NEON II – konkurs NCBR i PKN ORLEN

NEON II – konkurs NCBR i PKN ORLEN

Nazwa Wspólne Przedsięwzięcie NCBR-PKN ORLEN pn. NEON (II konkurs)

Dla kogo?

Do konkursu mogą przystąpić:

 • Przedsiębiorstwa
 • Jednostki naukowe
 • Konsorcja składające się maksymalnie z 5 podmiotów

Na co? o badania przemysłowe lub o eksperymentalne prace rozwojowe

Organizator konkursu o Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • PKN ORLEN

Zakres tematyczny

Konkurs II dotyczy celu szczegółowego – Rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji i w konsekwencji cyfryzacja procesów. Cel ten realizowany
jest poprzez zagadnienie badawcze, tj. Innowacyjne systemy monitoringu korozji oraz działania obniżające jej negatywny wpływ na instalacje produkcyjne,
obejmujące tematy:

 • 1.1. Aplikacja do monitorowania i predykcji korozji na instalacjach przemysłowych branży rafineryjno-petrochemicznej zawierająca moduły
  machine learning.
 • 1.2. Innowacyjne urządzenie/system do monitorowania czynników korozyjnych w procesowych strumieniach węglowodorowych oraz wodnych w
  czasie rzeczywistym (online), w tym zawartości związków i pierwiastków wpływających na przyspieszenie korozji oraz detekcja – wraz z lokalizacją
  w obrębie instalacji – i monitoring szybkości różnych rodzajów korozji (równomiernej, wżerowej, naprężeniowej, wodorowej, podosadowej,
  siarczkowej oraz spowodowanej przez kwasy naftenowe).
 • 1.3.Telemetryczny system centralnego nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania ochrony katodowej zbiorników podziemnych wraz z mapą
  interaktywną zdarzeń awaryjnych.

Nabór wniosków 27 stycznia – 31 marca 2023 r. (do godziny 16:15) wyłącznie w systemie elektronicznym LSI.

Budżet Alokacja przewidziana na II konkurs to 8 mln zł.

Dofinansowanie: Intensywność wsparcia (wartość finansowania) dla jednostek naukowych niebędących przedsiębiorstwami, na realizację prac w projekcie wynosi 100%
kosztów kwalifikowalnych, dla przedsiębiorstw zgodnie z pomocą publiczną.

Harmonogram konkursu Data ogłoszenia: 22 grudnia 2022 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 27 stycznia 2023 r.
Zakończenie naboru wniosków: 31 marca 2023 r., godz. 16:15
Wyniki konkursu: NCBR przesyła do wnioskodawców decyzje w terminie do 6 miesięcy od dnia zamknięcia naboru wniosków.
Okres realizacji projektu Maksymalny okres realizacji 48 miesięcy

Inne ważne informacje o konkursie

W razie podjęcia przez PKN ORLEN decyzji o wdrożeniu Rezultatu Projektu w działalności PKN ORLEN, Wykonawca będzie zobowiązany przenieść swój
udział we wspólnym prawie do Rezultatu Projektu na PKN ORLEN, przy czym cena za przeniesienie udziału będzie równa wartości udziału finansowego
Wykonawcy w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych (wkład własny i dofinansowanie NCBR), a w przypadku wątpliwości potwierdzenie
rynkowości ceny zostanie dokonane przez rzeczoznawcę.

o W przypadku gdy PKN ORLEN podejmie decyzję o niewdrażaniu Rezultatów Projektu, Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia Rezultatów Projektu
poprzez:

 1. wprowadzenie Rezultatów Projektu do własnej działalności poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych Rezultatów
  Projektu lub
 2. udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z Rezultatów Projektu na rzecz osób trzecich przy czym uprawnionymi do udzielenia
  licencji na korzystanie z Rezultatu Projektu na rzecz osób trzecich są PKN ORLEN oraz Wykonawca, a korzyści uzyskane z tytułu udzielenia licencji,
  podlegają podziałowi w stosunku do udziałów poszczególnych współuprawnionych we wspólnych prawach do Rezultatu Projektu lub
 3. sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do Rezultatów Projektu w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Wiecej informacji o konkursie: link