Doktorzy honoris causa

kwi
10

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. inż. Wojciechowi Radomskiemu dr h.c.

Profesor Wojciech Radomski urodził się 21 sierpnia 1941 roku w Lublinie. Jest wybitnym uczonym o bogatym dorobku naukowym w dyscyplinie budownictwo, specjalizującym się w budownictwie mostowym, konstrukcjach betonowych, materiałach kompozytowych. Działalność naukowa Profesora Wojciecha Radomskiego dotyczy projektowania, budowy i eksploatacji mostów, ich estetyki oraz badań i zastosowań materiałów konstrukcyjnych, szczególnie nowych, niekonwencjonalnych (głównie nowych generacji […]

Utworzył Miłosz | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
gru
04

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. inż. Antoniemu Józefowi Tajdusiowi, dr h.c.

Profesor Antoni J. Tajduś urodził się 16 lutego 1949 roku. Jest wybitnym uczonym o bogatym dorobku naukowym w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska specjalizującym się w mechanice skał i gruntów (m.in.: deformacjach powierzchni, szkodach górniczych, tąpaniach, wstrząsach, utrzymaniu wyrobisk podziemnych), budownictwie podziemnym (m.in.: budowie tuneli, przejść podziemnych, garaży oraz podziemnych składowisk odpadów), a także zastosowaniach […]

Utworzył Miłosz | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
cze
12

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. inż. Władysławowi Włosińskiemu, czł. rzecz. PAN, dr h. c.

Profesor zwyczajny Władysław Włosiński – wybitny uczony o bogatym dorobku naukowym w dziedzinie inżynierii materiałowej, specjalizujący się w obszarze technologii spajania nowoczesnych, zaawansowanych materiałów; doktor honoris causa Politechniki Śląskiej (2005), Politechniki Wrocławskiej (2006), doktor honorowy Politechniki Warszawskiej (2010), urodził się dnia 14 listopada 1931 roku. Profesor Władysław Włosiński działalność zawodową rozpoczął w 1957 roku w […]

Utworzył Miłosz | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
cze
28

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. inż. Zbigniewowi Witoldowi Engelowi, dr h.c.

Profesor zwyczajny Zbigniew Engel, wybitny nauczyciel i uczony o bogatym dorobku akademickim, znany i ceniony w kraju i za granicą – doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej, profesor honorowy Politechniki Warszawskiej, urodził się dnia 1 kwietnia 1933 roku w Zawadach koło Żółkwi w woj. lwowskim. Działal-ność naukowo-dydaktyczną rozpoczął w roku 1952. […]

Utworzył Miłosz | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
maj
11

Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa rrof. dr hab. inż. Jerzemu Buzkowi, dr h.c.

Profesor Jerzy Buzek – wybitna postać polskiego i europejskiego życia publicznego – urodził się w Śmiłowicach na Śląsku Cieszyńskim w 1940 roku. W 1963 r. ukończył Wydział Mechaniczno – Energetyczny Politechniki Śląskiej uzyskując dyplom magistra inżyniera mechanika – energetyka. Tutaj również w 1969 r. obronił pracę doktorską przed Radą Wydziału Chemicznego. Po studiach pracował w […]

Utworzył Miłosz | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
lip
06

Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Andrzejowi Radowiczowi

Profesor zwyczajny Andrzej Radowicz – wybitny nauczyciel i uczony o bogatym dorobku akademickim, autorytet naukowy w kraju i za granicą – urodził się w 1938 r. w Poznaniu. Studia wyższe ukończył w 1961 r. na kierunku fizyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w […]

Utworzył Miłosz | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
kwi
28

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. inż. Wołodimirowi A. Marcinkowskiemu, dr h.c.

Wołodimir Albinowicz Marcinkowski urodził się 25.11.1926 r. w Szepietówce, w obwodzie Chmielnickim, w rodzinie o polskich korzeniach. W 1957 r. ukończył studia na wydziale inżynieryjno-fizycznym Politechniki w Charkowie na specjalności dynamika i wytrzymałość maszyn. W latach 1957-1960 pracował w laboratorium maszyn hydraulicznych Ukraińskiej Akademii Nauk w Charkowie. W latach 1960-1966 kierował działem obliczeniowo-eksperymentalnym w biurze […]

Utworzył Miłosz | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
cze
17

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. inż. dr h.c. Antoninowi Vitečkowi

Profesor Antonín Víteček urodził się w Opawie w Republice Czeskiej (1942). Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Technicznego w Pradze (1962) oraz Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej (1967), gdzie uzyskał także stopień doktora nauk technicznych (1972). Stopień docenta w zakresie Cybernetyki Technicznej uzyskał w 1983 r. na Wydziale Mechanicznym Czeskiego Uniwersytetu Technicznego w Pradze. W 1992 […]

Utworzył Miłosz | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
maj
28

Nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. Henrykowi Józefowi Tuni, dr h.c.

Profesor zwyczajny Henryk Tunia urodził się w Głuchowie k. Łańcuta (1925). Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1950). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Politechnice Warszawskiej (1960) na podstawie rozprawy doktorskiej „Analiza i synteza napędu z silnikiem prądu stałego o tyratronowym sterowaniu” – pierwszej w kraju pracy w zakresie energoelektroniki – nauki, która […]

Utworzył Miłosz | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
wrz
26

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Peterowi Herbertowi Osanna, dr h.c.

Urodził się w Wiedniu (1941). Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu (1967). Tam też uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii produkcji i metrologii (1973) oraz stopień doktora habilitowanego (1984). Tytuł profesora otrzymał w 1993 r. Profesor P. Herbert Osanna otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Technicznego Cluj – Napoka w […]

Utworzył Miłosz | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
Zamknij
Skip to content