Doktorzy honoris causa | Politechnika Świętokrzyska

Doktorzy honoris causa

Mar
20

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Janowi Awrejcewiczowi

Prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz Profesor Jan Awrejcewicz jest osobistością niezwykle zasłużoną dla świata nauki, wybitnym specjalistą w zakresie mechaniki, automatyki oraz inżynierii biomedycznej, uznanym nauczycielem akademickim wielu pokoleń studentów i pracowników naukowych. Profesor Jan Awrejcewicz całe życie zawodowe związany jest z Politechniką Łódzką, na której w 1971 roku na Wydziale Mechanicznym rozpoczął studia, […]

Utworzył Miłosz | Aktualności . Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
Mar
05

Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Kazimierzowi Furtakowi

Tytuł i godność doktora honoris causa nadawany jest osobom wybitnym, które w szczególny sposób zasłużyły się uczelni i nauce. Osobom działającym na rzecz rozwoju kadry naukowej, łącząc poprzez swoją pracę i autorytet społeczność akademicką, by ta współtworzyła nowoczesne standardy dla przyszłych pokoleń. 6 marca 2019 roku to najwyższe wyróżnienie, jakie może nadać uczelnia, zostało wręczone […]

Utworzył Miłosz | Aktualności . Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
Paź
23

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. inż. Andrzejowi Neimitzowi, dr h.c.

Prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz Profesor Andrzej Neimitz, nauczyciel akademicki o bogatym dorobku naukowym w dyscyplinach: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn. Profesor Andrzej Neimitz tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1971 roku na Wydziale Metalurgicznym Akademii Górniczo-Hutniczej ze specjalnością przeróbka plastyczna metali. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w roku 1976 nadany uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego […]

Utworzył Daniel | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
Cze
22

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. inż. Januszowi Kowalowi, dr h.c.

Profesor Janusz Kowal, wybitny uczony o bogatym dorobku naukowym w dyscyplinach: mechanika, automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, twórca znanej w kraju i na świecie szkoły naukowej w zakresie sterowania w układach mechanicznych. Profesor Janusz Kowal tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1973 roku na Wydziale Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej ze specjalnością automatyka przemysłowa. Stopień doktora […]

Utworzył Daniel | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
Lut
24

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. inż. Kazimierzowi Fladze, dr h.c.

Profesor Kazimierz Flaga, twórca szkoły naukowej w zakresie termodynamiki betonu oraz w zakresie naprężeń własnych i wymuszonych – termicznych i skurczowych – w elementach i konstrukcjach z betonu, urodził się 23 stycznia 1939r. w Sułkowicach w powiecie myślenickim. Jest wybitnym uczonym o bogatym dorobku naukowym w dyscyplinach: budownictwo i mechanika, specjalizującym się w budownictwie mostów […]

Utworzył Daniel | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
Wrz
24

Nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr inż. Wiesławowi Olszakowi

Prof. Wiesław Olszak, uznany w świecie pracownik nauki i nauczyciel akademicki, urodził się 21 lipca 1925 r. w Kielcach. W 1943 r., na tajnych kompletach, ukończył liceum ogólnokształcące o profilu matematyczno- fizycznym. Egzamin maturalny, rozpoczęty w październiku 1943 r., ukończył w styczniu 1945 r. jako absolwent Liceum im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Od połowy 1944 […]

Utworzył Daniel | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
Lut
11

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. inż. Krzysztofowi Kluszczyńskiemu, dr h.c.

Profesor Krzysztof Kluszczyński, wybitny uczony o bogatym dorobku naukowym w dyscyplinach elektrotechnika oraz automatyka i robotyka; w specjalnościach: maszyny elektryczne, mechatronika, urodził się 11 lipca 1950 roku w Brzeszczach. Profesor Krzysztof Kluszczyński zajmuje się teorią maszyn elektrycznych, a w szczególności: analizą zjawisk pasożytniczych w maszynach, analizą maszyn o budowie niesymetrycznej, maszyn w stanach awaryjnych oraz […]

Utworzył Daniel | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
Kwi
10

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. inż. Wojciechowi Radomskiemu dr h.c.

Profesor Wojciech Radomski urodził się 21 sierpnia 1941 roku w Lublinie. Jest wybitnym uczonym o bogatym dorobku naukowym w dyscyplinie budownictwo, specjalizującym się w budownictwie mostowym, konstrukcjach betonowych, materiałach kompozytowych. Działalność naukowa Profesora Wojciecha Radomskiego dotyczy projektowania, budowy i eksploatacji mostów, ich estetyki oraz badań i zastosowań materiałów konstrukcyjnych, szczególnie nowych, niekonwencjonalnych (głównie nowych generacji […]

Utworzył Daniel | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
Gru
04

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. inż. Antoniemu Józefowi Tajdusiowi, dr h.c.

Profesor Antoni J. Tajduś urodził się 16 lutego 1949 roku. Jest wybitnym uczonym o bogatym dorobku naukowym w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska specjalizującym się w mechanice skał i gruntów (m.in.: deformacjach powierzchni, szkodach górniczych, tąpaniach, wstrząsach, utrzymaniu wyrobisk podziemnych), budownictwie podziemnym (m.in.: budowie tuneli, przejść podziemnych, garaży oraz podziemnych składowisk odpadów), a także zastosowaniach […]

Utworzył Daniel | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
Cze
12

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. inż. Władysławowi Włosińskiemu, czł. rzecz. PAN, dr h. c.

Profesor zwyczajny Władysław Włosiński – wybitny uczony o bogatym dorobku naukowym w dziedzinie inżynierii materiałowej, specjalizujący się w obszarze technologii spajania nowoczesnych, zaawansowanych materiałów; doktor honoris causa Politechniki Śląskiej (2005), Politechniki Wrocławskiej (2006), doktor honorowy Politechniki Warszawskiej (2010), urodził się dnia 14 listopada 1931 roku. Profesor Władysław Włosiński działalność zawodową rozpoczął w 1957 roku w […]

Utworzył Daniel | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej