IV edycja KSW

IV edycja KSW

LAUREACI

Sposób pokrywania powierzchni ciała stałego dwuwymiarową siecią nanocząstek i powierzchnia ciała stałego pokryta tym sposobem oraz Sposób pokrywania powierzchni ciała stałego nanocząstkami i powierzchnia ciała stałego pokryta tym sposobem (Method for deposition of nanoparticles on solid substrates and surface covered by this method)
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Jan Paczesny, Krzysztof Sozański, Igor Dzięcielewski, Witold Adamkiewicz, Andrzej Żywociński, Robert Hołyst, Katarzyna Winkler, Agnieszka Kamińska
Srebrny medal The International Exhibition of Inventions of Geneva

Zespół wirników turbiny wiatrowej
Politechnika Lubelska
Krzysztof Skiba, Leszek Kuśmierz
Złoty medal The International Exhibition of Inventions of Geneva

Sposób wytwarzania rurek polimerowych, zwłaszcza do zastosowań medycznych, oraz urządzenie do wytwarzania tych rurek
Politechnika Łódzka
Katarzyna Nawrotek, Michał Tylman, Jacek Balcerzak, Kamil Kamiński
Złoty medal z wyróżnieniem The International Exhibition of Inventions of Geneva
Nagroda specjalna WIPO BEST YOUNG INVENTOR

Manipulator równoległy trójramienny o zamkniętym łańcuchu kinematycznym typu Delta, o trzech stopniach swobody
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Ilona Grzegorczyk, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak
Srebrny medal The International Exhibition of Inventions of Geneva
Nagroda specjalna Thailand Award for the Best International Invention

Urządzenie do wyznaczania własności reologicznych ośrodków rozdrobnionych
Politechnika Wrocławska
Damian Stefanow, Piotr Dudziński
Złoty medal The International Exhibition of Inventions of Geneva
Nagroda specjalna Federacji Rosyjskich Kosmonautów


WYRÓŻNIENI

Peptydy chemerynowe, kompozycja farmaceutyczna zawierająca te peptydy oraz ich zastosowanie
Uniwersytet Jagielloński
Magdalena Banaś, Joanna Cichy, Krzysztof Murzyn

Zastosowanie zmiataczy metali do usuwania pozostałości rutenu
Uniwersytet Warszawski
Grzegorz Szczepaniak, Stefan Czarnocki, Krzysztof Skowerski

Urządzenie do pomiaru przemieszczenia kości piszczelowej względem udowej
Politechnika Białostocka
Marcin Masłowski, Eugeniusz Sajewicz

Cykl wynalazków: Sposób wytwarzania laminatu metalowo-włóknistego oraz Laminat metalowo-włóknisty
Politechnika Lubelska
Patryk Jakubczak, Krzysztof Majerski, Barbara Surowska, Jarosław Bieniaś, Barbara Szaraniec, Andrzej Trzciński, Łukasz Kowalczyk

Cykl wynalazków: Technologia kompleksowego otrzymywania immobilizowanych preparatów z Mucor
Politechnika Łódzka
Łukasz Stańczyk, Mirosława Szczęsna-Antczak, Tadeusz Antczak, Katarzyna Struszczyk-Świta, Stanisław Bielecki


ZGŁOSZENIA

Antyradiacyjna osłona do telefonu komórkowego
Politechnika Gdańska
Przemysław Kitowski

Beton o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych i sposób jego wytwarzania
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk
Dagmara Fronczek, Paweł Mackiewicz

Czujnik do pomiaru potencjału redoks
Politechnika Łódzka
Piotr Tokarski, Jan Iciek, Marek Ludwicki

Dyfuzor, zwłaszcza do turbiny wiatrowej
Politechnika Lubelska
Paweł Magryta, Mirosław Wendeker

Enkoder
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Tomasz Dziwiński

Filtr gazu zapylonego
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Mateusz Marciniewski, Wojciech Sadkowski, Marek Jaśkiewicz

Głowica wytłaczarska
Politechnika Lubelska
Maciej Nowicki, Tomasz Klepka

Jarzmo łamane dzwonu
Politechnika Łódzka, University of Aberdeen
Piotr Brzeski, Marcin Kapitaniak, Przemysław Perlikowski, Tomasz Kapitaniak

Korpus pompy zębatej do zespołów pompujących
Politechnika Wrocławska
Lubomir Marciniak, Jarosław Stryczek

Krąg betonowy i sposób jego wytwarzania
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dagmara Fronczek, Joanna Mackiewicz, Paweł Mackiewicz

Nakładka myjąca na zęby
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Daria Panek, Andrzej Skalski, Maciej Hemmerling

Narzędzie do obciskania odkuwek drążonych
Politechnika Lubelska
Tomasz Bulzak, Zbigniew Pater, Janusz Tomczak

Narzędzie do walcowania grzbietów narzędzi śrubowych
Politechnika Lubelska
Tomasz Bulzak, Zbigniew Pater, Janusz Tomczak

Narzędzie do walcowania śrubowych rowków wiórowych
Politechnika Lubelska
Tomasz Bulzak, Zbigniew Pater, Janusz Tomczak

Platforma do pomiarów SERS oraz sposób jej wykonania
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Jan Paczesny, Krzysztof Sozański, Igor Dzięcielewski, Witold Adamkiewicz, Katarzyna Winkler, Agnieszka Kamińska, Andrzej Żywociński, Robert Hołyst

Plazmidy, szczepy je obejmujące, kompozycja, ich zastosowanie oraz sposób usuwania arsenu z surowców mineralnych, odpadów przemysłu surowcowego i skażonych gleb
Uniwersytet Warszawski
Robert Stasiuk, Aleksandra Skłodowska, Łukasz Drewniak, Monika Radlińska

Przewód z tworzywa polimerowego
Politechnika Lubelska
Maciej Nowicki, Tomasz Klepka

Przyrząd do samodzielnego spożywania posiłków przez osoby z pourazowym brakiem palców dłoni
Politechnika Śląska w Gliwicach
Sebastian Tosta, Marek Wyleżoł

Przyrząd dwufunkcyjny do usuwania chwastów i parowego mycia podłóg (bucior parowy)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bartosz Walentyn

Regulator ekstremalny
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Igor Paprzycki, Wojciech Robenda, Mirosław Wciślik

Sposób i urządzenie do określania właściwości sedymentacyjnych osadu czynnego
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Anna Twarowska, Janusz Łomotowski

Sposób i urządzenie do wyciskania zewnętrznego kołnierza
Politechnika Lubelska
Grzegorz Winiarski, Andrzej Gontarz

Sposób i urządzenie do wywijania kołnierza
Politechnika Lubelska
Grzegorz Winiarski, Andrzej Gontarz

Sposób i urządzenie do wywijania kołnierza z rolkami prowadzącymi
Politechnika Lubelska
Grzegorz Winiarski, Andrzej Gontarz

Sposób modyfikowania polimerami nanocząstek TiO2
Politechnika Łódzka
Ewa Krysiak, Kamil Krysiak, Aleksandra Wypych, Jacek Ulański

Sposób obciskania odkuwek drążonych
Politechnika Lubelska
Tomasz Bulzak, Zbigniew Pater, Janusz Tomczak

Sposób otrzymywania nierozpuszczalnego preparatu enzymów katalizujących hydrolizę chitozanu
Politechnika Łódzka
Łukasz Stańczyk, Mirosława Szczęsna-Antczak, Tadeusz Antczak, Katarzyna Struszczyk-Świta, Stanisław Bielecki

Sposób otrzymywania nierozpuszczalnego preparatu lipazy Mucor circinelloides
Politechnika Łódzka
Łukasz Stańczyk, Mirosława Szczęsna-Antczak, Tadeusz Antczak, Katarzyna Struszczyk-Świta, Stanisław Bielecki

Sposób otrzymywania strukturyzowanych triacylogliceroli
Politechnika Łódzka
Łukasz Stańczyk, Mirosława Szczęsna-Antczak, Tadeusz Antczak, Stanisław Bielecki, Katarzyna Struszczyk-Świta

Sposób otrzymywania suspensji diamentowych
Politechnika Gdańska
Mateusz Gardas, Robert Bogdanowicz

Sposób powierzchniowego wyjaławiania nasion z wykorzystaniem metalicznych
cząstek srebra i miedzi w suspensji wodnej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Karol Bocian, Magdalena Tomaszewska-Sowa, Piotr Wojewódzki, Piotr Malczyk

Sposób przygotowania bioczujnika wykorzystującego uporządkowane warstwy bakteriofagów jako element sensoryczny i taki bioczujnik
Politechnika Warszawska, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Łukasz Richter, Marcin Łoś, Marcin Fiałkowski, Robert,

Sposób tworzenia nanodrutów na granicy faz woda/powietrze
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Kinga Matuła, Zbigniew Wróbel, Jan Paczesny, Monika Wadowska, Igor Dzięcielewski, Janusz Lewiński, Robert Hołyst

Sposób tworzenia swobodnych cienkich filmów kropek kwantowych na granicy faz woda/powietrze i swobodne cienkie filmy
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Kinga Matuła, Zbigniew Wróbel, Jan Paczesny, Monika Wadowska, Igor Dzięcielewski, Janusz Lewiński, Robert Hołyst

Sposób walcowania wierteł krętych
Politechnika Lubelska
Tomasz Bulzak, Zbigniew Pater, Janusz Tomczak

Sposób wyciskania wewnętrznego kołnierza
Politechnika Lubelska
Grzegorz Winiarski, Andrzej Gontarz

