Doktorzy honoris causa | Strona 3 z 3 | Politechnika Świętokrzyska

Doktorzy honoris causa

Mar
06

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Wojciechowi Szczepińskiemu, dr h.c.

Profesor Wojciech Szczepiński urodził się w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Szkoły Inżynierskiej im. Wawelberga i Rotwanda (1947 r.) i Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej (1954), gdzie w 1960 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. W 1964 r. w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN uzyskał stopień doktora habilitowanego. Tytuł […]

Utworzył Miłosz | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej