VI edycja KSW

VI edycja KSW

LAUREACI

Sposób i urządzenie do generacji nierównowagowej plazmy niskotemperaturowej
Politechnika Lubelska
Michał Kwiatkowski, Piotr Terebun, Henryka Danuta Stryczewska, Joanna Pawłat, Jarosław Diatczyk
Srebrny medal The International Exhibition of Inventions of Geneva
Nagroda specjalna Thailand Award for the Best International Invention

Sposób i urządzenie do skróconego startu i lądowania statku powietrznego, zwłaszcza wiatrakowca
Politechnika Lubelska
Zbigniew Czyż, Mirosław Wendeker, Konrad Pietrykowski
Złoty medal The International Exhibition of Inventions of Geneva
Nagroda specjalna za Najlepszą Innowację i Najlepszy Wynalazek przyznana przez Pierwszy Irański Instytut Badaczy i Wynalazców

Mięsień pneumatyczny
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Dawid Pietrala, Gabriel Bracha, Paweł Łaski, Sławomir Błasiak, Jakub Takosoglu, Dariusz Janecki
Srebrny medal The International Exhibition of Inventions of Geneva
Nagroda specjalna Koreańskiego Stowarzyszenia Promocji Wynalazków

Sposób nakładania analitu z roztworu na podłoże do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii w polu elektrycznym
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Łukasz Richter, Jan Paczesny, Monika Księżopolska-Gocalska, Robert Hołyst
Złoty medal z wyróżnieniem The International Exhibition of Inventions of Geneva
Nagroda specjalna Koreańskiego Stowarzyszenia Promocji Wynalazków

Układ do zmiany kąta ustawienia lusterek wstecznych pojazdu jednośladowego względem usytuowania głowy kierowcy, zespół do zmiany kąta ustawienia lusterek wstecznych pojazdu jednośladowego względem usytuowania głowy kierowcy i sposób zmiany kąta ustawienia lusterek wstecznych pojazdu jednośladowego względem usytuowania głowy kierowcy
Politechnika Poznańska
Bartosz Ambrożkiewicz
Złoty medal z wyróżnieniem The International Exhibition of Inventions of Geneva
Puchar Szwajcarskiego Automobilklubu
Dyplom uznania od Stowarzyszenia Sarjah Youth ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich


WYRÓŻNIENI

Biomarkery w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej aberracji chromosomowej zespołu Downa
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Karol Charkiewicz, Agnieszka Błachnio-Zabielska, Piotr Laudański

Proteza ucha środkowego o zmiennej długości
Politechnika Lubelska
Krzysztof Kozik, Rafał Rusinek, Jerzy A. Warmiński, Marcin Szymański

Sposób recyklingu metali szlachetnych z materiałów odpadowych oraz zastosowanie nanocząstek metali szlachetnych uzyskanych tym sposobem
Uniwersytet Warszawski
Zuzanna Jańczuk, Aleksander Promiński, Michał Wójcik, Wiktor Lewandowski

Sposób wytwarzania trwałej hydrofobowej powierzchni puchu naturalnego
Politechnika Łódzka
Justyna Markiewicz, Jacek Tyczkowski, Ryszard Kapica, Adam Małachowski, Bartosz Małachowski

Materiały kompozytowe o osnowie polimerowej z nanostrukturalną i kompozytową fazą wzmacniającą
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wiktor Matysiak, Andrzej Hudecki, Tomasz Tański, Marcin Bilewicz, Marek Sroka

Nanostrukturalny materiał kompozytowy o osnowie ceramicznej z fazą wzmacniającą i sposób jego wytwarzania
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wiktor Matysiak, Andrzej Hudecki, Tomasz Tański

Sposób i urządzenie chroniące pasażerów, zwłaszcza przed skutkami nadmiernych przeciążeń
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wiktoria Janas, Marcin Janas


NAGRODY SPECJALNE

Tężnik stalowych płatwi cienkościennych
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Karolina Otwinowska, Andrzej Szychowski
Nagroda specjalna Marszałka Województwa Świętokrzyskiego


ZGŁOSZENIA

Aspirator do nosa
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Daniel Krajcarz, Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk

Głowica pomiarowa do pomiaru przemieszczeń względnych
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Michał Skrzyniarz, Łukasz Nowakowski, Edward Miko, Stanisław Adamczak, Leszek Radziszewski