Sposób wyciskania wewnętrznych stopni wałów drążonych
Politechnika Lubelska
Grzegorz Winiarski, Andrzej Gontarz

Sposób wyciskania zewnętrznego i wewnętrznego kołnierza
Politechnika Lubelska
Grzegorz Winiarski, Andrzej Gontarz

Sposób wyciskania zewnętrznego kołnierza
Politechnika Lubelska
Grzegorz Winiarski, Andrzej Gontarz

Sposób wyciskania zewnętrznych i wewnętrznych stopni wałów drążonych
Politechnika Lubelska
Grzegorz Winiarski, Andrzej Gontarz

Sposób wyciskania zewnętrznych stopni wałów drążonych
Politechnika Lubelska
Grzegorz Winiarski, Andrzej Gontarz

Sposób wyjaławiania i modyfikacji podłoży hodowlanych stosowanych w hodowli selektantów pleśni Mucor circinelloides
Politechnika Łódzka
Łukasz Stańczyk, Tadeusz Antczak, Krzysztof Śmigielski, Stanisław Bielecki, Krzysztof Krosowiak, Mirosława Szczęsna-Antczak, Katarzyna Struszczyk-Świta, Renata Prusinowska

Sposób wyjaławiania i modyfikacji podłoży hodowlanych stosowanych w hodowli selektantów pleśni Mucor racemosus
Politechnika Łódzka
Łukasz Stańczyk, Tadeusz Antczak, Krzysztof Śmigielski, Stanisław Bielecki, Mirosława Szczęsna-Antczak, Krzysztof Krosowiak, Katarzyna Struszczyk-Świta

Sposób wytwarzania blendy żywicy epoksydowej z kompozytem poliamid-6/montmorylonit
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Tomasz Majka, Marcin Majka

Sposób wytwarzania organicznej warstwy ambipolarnej
Politechnika Łódzka
Izabela Tszydel, Magdalena Kucińska, Jacek Ulański

Sposób wytwarzania płyt pancernych oraz mieszanina betonu pancernego
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dagmara Fronczek, Grzegorz Dębowski

Sposób wytwarzania światłoutwardzalnych powłok o podwyższonej odporności na zarysowania i zwiększonej hydrofobowości, zawierających funkcjonalizowane poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany
Politechnika Poznańska
Dawid Prządka, Ewa Andrzejewska, Agnieszka Marcinkowska, Bogdan Marciniec, Michał Dutkiewicz

Sposób wytwarzania termosterowalnych powierzchni polimerowych
Politechnika Łódzka
Justyna Komasa, Andrzej Miłek, Angelika Duszyńska, Sławomir Kadłubowski, Alicja K. Olejnik, Piotr Ulański, Janusz M. Rosiak

Sposób zapobiegania degradacji radiacyjnej poli(kwasu mlekowego)
Politechnika Łódzka
Agnieszka Adamus, Radosław Wach, Piotr Ulański, Janusz Rosiak

Stanowisko i sposób kontroli szczelności połączeń klejowych
Politechnika Lubelska
Miturska Izabela, Anna Rudawska

Ściana do pasywnego ogrzewania z regulowanym dopływem ciepła
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Marianna Olenets, Anatoliy Stroy, Jerzy Zbigniew Piotrowski

Śmieciarka spalająca odpady
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bartosz Walentyn

Śmieciarko-zgazowarka pirolityczna odpadów komunalnych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bartosz Walentyn

Tężnik stalowych płatwi cienkościennych
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Karolina Otwinowska, Andrzej Szychowski

Trzpień tokarski
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Tomasz Kozior, Jerzy Bochnia

Trzpień tokarski nastawny
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Tomasz Kozior, Jerzy Bochnia

Uchwyt do mocowania próbki połączenia klejowego doczołowego
Politechnika Lubelska
Miturska Izabela, Anna Rudawska

Urządzenie do nauki chodzenia i pływania
Politechnika Gdańska
Monika Wilczyńska, Marek Szkodo

Urządzenie do pomiaru rezystancji włókienniczych wyrobów liniowych
Politechnika Łódzka
Iwona Niewiadomska, Łukasz Tęsiorowki, Michał Frydrysiak, Krystyna Przybył

Urządzenie do porcjowania mas o konsystencji pasty
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Adam Troszczyński, Janusz Musiał, Ireneusz Bielski, Piotr Erlich

Zamknięcie pojemnika oraz sposób wytwarzania zamknięcia pojemnika, zwłaszcza butelki
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dagmara Fronczek

Zawór do sterowania napędów płynowych, zwłaszcza pneumatycznych napędów siłownikowych oraz układ sterowania zaworami napędów płynowych
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Gabriel Bracha, Dawid Pietrala, Paweł Łaski, Jakub Takosoglu, Sławomir Błasiak, Józef Barycki