Dział Projektów Badawczo-Rozwojowych

sty
01

Wpływ rozwiniętych powierzchni grzejnych na wymianę ciepła przy wrzeniu w przepływie przez mini przestrzenie

Temat projektu:  „Wpływ rozwiniętych powierzchni grzejnych na wymianę ciepła przy wrzeniu w przepływie przez mini przestrzenie” projekt nr 2013/09/B/ST8/02825 finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki Wartość projektu: 627 800,00 zł Lata realizacji: 2014-2017 Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Magdalena Piasecka, prof. PŚk. Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn / Katedra Mechaniki Celem projektu jest poszerzenie […]

Czytaj więcej
sty
01

Projekt SONATA

Tytuł projektu: „Sekwencyjne metody Monte Carlo – modyfikacje i zastosowanie do procesów stochastycznych” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki umowa UMO-2013/11/D/HS4/04014 Lata realizacji 2014-2018. Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego / Katedrze Ekonomii Kierownikiem projektu jest dr. Katarzyna Brzozowska-Rup Celem prowadzonych badań jest rozwijanie metod estymacji wykorzystujących sekwencyjne metody Monte Carlo (SMC). Zasadniczo prowadzone są badania dotyczące […]

Czytaj więcej
sty
01

Badania i ocena wiarygodności nowoczesnych metod pomiaru topografii powierzchni w skali mikro i nano

Temat projektu „Badania i ocena wiarygodności nowoczesnych metod pomiaru topografii powierzchni w skali mikro i nano” Projekt realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A finansowany z NCBiR umowy nr PBS2/A6/20/2013 finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt w konsorcjum z: Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie, Politechniką Poznańską. Politechnika […]

Czytaj więcej
sty
01

Laserowe formowanie cienkościennych profili wspomagane mechanicznie

Temat projektu „Laserowe formowanie cienkościennych profili wspomagane mechanicznie” umowy nr PBS3/A5/47/2015 współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt realizowany jest w konsorcjum naukowym: Politechnika Świętokrzyska (PŚk), Instytut Obróbki Plastycznej (INOP), Politechnika Rzeszowska (PRz), IPPT PAN Warszawa (IPPT). Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn / Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów Laserowych kierownik projektu Zygmunt Mucha Koszt […]

Czytaj więcej
sty
01

Program INNOLOT

Temat projektu „Badania technologii przyrostowych i procesów hybrydyzacji obróbki dla potrzeb rozwoju innowacyjnej produkcji lotniczej”. umowa nr INNOLOT/1/6/NCBR/2013 Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. kierownik dr hab. inż. Wojciech Żórawski Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn / Katedra Inżynierii Eksploatacji i Przemysłowych Systemów […]

Czytaj więcej
sty
01

Zintegrowany dobór właściwości mocowania fotela, pasa oraz energochłonnych cech fotela i zagłówka

Temat projektu „Zintegrowany dobór właściwości mocowania fotela, pasa oraz energochłonnych cech fotela i zagłówka” projekt nr INNOTECH-K1/IN1/37/152593/NCBR/12 finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wdział Mechatroniki i Budowy Maszyn / Katedrze Pojazdów Samochodowych i Transportu kierownik projektu dr inż. Marek Jaśkiewicz Wartość projektu: 1 614 000 zł. Lata realizacji 2012-2014 Celem projektu jest opracowanie skojarzonego systemu […]

Czytaj więcej
sty
01

Technologie laserowego spawania dla energetyki i ochrony środowiska

Temat projektu „Technologie laserowego spawania dla energetyki i ochrony środowiska” Projekt realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B finansowany z NCBiR umowa nr PBS1/B5/13/2012 finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt w konsorcjum z: Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Sędziszowską Fabryką Kotłów SEFAKO Zakładami Precyzyjnymi ISKRA Sp. z o. o. Politechnika […]

Czytaj więcej
sty
01

Projekt SONATA

pt: „Badanie wpływu obróbki termicznej komunalnych osadów ściekowych na właściwości fizyczno-chemiczne popiołu”. Projekt sfinansowany został ze środków Narodowego Centrum Nauki umowa UMO-2011/03/D/ST8/04984 Kierownik projektu dr inż. Jolanta Latosińska Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Spalanie komunalnych osadów ściekowych będące popularną metodą ich unieszkodliwiania pozwala na redukcję objętości i masy tego ubocznego produktu oczyszczania ścieków. Jednak […]

Czytaj więcej
sty
01

Opracowanie metod badań łożysk tocznych w aspekcie współczesnych wymagań wyrobów o wyższych parametrach eksploatacyjnych

Temat projektu „Opracowanie metod badań łożysk tocznych w aspekcie współczesnych wymagań wyrobów o wyższych parametrach eksploatacyjnych” projekt rozwojowy własny nr N R03 0025 10/2010 finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wartość projektu: 2 500 000 zł. Lata realizacji 2010-2014 Kierownik projektu prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn / […]

Czytaj więcej
Zamknij
Skip to content