Dział Projektów Badawczo-Rozwojowych

cze
19

Konkurs FENG „Proof of Concept” z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej poinformowała o planowanym naborze wniosków w działaniu Proof of Concept (PoC) finansowanym z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027. Nabór będzie prowadzony w terminie 03.08.2023 – 07.09.2023. Działanie Proof of Concept (PoC) ma na celu wsparcie naukowczyń i naukowców w weryfikacji potencjału rynkowego ich odkryć i jest […]

Czytaj więcej
cze
19

Konkurs w ramach programu INFOSTRATEG VII z NCBR i GUM

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. VII konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach tematu zgłoszonego przez Główny Urząd Miar. Celem Programu INFOSTARTEG jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i […]

Czytaj więcej
mar
02

Projekt TRAFFIC

Tytuł: „Autonomiczny koordynator ekoróżnorodnych zasobów transportowych” Akronim: Traffic Kierownik Projektu B+R : dr inż. Radosław Belka Okres realizacji: od 01.01.2023 do 31.12.2023 Wartość Projektu: 5 054 052,50 zł Wartość dofinansowania: 3 554 372,50 zł Wartość dofinansowania PŚk: 1 304 852,50 zł Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Konkurs Szybka ścieżka […]

Czytaj więcej
lut
22

Projekt InnoMiAsp z Programu LIDER XIII NCBiR

Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej mieszanki mineralno-asfaltowej z destruktem asfaltowym wytwarzanej w obniżonej temperaturze produkcji w technologii asfaltu spienianego wodą” Akronim: InnoMiAsp z Programu LIDER XIII NCBiR Nr projektu: 0068/L-13/2022 Umowa Nr: LIDER13/0068/2022 Okres realizacji: 01.02.2023-31.01.2026 Całkowity koszt realizacji projektu –  1 491 290,00 zł Wartość dofinansowania projektu   – 1 491 290,00 zł Kierownik projektu: dr inż. Mateusz […]

Czytaj więcej
sty
23

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Program jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Harmonogram naboru wniosków FENG będzie wspierał realizację projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki. Z programu będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji. Ścieżka SMART Celem […]

Czytaj więcej
gru
27

LIDER XIV

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,8 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, z […]

Czytaj więcej
gru
27

NEON II – konkurs NCBR i PKN ORLEN

Nazwa Wspólne Przedsięwzięcie NCBR-PKN ORLEN pn. NEON (II konkurs) Dla kogo? Do konkursu mogą przystąpić: Przedsiębiorstwa Jednostki naukowe Konsorcja składające się maksymalnie z 5 podmiotów Na co? o badania przemysłowe lub o eksperymentalne prace rozwojowe Organizator konkursu o Narodowe Centrum Badań i Rozwoju PKN ORLEN Zakres tematyczny Konkurs II dotyczy celu szczegółowego – Rozwój technologii […]

Czytaj więcej
gru
20

Konkurs INFOSTRATEG z NCBR

INFOSTRATEG – V konkurs na projekty zamawiane Dla kogo? Do konkursu mogą przystąpić konsorcja w skład których wchodzą: • jednostki naukowe lub przedsiębiorcy • podmioty zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Polski potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru • maksymalnie 5 podmiotów. Na co? W konkursie mogą zostać dofinansowanie: • badania podstawowe • badania przemysłowe • […]

Czytaj więcej
paź
13

Innowacje cyfrowe – ostatni konkurs POIR 2022- Szybka Ścieżka w konsorcjum z przedsiębiorstwami

Nazwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Konkurs 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe Dla kogo? ·      przedsiębiorstw, ·      konsorcjów przedsiębiorstw (składających się z maks. 3 podmiotów), ·      konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z maks. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo. Na co? badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace […]

Czytaj więcej
wrz
22

HYDROSTRATEG-konkurs z NCBR do 31.10.2022

Trwa nabór wniosków do NCBR na I konkurs Rządowego Programu Strategicznego Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” Niedostateczna lub zbyt duża ilość wody, a także jej bardzo zła jakość – to główne problemy polskiej gospodarki wodnej. Program Hydrostrateg powstał w odpowiedzi na potrzebę poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Program obejmuje trzy […]

Czytaj więcej
Zamknij
Skip to content