Dział Projektów Badawczo-Rozwojowych

wrz
12

Nowe konkursy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

67 mln zł na badania naukowe od FNP – ruszyły kolejne edycje 5 konkursów Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) uruchomiła na początku sierpnia pięć konkursów, w których naukowcy mogą zdobyć łącznie aż 67 mln zł na projekty badawczo-rozwojowe. Czas na składanie wniosków mija 2 października br. O granty na realizację badań w Polsce ubiegać […]

Czytaj więcej
sie
10

Konkurs NCBiR 4.1.2 PO IR Regionalne Agendy Naukowo – Badawcze

Konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju : IV OŚ Priorytetowa „Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego” Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” Poddziałanie 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo – Badawcze Wnioski o dofinansowanie projektów składać można wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP w terminie od 12 czerwca 2017 r. do 12 września 2017 […]

Czytaj więcej
lip
27

TEAM-TECH Core Facility Plus – konkurs FNP w ramach Działania 4.4 PO IR

TEAM-TECH Core Facility Plus – konkurs Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach realizacji Działania 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Granty dla zespołów prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z opracowaniem lub rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 18 miesięcy, o budżecie w […]

Czytaj więcej
lip
26

Cyberbezpieczeństwo – II konkurs

II konkurs NCBiR w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość   Program CyberSecIdent skierowany jest do konsorcjów naukowych prowadzących badania przemysłowe i prace rozwojowe ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP poprzez zwiększenie dostępności rozwiązań sprzętowo-programistycznych. Program CyberSecIdent koncentruje się na rozwiązaniach technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym […]

Czytaj więcej
lip
06

Konkurs NCBiR – Gospostrateg

I KONKURSU NA PROJEKTY OTWARTE W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG   Wnioskodawca konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki, spełniające łącznie następujące warunki: grupa minimum trzech (3) i nie więcej niż pięciu (5) jednostek […]

Czytaj więcej
cze
26

Konkurs 1.2 RPO WŚ Projekty badawczo – rozwojowe

KONKURS nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26- 131/17 w ramach Osi Priorytetowej I – Innowacje i nauka  Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Projekty Badawczo – Rozwojowe Termin naboru wniosków o dofinansowanie: od dnia 30.06.2017 roku (od godziny 7.30) do dnia 31.07.2017 roku (do godziny 12:00) […]

Czytaj więcej
maj
15

Programy Interreg

Programy Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa umożliwiają współpracę z instytucjami z Unii Europejskiej, Białorusi, Norwegii, Rosji i Szwajcarii w zakresie innowacyjności, badań, konkurencyjności MŚP, transportu, ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, zasobów kulturowych i naturalnych. W dniu 9 maja 2017 r. w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim odbyło się spotkanie […]

Czytaj więcej
kwi
21

Program TEAM

Program TEAM, TEAM – TECH Konkurs nr 4/2017 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ogłoszony 20 kwietnia 2017 r. Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Ostateczny termin składania wniosków:  do 20 czerwca 2017 r. Cele Celem programu TEAM, TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez […]

Czytaj więcej
kwi
01

Program TANGO

Projekt badawczy z NCN i NCBiR  Program  „TANGO”, realizowany jest wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki. Jego celem jest stworzenie pomostu pomiędzy uzyskanymi wynikami badań podstawowych, a możliwymi wdrożeniami tych wyników w praktyce gospodarczej i społecznej. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn realizuje „Projekt, badania symulacyjne i […]

Czytaj więcej
sty
01

projekt OPUS

Tytuł projektu „Teoretyczno-eksperymentalne problemy zintegrowanych przestrzennych pomiarów powierzchni przedmiotów” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki umowa UMO-2015/19/B/ST8/02643 Lata realizacji 2016-2019 Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn / Katedra Technologii Mechanicznej i Metrologii Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak. Pomiary odchyłek kształtu części maszyn mogą odbywać się za pomocą różnych strategii, różniących się liczbą oraz […]

Czytaj więcej
Zamknij
Skip to content