Projekt TRAFFIC

Tytuł: „Autonomiczny koordynator ekoróżnorodnych zasobów transportowych” Akronim: Traffic Kierownik Projektu B+R : dr inż. Radosław Belka Okres realizacji: od 01.01.2023 do 31.12.2023 Wartość Projektu: 5 054 052,50 zł  Wartość dofinansowania: 3 554 372,50 zł Wartość dofinansowania PŚk: 1 304 852,50 zł Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Konkurs Szybka ścieżka […]

Projekt InnoMiAsp z Programu LIDER XIII NCBiR

Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej mieszanki mineralno-asfaltowej z destruktem asfaltowym wytwarzanej w obniżonej temperaturze produkcji w technologii asfaltu spienianego wodą” Akronim: InnoMiAsp z Programu LIDER XIII NCBiR Nr projektu: 0068/L-13/2022 Umowa Nr: LIDER13/0068/2022 Okres realizacji: 01.02.2023-31.01.2026 Całkowity koszt realizacji projektu –  1 491 290,00 zł Wartość dofinansowania projektu   – 1 491 290,00 zł Kierownik projektu: dr inż. Mateusz […]

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Program jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Harmonogram naboru wniosków FENG będzie wspierał realizację projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki. Z programu będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji. Ścieżka SMART Celem […]

LIDER XIV

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, z […]

NEON II – konkurs NCBR i PKN ORLEN

Nazwa Wspólne Przedsięwzięcie NCBR-PKN ORLEN pn. NEON (II konkurs) Dla kogo? Do konkursu mogą przystąpić: Przedsiębiorstwa Jednostki naukowe Konsorcja składające się maksymalnie z 5 podmiotów Na co? o badania przemysłowe lub o eksperymentalne prace rozwojowe Organizator konkursu o Narodowe Centrum Badań i Rozwoju PKN ORLEN Zakres tematyczny Konkurs II dotyczy celu szczegółowego – Rozwój technologii […]

Konkurs INFOSTRATEG z NCBR

INFOSTRATEG – V konkurs na projekty zamawiane Dla kogo? Do konkursu mogą przystąpić konsorcja w skład których wchodzą: • jednostki naukowe lub przedsiębiorcy • podmioty zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru • maksymalnie 5 podmiotów. Na co? W konkursie mogą zostać dofinansowanie: • badania podstawowe • badania przemysłowe • […]

Innowacje cyfrowe – ostatni konkurs POIR 2022- Szybka Ścieżka w konsorcjum z przedsiębiorstwami

Nazwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Konkurs 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe Dla kogo? ·      przedsiębiorstw, ·      konsorcjów przedsiębiorstw (składających się z maks. 3 podmiotów), ·      konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z maks. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo. Na co? badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace […]

HYDROSTRATEG-konkurs z NCBR do 31.10.2022

Trwa nabór wniosków do NCBR na I konkurs Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” Niedostateczna lub zbyt duża ilość wody, a także jej bardzo zła jakość – to główne problemy polskiej gospodarki wodnej. Program Hydrostrateg powstał w odpowiedzi na potrzebę poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Program obejmuje trzy […]

Nowy Program START 2023 z FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera nabór wniosków do konkursu w programie START, w którym młodzi uczeni mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe. Nabór będzie prowadzony do 31 października 2022r. Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek, przyznawanym w dowód uznania dla ich dokonań naukowych. […]

12 Konkurs NCBR z zakresu obronności

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa NCBR z dniem 27 maja 2022 roku ogłosił Konkurs Nr 12/2022 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (dalej: „Konkurs Nr 12/2022”). Nabór wniosków dla Rundy 1 prowadzony będzie od 13 […]

IV Konkurs INFOSTRATEG z NCBR

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Czwarty konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach czterech tematów z zakresu tematycznego programu: Konkurs obejmuje cztery tematy z zakresu tematycznego programu: TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla […]

