Dział Projektów Badawczo-Rozwojowych

kwi
22

GOSPOSTRATEG XI – konkurs na projekty zamawiane

Dla kogo? Do konkursu mogą przystąpić konsorcja w skład których wchodzą: jednostki naukowe, spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia podmioty zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru maksymalnie 5 podmiotów, w tym co najmniej dwie jednostki naukowe. Na co? W konkursie mogą zostać dofinansowane: badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, […]

Czytaj więcej
kwi
05

Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO

Podstawowe informacje o 4 konkursie INNOGLOBO z NCBR: Wnioskodawcą składającym do NCBR wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w 4. konkursie w ramach Programu INNOGLOBO może być: a) samodzielny podmiot, taki jak: – podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 6a, 6b, 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym […]

Czytaj więcej
gru
29

LIDER XV – NOWY KONKURS z NCBR

  LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, […]

Czytaj więcej
lis
22

Nabór FENG.01.01-IP.01-005/23 – Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Priorytet 1. Wsparcie dla przedsiębiorców Dla kogo? Nabór dedykowany jest dla konsorcjów, składających się z: dużych przedsiębiorstw lub dużych przedsiębiorstw i MŚP lub dużych przedsiębiorstw i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub MŚP i organizacji badawczych lub organizacji pozarządowych lub dużych przedsiębiorstw i MŚP oraz organizacji badawczych lub organizacji […]

Czytaj więcej
wrz
21

Stypendium START z FNP dla młodych naukowców

Fundacja na Rzecz nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków w programie START (konkurs 2024) Młodzi uczeni i młode uczone mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe. Wnioski do konkursu można składać do 3 listopada 2023 r. Stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest prestiżowym wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy i badaczek, przyznawanym w dowód uznania […]

Czytaj więcej
wrz
12

Nowy konkurs FIRST TEAM z FNP

Ogłoszenie o naborze wniosków Instytucja ogłaszająca nabór: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej – Instytucja Pośrednicząca w ramach Priorytetu 2 FENG Działanie: 2.2 First Team Priorytet 2: Środowisko sprzyjające innowacjom Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 Numer naboru: 1/2023 Krótki opis działania: Projekty First Team dedykowane są naukowczyniom i naukowcom na wczesnym etapie kariery naukowej, […]

Czytaj więcej
lip
06

Projekt RID II „Diagnostyka sprężonych oraz cięgnowych drogowych obiektów inżynierskich, z uwzględnieniem doboru systemów monitoringu”

Akronim: DiagSC  Kierownik Projektu PŚk B+R : prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt Okres realizacji: od 01.02.2023r. do 31.07.2024r.  Wartość Projektu: 1 679 562,50 zł Wartość dofinansowania NCBR: 839 781,25 zł Wynagrodzenie płatne przez GDDKiA: 839 781,25 zł Wartość dofinansowania PŚk: 579 562,50 zł (NCBR: 289 781,25 zł, GDDKiA: 289 781,25 zł)  Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Generalną […]

Czytaj więcej
lip
06

Projekt PARROT AI – Inteligentny asystent lekarza

Akronim: PARROT AI  Kierownik Projektu B+R : dr hab. inż. Roman Stanisław Deniziak, prof. PŚk Okres realizacji: od 01.05.2023 do 30.04.2026  Wartość Projektu: 11 154 421,73 zł Wartość dofinansowania: 7 900 683,75 zł Wartość dofinansowania PŚk: 3 848 750,00 zł  Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego INFOSTRATEG, konkurs: INFOSTRATEG IV Nr umowy […]

Czytaj więcej
cze
27

HYDROSTRATEG

II konkurs Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” Niedostateczna lub zbyt duża ilość wody, a także jej bardzo zła jakość – to główne problemy polskiej gospodarki wodnej. Program Hydrostrateg powstał w odpowiedzi na potrzebę poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Program obejmuje trzy obszary badawcze: woda w środowisku – […]

Czytaj więcej
cze
19

Konkurs FENG „Proof of Concept” z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej poinformowała o planowanym naborze wniosków w działaniu Proof of Concept (PoC) finansowanym z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027. Nabór będzie prowadzony w terminie 03.08.2023 – 07.09.2023. Działanie Proof of Concept (PoC) ma na celu wsparcie naukowczyń i naukowców w weryfikacji potencjału rynkowego ich odkryć i jest […]

Czytaj więcej
Zamknij
Skip to content