły, obiekt żebrowany;
 • możliwość zaprojektowania i wykonania dowolnego obiektu badawczego 3D wytworzonego z tworzyw sztucznych, ceramiki lub stopów metali.

Oferta współpracy z przemysłem

 • Usługi badawczo-rozwojowe świadczone dla przemysłu mogą być wykonywane w formie pojedynczej lub w postaci pakietowej.
 • Oferowana usługa naszego Laboratorium kierowana jest do podmiotów, które już eksploatują, bądź planują uruchomienie rozbudowanych struktur elektroenergetycznych.
 • Usługi związane z badaniami modułów PV skierowane są do inwestorów, instalatorów, profesjonalnych sprzedawców komponentów instalacji fotowoltaicznych oraz użytkowników modułów PV.
 • Usługi związane z badaniami aerodynamicznymi obiektów oferowane są do tych podmiotów, które projektują lub produkują elementy lub urządzenia poddawane naporowi aerodynamicznemu.
 • Prace badawczo-wdrożeniowe realizowane są przez zespół Katedry Inżynierii Produkcji Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego i Katedry Energetyki, Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych. W skład zespołu wchodzą naukowcy i eksperci, autorzy opinii eksperckich i opracowań naukowych wykonywanych na zlecenie podmiotów gospodarczych, współautorzy patentów oraz autorzy materiałów i opracowań naukowych.

Kontakt

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

Katedra Inżynierii Produkcji,

Laboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

Laboratorium powstało w wyniku realizacji projektu CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego, Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020. Oś Priorytetowa 1: Innowacje i Nauka, Działanie 1.1. Wsparcie Infrastruktury B+R

Sekretariat
+48 41 34 24 282
skwzimk@tu.kielce.pl

Artur Bartosik
+48 783 230 613
artur.bartosik@tu.kielce.pl

Artur Pawelec
+48 602 275 382
apawelec@tu.kielce.pl

Dominik Zbróg
+48 783 230 245
dzbrog@tu.kielce.pl

Zapraszamy
do współpracy!