Program TANGO

Program TANGO

Projekt badawczy z NCN i NCBiR

 Program  „TANGO”, realizowany jest wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki.

Jego celem jest stworzenie pomostu pomiędzy uzyskanymi wynikami badań podstawowych, a możliwymi wdrożeniami tych wyników w praktyce gospodarczej i społecznej.

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn realizuje „Projekt, badania symulacyjne i eksperymentalne równoległego manipulatora typu delta z sztucznymi muskułami pneumatycznymi”.

Kierownik projektu: dr inż. Paweł Łaski

Czas trwania projektu: faza K (od 01.04.2015 do 31.03.2016 r.)

faza B+R (od 01.04.2016 do 31.03.2018 r.)


Celem obecnie realizowanych badań przemysłowych jest opracowanie zoptymalizowanego prototypu równoległego manipulatora typu delta z sztucznymi muskułami pneumatycznymi. Wykonanie planowane jest w technologii przyrostowej.

Wartość projektu 1 195 000 ., w tym dofinansowanie oraz wkład własny firmy UTECH, zainteresowanej wdrożeniem wyników badań.