Termomodernizacja oraz dostosowanie p.poż. Biblioteki Głównej

Termomodernizacja oraz dostosowanie p.poż. Biblioteki Głównej

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa.
Dotacja celowa.
Nazwa zadania: Termomodernizacja oraz dostosowanie p.poż. Biblioteki Głównej
Wartość dofinansowania: 8 400 000 zł
Całkowita wartość zadania: 10 047 000 zł


Inwestycja obejmuje modernizację budynku Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego oraz izolacyjności cieplnej budynku. Obejmuje m.in. elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji  zasilania elektrycznego, w tym automatyki i sterowania w ramach systemu BMS, ślusarki aluminiowej zewnętrznej, docieplenia ścian zewnętrznych, modernizacji pokrycia dachowego, izolacji i okładzin podcieni oraz  robót dotyczących pomieszczeń wewnętrznych i zagospodarowania wokół budynku.

Efektem użytkowym i ekonomicznym inwestycji będzie bezpieczna i bardziej efektywna eksploatacja budynku Biblioteki Głównej. Obiekt w pełni zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów p.poż zarówno pod względem zabezpieczeń jak i sygnalizacji pożarowej. W wyniku docieplenia przegród zewnętrznych budynku, modernizacji systemu sterowania oraz klimatyzacji i wentylacji, który powiązany jest z odzyskiem ciepła oraz wymiany przeszklenia kopuły i świetlików, obniżą się koszty eksploatacji budynku. Zostanie też poprawiony mikroklimat pomieszczeń oraz estetyka obiektu.