Programy Interreg

Programy Interreg

Programy Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa umożliwiają współpracę z instytucjami z Unii Europejskiej, Białorusi, Norwegii, Rosji i Szwajcarii w zakresie innowacyjności, badań, konkurencyjności MŚP, transportu, ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, zasobów kulturowych i naturalnych.

W dniu 9 maja 2017 r. w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim odbyło się spotkanie informacyjne na temat w.w. programów europejskiej współpracy transnarodowej i międzyregionalnej, w którym uczestniczyli także przedstawiciele Politechniki Świętokrzyskiej.

Poniżej link z prezentacjami ze spotkania:

http://www.ewt.gov.pl/Strony/wiadomosci/Innowacje-dzieki-Interreg-materialy-ze-spotkan-informacyjnych-w-Bialymstoku-i-Checinach