Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa

mar
23

CENWIS Design Sprint

Dofinansowano ze Środków Budżetu Państwa Nauka dla Społeczeństwa „Cenwis Design Sprint” Innowacyjna usługa technologiczno-gospodarcza Politechniki Świętokrzyskiej” Dofinansowanie: 365 041,00 Całkowita wartość: 409 141,00 Okres realizacji: styczeń 2022 r. – grudzień 2023 r. I. Celem projektu realizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską jest wsparcie procesów innowacyjnych w świętokrzyskich przedsiębiorstwach, poprzez doradztwo i asystę technologiczną. Do realizacji zadania zostanie w […]

Czytaj więcej
gru
10

Metrologia – szansa i wyzwanie przyszłości

Dofinansowano Ze Środków Budżetu Państwa Społeczna Odpowiedzialność Nauki „Metrologia – Szansa I Wyzwanie Przyszłości” Dofinansowanie 567 490,00 zł Całkowita Wartość 634 190,00 zł I. Celem projektu jest upowszechnienie i popularyzacja w Regionie Świętokrzyskim i regionach sąsiednich metrologii jako dziedziny nauki oraz wskazanie szerokiego wpływu metrologii na życie indywidualne, społeczne i gospodarcze. Intencją Wnioskodawcy jest dotarcie […]

Czytaj więcej
paź
28

Termomodernizacja oraz dostosowanie p.poż. Biblioteki Głównej

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Dotacja celowa. Nazwa zadania: Termomodernizacja oraz dostosowanie p.poż. Biblioteki Głównej Wartość dofinansowania: 8 400 000 zł Całkowita wartość zadania: 10 047 000 zł Inwestycja obejmuje modernizację budynku Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego oraz izolacyjności cieplnej budynku. Obejmuje m.in. elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji  zasilania elektrycznego, w tym automatyki i sterowania w ramach systemu BMS, […]

Czytaj więcej
sty
11

Przebudowa DS nr 6 Mimoza

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Dotacja celowa. Nazwa projektu: Przebudowa DS nr 6 Mimoza. Wartość dofinansowania: 3 500 000,00 zł Całkowity koszt inwestycji: 8 177 071,23 zł Głównymi celami projektu są: zapewnienie bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla studentów i pracowników domu studenta Mimoza, dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż., poprawa komfortu cieplnego oraz możliwość optymalizacji kosztów c.o. poprzez automatyczne sterowanie […]

Czytaj więcej