Doktorzy honoris causa

gru
08

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Janowi Wojciechowi Osieckiemu, dr h.c.

Urodził się w Brześciu n/Bugiem. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Warszawskiej (1954). Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie mechaniki ciała stałego. W 1970 r. na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie dynamiki maszyn. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1974 r., a w roku […]

Utworzył Miłosz | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
mar
06

Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Wojciechowi Szczepińskiemu, dr h.c.

Profesor Wojciech Szczepiński urodził się w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Szkoły Inżynierskiej im. Wawelberga i Rotwanda (1947 r.) i Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej (1954), gdzie w 1960 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. W 1964 r. w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN uzyskał stopień doktora habilitowanego. Tytuł […]

Utworzył Miłosz | Doktorzy honoris causa
Czytaj więcej
Zamknij
Skip to content