V edycja KSW

V edycja KSW

LAUREACI

Orteza dynamiczno-pomiarowa stawu biodrowego z bezprzewodowym modułem diagnostyczno-pomiarowym oraz sposób pomiaru parametrów diagnostycznych stawu biodrowego
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Angela Andrzejewska, Tomasz Topoliński
Srebrny medal The International Exhibition of Inventions of Geneva

Wykorzystanie panelu 14 autoprzeciwciał jako klasyfikatora w nieinwazyjnej diagnostyce prenatalnej aberracji chromosomowej zespołu Downa oparte o analizę we krwi
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Karol Charkiewicz, Piotr Laudański, Joanna Gościk
Złoty medal z wyróżnieniem The International Exhibition of Inventions of Geneva
Srebrny medal Stowarzyszenia Chorwackich Wynalazców

Zastosowanie granulatu szkła spienionego oraz polikrzemianu litu jako dodatków w wyrobach z masy silikatowej
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Iga Jasińska, Anna Stępień, Ryszard Dachowski
Srebrny medal The International Exhibition of Inventions of Geneva
Nagroda specjalna za Najlepszy Wynalazek przyznana przez Pierwszy Irański Instytut Badaczy i Wynalazców

Sposób wytwarzania biopolimerowych kompozytów oraz biopolimerowe kompozyty o aktywności biologicznej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Żaneta Król, Ewa Brychcy, Natalia Ulbin-Figlewicz, Dominika Kulig, Andrzej Jarmoluk, Anna Zimoch-Korzycka
Srebrny medal The International Exhibition of Inventions of Geneva
Nagroda specjalna za Najlepszą Innowację przyznana przez Pierwszy Irański Instytut Badaczy i Wynalazców

Kabestan
Politechnika Lubelska
Łukasz Sadurski, Jacek Czarnigowski
Brązowy medal The International Exhibition of Inventions of Geneva


WYRÓŻNIENI

Zastosowanie regranulatu polistyrenu wysokoudarowego jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Milena Nowek, Ryszard Dachowski

Łącznik, zwłaszcza budowlany oraz Rzep
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Zbigniew Michno

Filament do druku w technologii FDM i FFF
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Szymon Kowalski, Krzysztof Sokołowski, Artur Szmidt

Tetrahydrofuranylopochodna cytronellolu
Politechnika Łódzka
Aleksandra Wojciechowska, Józef Kula

Czujnik do pomiaru przemieszczeń, zwłaszcza elementów ogumienia względem obręczy koła jezdnego
Politechnika Wrocławska
Jakub Chołodowski, Piotr Dudziński


ZGŁOSZENIA

Aplikator mieszaniny wodno-powietrznej, zwłaszcza wspomagającej proces uzyskiwania sianokiszonki
Politechnika Koszalińska
Łukasz Krzyśko, Tomasz Piskier

Aspirator do nosa
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk, Sławomir Spadło

Asystent wyprzedzania i zmiany pasa ruchu pojazdu kołowego
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Kamil Łodygowski

Autoklawizowany beton komórkowy oraz zastosowanie haloizytu jako dodatku do autoklawizowanego betonu komórkowego
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Anna Sołtys, Zdzisława Owsiak

Epitop i jego zastosowanie
Zakład Immunologii Chorób Zakaźnych, Instytut Immunologii i Terapii
Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
Anna Jarząb, Danuta Witkowska, Andrzej Gamian, Edmund Ziomek

Immunogenny koniugat i jego zastosowanie w profilaktyce i leczeniu zakażeń wywoływanych przez pałeczki jelitowe z rodziny Enterobacteriaceae
Zakład Immunologii Chorób Zakaźnych, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
Anna Jarząb, Danuta Witkowska, Andrzej Gamian, Edmund Ziomek

Kadź wirowa, wykorzystywana zwłaszcza w browarnictwie
Politechnika Koszalińska
Monika Sterczyńska, Marek Jakubowski, Tadeusz Tuszyński

Komora do dekontaminacji surowców roślinnych ozonem w złożu dynamicznym
Politechnika Łódzka
Agnieszka Brodowska, Krzysztof Śmigielski, Marcin Piątkowski, Agnieszka Nowak

Komora do pomiaru właściwości elektrycznych próbek proszkowych albo ciekłych oraz sposób prowadzenia pomiaru właściwości elektrycznych reaktywnych próbek proszkowych albo ciekłych
Uniwersytet Warszawski
Karol Fijałkowski, Rafał Jurczakowski

Kompozyt magnetyczny dla układów retencyjnych w medycynie odtwórczej
Politechnika Częstochowska
Klaudia Radomska, Dorota Klimecka-Tatar, Grażyna Pawłowska

Małogabarytowa kamera wieloobiektywowa
Politechnika Śląska w Gliwicach
Karol Jędrasiak, Sławomir Fraś, Paweł Iwaneczko, Aleksander Nawrat, Damian Bereska, Roman Koteras, Krzysztof Daniec

Mechanizm podawania filamentu z linią śrubową
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Szymon Kowalski, Krzysztof Sokołowski, Artur Szmidt

Mikroprzepływowy układ, zwłaszcza do automatycznego tworzenia dwuwarstw fosfolipidowych i badania aktywności białek błonowych
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii
Magdalena Czekalska, Tomasz Kamiński, Piotr Garstecki