Gradientowy materiał kompozytowy o osnowie polimerowej z fazą wzmacniającą w postaci struktur węglowych, zwłaszcza do ekranowania fal elektromagnetycznych oraz sposób jego wytwarzania
Politechnika Śląska w Gliwicach
Wiktor Matysiak, Tomasz Tański, Błażej Tomiczek, Anna Tomiczek, Marcin Bilewicz

Gwóźdź śródszpikowy, rozprężny do wydłużania kości z mechanizmem piezoelektrycznym
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Joachim Falgowski, Tomasz Topoliński

Gwóźdź śródszpikowy, rozprężny z przegubowym mechanizmem o oddzielnym ryglowaniu części proksymalnej i dystalnej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Miłosz Łejmel, Tomasz Topoliński

Kabel telekomunikacyjno-transportowo-energetyczny
Politechnika Lubelska
Maciej Nowicki, Tomasz Klepka

Komora do dekontaminacji surowców roślinnych ozonem w złożu dynamicznym
Politechnika Łódzka
Agnieszka Brodowska, Krzysztof Śmigielski, Agnieszka Nowak, Zdzisława Libudzisz

Kompozycja klejowa i sposób jej wytwarzania
Politechnika Lubelska
Izabela Haniecka, Anna Rudawska, Tomasz Warda, Anna Matuszewska, Magdalena Jaszek, Dawid Stefaniuk

Nowe pochodne 1-aminonaftaleno-2-karbonitrylu, sposoby ich wytwarzania i zastosowanie, nowe fotosensybilizatory do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej i hybrydowej oraz nowe systemy fotoinicjujące do procesów fotopolimeryzacji kationowej, rodnikowej i hybrydowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Iwona Kamińska-Borek, Joanna Ortyl, Anna Chachaj-Brekiesz

Nowe pochodne 2-amino-4,6-difenylobenzeno-l,3-dikarbonitrylu, sposoby ich wytwarzania i zastosowanie, nowe fotosensybilizatory do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej i hybrydowej oraz nowe systemy fotoinicjujące do procesów fotopolimeryzacji kationowej, rodnikowej i hybrydowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Iwona Kamińska-Borek, Joanna Ortyl, Anna Chachaj-Brekiesz

Obudowa urządzenia elektronicznego
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Artur Ściana, Damian Krzesimowski

Pochodna hydrazonowa naryngeniny oraz sposób jej otrzymywania
Politechnika Łódzka
Katarzyna Brodowska, Elżbieta Łodyga-Chruścińska

Przyrząd do mocowania przedmiotów
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Daniel Krajcarz, Sławomir Spadło, Piotr Młynarczyk

Rama ładowarki czołowej
Politechnika Lubelska
Krzysztof Kozik, Hubert Dębski

Rotacyjny silnik cieplny z zewnętrznym dostarczaniem energii
Politechnika Łódzka
Adam Adamiec, Aleksander Olczyk

Składany pojemnik na ubrania i inne przedmioty użytkowe
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dorian Zakrzewski

Sposób dekontaminacji przypraw ozonem
Politechnika Łódzka
Agnieszka Brodowska, Krzysztof Śmigielski, Agnieszka Nowak, Zdzisława Libudzisz, Marek Stelmachowski

Sposób dekontaminacji surowców roślinnych ozonem
Politechnika Łódzka
Agnieszka Brodowska, Krzysztof Śmigielski, Agnieszka Nowak, Zdzisława Libudzisz

Sposób gięcia rur dwuwarstwowych
Politechnika Lubelska
Maciej Nowicki, Kamil Żelazek, Tomasz Klepka, Janusz Sikora

Sposób i układ do wykrywania i analizy sygnałów bioelektrycznych w oparciu o cyfrową analizę odcinka ST
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Sandra Śmigiel, Tomasz Marciniak, Damian Ledziński, Piotr Kiedrowski

Sposób otrzymywania biodegradowalnej folii na bazie karboksymetylocelulozy, biodegradowalna folia na bazie karboksymetylocelulozy oraz zastosowanie biodegradowalnej folii na bazie karboksymetylocelulozy
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Magdalena Zdanowicz, Adrian Antosik, Tadeusz Spychaj, Zbigniew Czech