Rozwój Innowacji Drogowych_RID II- konkurs NCBR i GDDKiA

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad podjęli decyzję o kontynuacji współpracy w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia, którego celem jest wsparcie badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa. Rozpoczął się II konkurs w ramach programu RID – Rozwój Innowacji Drogowych. Nowoczesna infrastruktura drogowa i sprawny system transportowy to warunki […]

NEON – konkurs NCBR i PKN ORLEN

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i PKN ORLEN ogłosiły nabór do wspólnego programu grantowego NEON, czyli NEW ORLEN – w pierwszym konkursie będzie można pozyskać 35 mln zł na projekty związane z produkcją ekologicznej biomasy z roślin, których uprawa nie zaburzy ekosystemu. Bioprodukty stanowią zrównoważoną alternatywę dla surowców kopalnych. Jako uzupełnienie polskiej bazy surowcowej […]

Projekt PAVEPRO – wielofunkcyjna nawierzchnia dla osób niepełnosprawnych

Projekt realizowany w ramach programu NCBR pn.:  „Rzeczy są dla ludzi” Nr umowy o dofinansowanie Rzeczy są dla ludzi/0052/2020  z dnia 16 lipca 2021 r, Tytuł projektu Pavepro – wielofunkcyjna nawierzchnia dla osób niepełnosprawnych Streszczenie projektu Badania wstępne zrealizowane od grudnia 2018 do kwietnia 2019 roku na mieszkańcach Warszawy z niepełnosprawnością fizyczną (brak czucia w […]

LIDER XIII – Nowy Konkurs NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poszukuje Liderek i Liderów innowacji, którzy wyróżniają się naukowymi pomysłami i mają potencjał, by pełnić rolę kierowników projektów badawczo-rozwojowych. Do zdobycia są granty w wysokości nawet do 1,5 mln zł na realizację jednego projektu. Nabór wniosków do XIII edycji Programu LIDER rozpocznie się 23 maja br. Narodowe Centrum Badań i […]

Projekt OPUS

Kierownik prof. dr hab inż. Magdalena Piasecka Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki Umowa nr UMO-2018/31/B/ST8/01199 Lata realizacji 2019-2023 Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn Celem projektu jest analiza procesów wymiany ciepła podczas przepływu dwufazowego przez zespoły mikro- i minikanałów. Kolejnymi analizowanymi w pracy zagadnieniami są: wpływ rozwinięcia powierzchni grzejnej i położenia modułu testowego na […]

II Konkurs NCBR NOWE TECHNOLOGIE W ZAKRESIE ENERGII

Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki, co w efekcie powinno się przyczynić do zwiększenia się o 20-50% (w stosunku do poziomu z roku 2020) udziału energii pochodzącej z OZE w ogólnym miksie energetycznym kraju. Cele szczegółowe  Programu, w które wpisuje się […]

PLK i NCBR i nowy konkurs BRIK II

Kolej na innowacje! BRIK II – konkurs na projekty badawczo-rozwojowe PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiły II konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK – Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej. Będą poszukiwać nowych możliwości rozwoju innowacji w branży kolejowej w obszarach: bezpieczeństwo ruchu kolejowego, efektywność energetyczna, […]

Nowe Konkursy NCBR na 2022

Przedstawiamy wstępny harmonogram konkursów NCBR na rok 2022. Harmonogram podlegać będzie procesowi weryfikacji i zatwierdzania przez nadzorujące NCBR Ministerstwo. Wszelkie zmiany w harmonogramie będą publikowane na bieżąco w zakładce – Fundusze unijne – aktualne konkursy.   Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych INFOSTRATEG III (projekty zamawiane) Alokacja: 18,4 mln zł Ogłoszenie konkursu: 2 listopada 2021 r. Rozpoczęcie naboru […]

SZAFIR – 4 Konkurs z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa

Ogłoszenie Konkursu nr 4/SZAFIR/2021 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR”. Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 1.09.2021 […]