Mikroprzepływowy układ, zwłaszcza do automatycznego tworzenia dwuwarstw fosfolipidowych o zmiennej i kontrolowanej wielkości oraz jego zastosowanie
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii
Magdalena Czekalska, Tomasz Kamiński, Piotr Garstecki

Obudowa urządzenia elektronicznego
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Artur Ściana, Damian Krzesimowski

Pochodne tiofenu i sposób ich otrzymywania, warstwa rozpoznającego polimeru przewodzącego wytworzonego metodą wdrukowywania molekularnego z zastosowaniem pochodnych tiofenu, sposób jej otrzymywania, jak również jej zastosowanie do selektywnego wykrywania i oznaczania inozyny
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Zofia Iskierko, Marta Sosnowska, Piyush Sindhu Sharma, Francis D’Souza, Tiziana Benincori, Krzysztof Noworyta

Próg drogowy, zwłaszcza zwalniający
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Kamil Łodygowski

Przyrząd do badań wytrzymałościowych, zwłaszcza mieszków
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Tomasz Kozior, Czesław Kundera

Przyrząd do mocowania przedmiotów
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Daniel Krajcarz, Piotr Młynarczyk, Sławomir Spadło

Smart mirrors – inteligentne lusterka, automatycznie dopasowujące swój kąt nachylenia do pozycji motocyklisty
Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu
Aleksandra Olszewska, Bartosz Ambrożkiewicz

Sposób degradacji dichlorodifenylotrichloroetanu /DDT/ w glebie i innych materiałach sypkich oraz urządzenie do realizacji tego sposobu
Uniwersytet Rzeszowski
Piotr Antos, Maciej Balawejder, Radosław Józefczyk, Wojciech Piątkowski

Sposób dekontaminacji przypraw ozonem
Politechnika Łódzka
Agnieszka Brodowska, Krzysztof Śmigielski, Agnieszka Nowak, Zdzisława Libudzisz, Marek Stelmachowski

Sposób dekontaminacji surowców roślinnych ozonem
Politechnika Łódzka
Agnieszka Brodowska, Krzysztof Śmigielski, Agnieszka Nowak, Zdzisława Libudzisz

Sposób i układ do wykrywania możliwości wystąpienia zawału serca w oparciu o cyfrową analizę odcinka ST
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Sandra Śmigiel, Tomasz Marciniak, Damian Ledziński, Piotr Kiedrowski

Sposób modyfikacji kruszywa budowlanego mineralnego nanometryczną otoczką krzemionkową
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Paweł Sikora, Ewa Mijowska, Krzysztof Cendrowski, Elżbieta Horszczaruk

Sposób oceny efektywności sortowania odpadów
Politechnika Śląska w Gliwicach
Artur Czachor, Wojciech Hryb

Sposób określania podatności na naniesienie cieczy użytkowej roślin uprawnych oraz stanowisko pomiarowe
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Beata Cieniawska, Deta Łuczycka, Antoni Szewczyk

Sposób oraz układ sterowania prądem wzbudzenia generatorów synchronicznych
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Piotr Ludwinek, Krzysztof Ludwinek

Sposób otrzymywania kompozytu magnetycznego dla układów retencyjnych w medycynie odtwórczej
Politechnika Częstochowska
Klaudia Radomska, Dorota Klimecka-Tatar, Grażyna Pawłowska

Sposób pośredniego oznaczania fluoru w próbkach stałych, zwłaszcza we fluorycie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zuzanna Kowalkiewicz, Włodzimierz Urbaniak

Sposób przygotowania bioczujnika wykorzystującego uporządkowane warstwy bakteriofagów jako element sensoryczny i taki bioczujnik
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Łukasz Richter, Jan Paczesny, Marcin Łoś, Marcin Fiałkowski, Robert Hołyst

Sposób weryfikacji podpisu
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Michał Mikno, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Zygmunt Mikno

Sposób wytwarzania taśmy polimerowej
Politechnika Lubelska
Maciej Nowicki, Kamil Żelazek, Janusz Sikora

Stent wewnątrznaczyniowy
Politechnika Lubelska
Łukasz Majewski, Paulina Piskorska, Andrzej Weroński

Tarcza antypoślizgowa z kolcami
Politechnika Lubelska
Paweł Jabłoński, Przemysław Filipek

Taśma termoplastyczna
Politechnika Lubelska
Maciej Nowicki, Kamil Żelazek, Janusz Sikora

Tekstroniczny system do profilaktyki i wspomagania leczenia zapaleń dolnych dróg moczowych
Politechnika Łódzka
Emilia Frydrysiak, Krzysztof Śmigielski, Michał Frydrysiak

Tężnik płatwi, płatew dachowa, profile cienkościenne, zimnogięte, wyprofilowana blacha czołowa
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Karolina Otwinowska, Andrzej Szychowski

Trzpień tokarski
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Tomasz Kozior, Jerzy Bochnia

Układ chłodzenia ogniw paliwowych w bezzałogowym samolocie o napędzie śmigłowym
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bartłomiej Lis, Magdalena Dudek, Piotr Tomczyk, Piotr Wygonik, Mariusz Korkosz

Układ do obliczeń statystycznych i numerycznych
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Artur Ściana, Damian Krzesimowski

Układ regulacji prądu zmiennego dla obciążeń impedancyjnych o charakterze indukcyjnym
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Teodor Serwicki, Józef Kuśmierz, Jerzy Augustyn

Zastawka serca
Politechnika Lubelska
Łukasz Majewski, Paulina Piskorska, Andrzej Weroński