Sposób wytwarzania implantu i implant kostny
Politechnika Warszawska, Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
Julia Rogowska-Tylman, Aleksandra Kędzierska, Elżbieta Pietrzykowska, Witold Łojkowski, Wojciech Święszkowski, Sylwia Kuśnieruk, Bartosz Woźniak, Aleksandra Kędzierska, Dariusz Smoleń, Elżbieta Pietrzykowska, Jacek Wojnarowicz, Aharon Gedanken, Janis Locs, Vita Zalite, Ilze Salma, Mara Pilmane

Sposób wytwarzania modyfikowanego kleju epoksydowego oraz jego zastosowanie
Politechnika Lubelska
Izabela Haniecka, Anna Rudawska, Tomasz Warda, Anna Matuszewska, Magdalena Jaszek, Dawid Stefaniuk

Sposób wytwarzania polioli z biomasy ligninocelulozowej
Politechnika Gdańska
Aleksander Hejna, Paulina Kosmela, Kamila Węsierska, Magdalena Danowska, Łukasz Piszczyk, Józef Haponiuk

Sposób wytwarzania proszku z nanorurkami węglowymi do strumienia wprowadzania nanorurek węglowych do jeziorka ciekłego metalu w spawalniczych procesach
stopowania powierzchniowego materiałów metalowych
Politechnika Śląska w Gliwicach
Magdalena Macek, Weronika Waliczek, Janusz Ćwiek, Damian Janicki

Stanowisko do badań zmęczeniowych minipróbki w warunkach zmiennych obciążeń jednoosiowych
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Tomasz Tomaszewski, Janusz Sempruch

System for monitoring vehicle traffic
Uniwersytet Jagielloński
Michał Markiewicz

Tor stabilizująco-chłodzący do brykietu
Politechnika Białostocka
Daniel Wszeborowski, Sławomir Obidziński

Trzpień tokarski
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Tomasz Kozior, Jerzy Bochnia

Uchwyt do badania drgań belek i płyt za pomocą wibrometru laserowego
Politechnika Lubelska
Piotr Skoczylas, Sylwester Samborski

Układ do obliczeń statystycznych i numerycznych
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Artur Ściana, Damian Krzesimowski

Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości
Politechnika Lubelska
Maciej Nowicki, Kamil Żelazek, Tomasz Klepka, Janusz Sikora

Urządzenie do gięcia wytworów kształtowych o znacznej długości
Politechnika Lubelska
Maciej Nowicki, Kamil Żelazek, Tomasz Klepka, Janusz Sikora

Urządzenie do kształtowania i przecinania folii
Politechnika Lubelska
Piotr Przech, Tomasz Klepka

Urządzenie do ograniczenia ruchu kabiny, zblocza lub przeciwwagi dźwigu
Politechnika Lubelska
Kamil Szydło, Paweł Lonkwic

Urządzenie do przetwarzania impulsowej energii grawitacyjnej na energię elektryczną
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Krzysztof Kastelik, Agnieszka Burchan, Dominik Gryboś, Tomasz Jerominek, Ryszard Kamiński, Anna Plewa, Katarzyna Polak, Bartłomiej Tomasiak, Małgorzata Surowiec, Katarzyna Walczak, Jacek Leszczyński

Urządzenie do wieloosiowego odkształcania
Politechnika Lubelska
Maciej Nowicki, Tomasz Klepka

Urządzenie do zawijania wytworów kształtowych o znacznej długości
Politechnika Lubelska
Maciej Nowicki, Kamil Żelazek, Tomasz Klepka, Janusz Sikora

Urządzenie sygnalizacji pożaru
Politechnika Wrocławska
Rafał Łukaszewski, Kamil Galiak, Hubert Gałuszka, Marcin Magierowski, Juliusz Gajewski

Wielofunkcyjny przyrząd rehabilitacyjny
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Maciej Topoliński, Tomasz Topoliński

Winda załadowcza do rozsiewacza
Politechnika Lubelska
Wojciech Pawłowski, Łukasz Jedliński

Zastawka serca
Politechnika Lubelska
Łukasz Majewski

Zastosowanie hydroksyapatytu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Milena Nowek, Ryszard Dachowski

Zestaw Dart
Politechnika Lubelska
Maciej Nowicki, Anna Dziubińska

Zielona ładowarka z internetem
Politechnika Opolska
Sławomir Szymocha, Krzysztof Małek