Doktorzy honoris causa | Politechnika Świętokrzyska

Doktorzy honoris causa

Cze
22

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. inż. Januszowi Kowalowi,dr h.c.

Profesor Janusz Kowal, wybitny uczony o bogatym dorobku naukowym w dyscyplinach: mechanika, automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, twórca znanej w kraju i na świecie szkoły naukowej w zakresie sterowania w układach mechanicznych. Profesor Janusz Kowal tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1973 roku na Wydziale Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej ze specjalnością automatyka przemysłowa. Stopień doktora […]

Utworzył Daniel | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
Lut
24

Nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Kazimierzowi Fladze, dr h.c.

Profesor Kazimierz Flaga, twórca szkoły naukowej w zakresie termodynamiki betonu oraz w zakresie naprężeń własnych i wymuszonych – termicznych i skurczowych – w elementach i konstrukcjach z betonu, urodził się 23 stycznia 1939r. w Sułkowicach w powiecie myślenickim. Jest wybitnym uczonym o bogatym dorobku naukowym w dyscyplinach: budownictwo i mechanika, specjalizującym się w budownictwie mostów […]

Utworzył Daniel | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
Wrz
24

Nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr inż. Wiesławowi Olszakowi

Prof. Wiesław Olszak, uznany w świecie pracownik nauki i nauczyciel akademicki, urodził się 21 lipca 1925 r. w Kielcach. W 1943 r., na tajnych kompletach, ukończył liceum ogólnokształcące o profilu matematyczno- fizycznym. Egzamin maturalny, rozpoczęty w październiku 1943 r., ukończył w styczniu 1945 r. jako absolwent Liceum im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Od połowy 1944 […]

Utworzył Daniel | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
Lut
11

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Krzysztofowi Kluszczyńskiemu

Profesor Krzysztof Kluszczyński, wybitny uczony o bogatym dorobku naukowym w dyscyplinach elektrotechnika oraz automatyka i robotyka; w specjalnościach: maszyny elektryczne, mechatronika, urodził się 11 lipca 1950 roku w Brzeszczach. Profesor Krzysztof Kluszczyński zajmuje się teorią maszyn elektrycznych, a w szczególności: analizą zjawisk pasożytniczych w maszynach, analizą maszyn o budowie niesymetrycznej, maszyn w stanach awaryjnych oraz […]

Utworzył Daniel | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
Kwi
10

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Wojciechowi Radomskiemu

Profesor Wojciech Radomski urodził się 21 sierpnia 1941 roku w Lublinie. Jest wybitnym uczonym o bogatym dorobku naukowym w dyscyplinie budownictwo, specjalizującym się w budownictwie mostowym, konstrukcjach betonowych, materiałach kompozytowych. Działalność naukowa Profesora Wojciecha Radomskiego dotyczy projektowania, budowy i eksploatacji mostów, ich estetyki oraz badań i zastosowań materiałów konstrukcyjnych, szczególnie nowych, niekonwencjonalnych (głównie nowych generacji […]

Utworzył Daniel | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
Gru
04

Nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Antoniemu Józefowi Tajdusiowi, dr h.c.

Profesor Antoni J. Tajduś urodził się 16 lutego 1949 roku. Jest wybitnym uczonym o bogatym dorobku naukowym w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska specjalizującym się w mechanice skał i gruntów (m.in.: deformacjach powierzchni, szkodach górniczych, tąpaniach, wstrząsach, utrzymaniu wyrobisk podziemnych), budownictwie podziemnym (m.in.: budowie tuneli, przejść podziemnych, garaży oraz podziemnych składowisk odpadów), a także zastosowaniach […]

Utworzył Daniel | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
Cze
12

Uroczyste nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej Prof. zw. dr hab. inż. Władysławowi Włosińskiemu, czł. rzecz. PAN, dr h. c.

Profesor zwyczajny Władysław Włosiński – wybitny uczony o bogatym dorobku naukowym w dziedzinie inżynierii materiałowej, specjalizujący się w obszarze technologii spajania nowoczesnych, zaawansowanych materiałów; doktor honoris causa Politechniki Śląskiej (2005), Politechniki Wrocławskiej (2006), doktor honorowy Politechniki Warszawskiej (2010), urodził się dnia 14 listopada 1931 roku. Profesor Władysław Włosiński działalność zawodową rozpoczął w 1957 roku w […]

Utworzył Daniel | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
Cze
28

Nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Zbigniewowi Witoldowi Engelowi

Profesor zwyczajny Zbigniew Engel, wybitny nauczyciel i uczony o bogatym dorobku akademickim, znany i ceniony w kraju i za granicą – doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej, profesor honorowy Politechniki Warszawskiej, urodził się dnia 1 kwietnia 1933 roku w Zawadach koło Żółkwi w woj. lwowskim. Działal-ność naukowo-dydaktyczną rozpoczął w roku 1952. […]

Utworzył Daniel | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
Maj
11

Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej Prof. dr hab. inż. Jerzemu Buzkowi, dr h.c.

Profesor Jerzy Buzek – wybitna postać polskiego i europejskiego życia publicznego – urodził się w Śmiłowicach na Śląsku Cieszyńskim w 1940 roku. W 1963 r. ukończył Wydział Mechaniczno – Energetyczny Politechniki Śląskiej uzyskując dyplom magistra inżyniera mechanika – energetyka. Tutaj również w 1969 r. obronił pracę doktorską przed Radą Wydziału Chemicznego. Po studiach pracował w […]

Utworzył Daniel | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
Lip
06

Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej Prof. Andrzejowi Radowiczowi

Profesor zwyczajny Andrzej Radowicz – wybitny nauczyciel i uczony o bogatym dorobku akademickim, autorytet naukowy w kraju i za granicą – urodził się w 1938 r. w Poznaniu. Studia wyższe ukończył w 1961 r. na kierunku fizyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w […]

Utworzył Daniel | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej