Przebudowa DS nr 6 Mimoza

Przebudowa DS nr 6 Mimoza

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

Dotacja celowa.

Nazwa projektu: Przebudowa DS nr 6 Mimoza.

Wartość dofinansowania: 3 500 000,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 8 177 071,23 zł


Głównymi celami projektu są:

  • zapewnienie bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego dla studentów i pracowników domu studenta Mimoza,
  • dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż.,
  • poprawa komfortu cieplnego oraz możliwość optymalizacji kosztów c.o. poprzez automatyczne sterowanie węzłem cieplnym,
  • zapewnienie bezpiecznych warunków sanitarnych i użytkowych dla korzystania z urządzeń transportu bliskiego,
  • osiągnięcie jednolitego standardu higieniczno-sanitarnego dla wszystkich domów studenta Politechniki Świętokrzyskiej.

W ramach projektu będą realizowane:

  • roboty budowlano-instalacyjne związane z wydzieleniem w ramach istniejących pokoi mieszkalnych węzłów sanitarnych wyposażonych w umywalkę, prysznic i WC,
  • przebudowa węzła centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody,
  • przebudowa dźwigów osobowych,
  • podłączenie budynku do zewnętrznego zbiornika p.poż. celem zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego budynku.

Projekt jest skierowany do studentów, pracowników Politechniki Świętokrzyskiej, osób pozostałych korzystających z domu studenta, jest przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami.

Przebudowa domu studenta Mimoza wpłynie na podniesienie bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego mieszkańców i pracowników obiektu poprzez zakwaterowanie studentów w indywidualnych pokojach z dostępem do indywidualnego węzła sanitarnego, co ma szczególne znaczenie w trakcie epidemii COVID-19. Rozwiązanie to umożliwi zorganizowanie pobytu osób w domu studenckim w sposób pozwalający na maksymalne ograniczenie kontaktu między osobami.

W ramach przebudowy DS Mimoza zostaną wykonane indywidualne sanitariaty, przebudowany zostanie węzeł co/cwu, przebudowane zostaną urządzenia transportu bliskiego, instalacja p.poż będzie spełniać obowiązujące przepisy.

Efektami przebudowy będzie poprawa warunków higieniczno-sanitarnych, bezpieczeństwa pożarowego, komfortu cieplnego oraz użytkowania budynku domu studenta Mimoza.

W wyniku przebudowy powstanie nowoczesny budynek pod względem technicznym i wizualnym, spełniający obecnie wymagane warunki techniczne, o standardzie jak pozostałe budynki Politechniki Świętokrzyskiej.