LIDER XV – NOWY KONKURS z NCBR

  LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, […]

Nabór FENG.01.01-IP.01-005/23 – Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Priorytet 1. Wsparcie dla przedsiębiorców Dla kogo? Nabór dedykowany jest dla konsorcjów, składających się z: dużych przedsiębiorstw lub dużych przedsiębiorstw i MŚP lub dużych przedsiębiorstw i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub MŚP i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub dużych przedsiębiorstw i MŚP oraz organizacji badawczych lub organizacji […]

Stypendium START z FNP dla młodych naukowców

Fundacja na Rzecz nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków w programie START (konkurs 2024) Młodzi uczeni i młode uczone mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe. Wnioski do konkursu można składać do 3 listopada 2023 r. Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek, przyznawanym w dowód uznania […]

Nowy konkurs FIRST TEAM z FNP

Ogłoszenie o naborze wniosków Instytucja ogłaszająca nabór: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – Instytucja Pośrednicząca w ramach Priorytetu 2 FENG Działanie: 2.2 First Team Priorytet 2: Środowisko sprzyjające innowacjom Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 Numer naboru: 1/2023 Krótki opis działania: Projekty First Team dedykowane są naukowczyniom i naukowcom na wczesnym etapie kariery naukowej, […]

Projekt RID II „Diagnostyka sprężonych oraz cięgnowych drogowych obiektów inżynierskich, z uwzględnieniem doboru systemów monitoringu”

Akronim: DiagSC  Kierownik Projektu PŚk B+R : prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt Okres realizacji: od 01.02.2023r. do 31.07.2024r.  Wartość Projektu: 1 679 562,50 zł Wartość dofinansowania NCBR: 839 781,25 zł Wynagrodzenie płatne przez GDDKiA: 839 781,25 zł Wartość dofinansowania PŚk: 579 562,50 zł (NCBR: 289 781,25 zł, GDDKiA: 289 781,25 zł)  Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Generalną […]

Projekt PARROT AI – Inteligentny asystent lekarza

Akronim: PARROT AI  Kierownik Projektu B+R : dr hab. inż. Roman Stanisław Deniziak, prof. PŚk Okres realizacji: od 01.05.2023 do 30.04.2026  Wartość Projektu: 11 154 421,73 zł Wartość dofinansowania: 7 900 683,75 zł Wartość dofinansowania PŚk: 3 848 750,00 zł  Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego INFOSTRATEG, konkurs: INFOSTRATEG IV Nr umowy […]

HYDROSTRATEG

II konkurs Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” Niedostateczna lub zbyt duża ilość wody, a także jej bardzo zła jakość – to główne problemy polskiej gospodarki wodnej. Program Hydrostrateg powstał w odpowiedzi na potrzebę poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Program obejmuje trzy obszary badawcze: woda w środowisku – […]

Konkurs FENG „Proof of Concept” z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej poinformowała o planowanym naborze wniosków w działaniu Proof of Concept (PoC) finansowanym z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027. Nabór będzie prowadzony w terminie 03.08.2023 – 07.09.2023. Działanie Proof of Concept (PoC) ma na celu wsparcie naukowczyń i naukowców w weryfikacji potencjału rynkowego ich odkryć i jest […]

Konkurs w ramach programu INFOSTRATEG VII z NCBR i GUM

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. VII konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach tematu zgłoszonego przez Główny Urząd Miar. Celem Programu INFOSTARTEG jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i […]

Projekt TRAFFIC

Tytuł: „Autonomiczny koordynator ekoróżnorodnych zasobów transportowych” Akronim: Traffic Kierownik Projektu B+R : dr inż. Radosław Belka Okres realizacji: od 01.01.2023 do 31.12.2023 Wartość Projektu: 5 054 052,50 zł Wartość dofinansowania: 3 554 372,50 zł Wartość dofinansowania PŚk: 1 304 852,50 zł Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Konkurs Szybka ścieżka […]

Projekt InnoMiAsp z Programu LIDER XIII NCBiR

Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej mieszanki mineralno-asfaltowej z destruktem asfaltowym wytwarzanej w obniżonej temperaturze produkcji w technologii asfaltu spienianego wodą” Akronim: InnoMiAsp z Programu LIDER XIII NCBiR Nr projektu: 0068/L-13/2022 Umowa Nr: LIDER13/0068/2022 Okres realizacji: 01.02.2023-31.01.2026 Całkowity koszt realizacji projektu –  1 491 290,00 zł Wartość dofinansowania projektu   – 1 491 290,00 zł Kierownik projektu: dr inż. Mateusz […]

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Program jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Harmonogram naboru wniosków FENG będzie wspierał realizację projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki. Z programu będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji. Ścieżka SMART Celem […]

LIDER XIV

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, z […]

NEON II – konkurs NCBR i PKN ORLEN

Nazwa Wspólne Przedsięwzięcie NCBR-PKN ORLEN pn. NEON (II konkurs) Dla kogo? Do konkursu mogą przystąpić: Przedsiębiorstwa Jednostki naukowe Konsorcja składające się maksymalnie z 5 podmiotów Na co? o badania przemysłowe lub o eksperymentalne prace rozwojowe Organizator konkursu o Narodowe Centrum Badań i Rozwoju PKN ORLEN Zakres tematyczny Konkurs II dotyczy celu szczegółowego – Rozwój technologii […]

Konkurs INFOSTRATEG z NCBR

INFOSTRATEG – V konkurs na projekty zamawiane Dla kogo? Do konkursu mogą przystąpić konsorcja w skład których wchodzą: • jednostki naukowe lub przedsiębiorcy • podmioty zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru • maksymalnie 5 podmiotów. Na co? W konkursie mogą zostać dofinansowanie: • badania podstawowe • badania przemysłowe • […]

Innowacje cyfrowe – ostatni konkurs POIR 2022- Szybka Ścieżka w konsorcjum z przedsiębiorstwami

Nazwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Konkurs 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe Dla kogo? ·      przedsiębiorstw, ·      konsorcjów przedsiębiorstw (składających się z maks. 3 podmiotów), ·      konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z maks. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo. Na co? badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace […]

HYDROSTRATEG-konkurs z NCBR do 31.10.2022

Trwa nabór wniosków do NCBR na I konkurs Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” Niedostateczna lub zbyt duża ilość wody, a także jej bardzo zła jakość – to główne problemy polskiej gospodarki wodnej. Program Hydrostrateg powstał w odpowiedzi na potrzebę poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Program obejmuje trzy […]

Nowy Program START 2023 z FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera nabór wniosków do konkursu w programie START, w którym młodzi uczeni mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe. Nabór będzie prowadzony do 31 października 2022r. Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek, przyznawanym w dowód uznania dla ich dokonań naukowych. […]

12 Konkurs NCBR z zakresu obronności

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa NCBR z dniem 27 maja 2022 roku ogłosił Konkurs Nr 12/2022 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (dalej: „Konkurs Nr 12/2022”). Nabór wniosków dla Rundy 1 prowadzony będzie od 13 […]

IV Konkurs INFOSTRATEG z NCBR

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Czwarty konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach czterech tematów z zakresu tematycznego programu: Konkurs obejmuje cztery tematy z zakresu tematycznego programu: TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla […]