Innowacje cyfrowe – ostatni konkurs POIR 2022- Szybka Ścieżka w konsorcjum z przedsiębiorstwami

Innowacje cyfrowe – ostatni konkurs POIR 2022- Szybka Ścieżka w konsorcjum z przedsiębiorstwami

Nazwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Konkurs 1/1.1.1/2022 – Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe

Dla kogo? ·      przedsiębiorstw,

·      konsorcjów przedsiębiorstw (składających się z maks. 3 podmiotów),

·      konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z maks. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Na co? badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej
Zakres tematyczny Cyberbezpieczeństwo, cyfryzacja przemysłu, cyfrowe technologie kreacyjne
Termin naboru wniosków Od 19 października do 4 listopada  2022 r. (do godziny 16:00).

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Budżet konkursu  645 000 000 PLN:

·      430 000 000 PLN – na projekty realizowane przez MŚP samodzielnie lub w konsorcjach z innymi MŚP lub z jednostkami naukowymi, w tym:

o    77 000 000 PLN – z alokacji dla województwa mazowieckiego oraz

o    353 000 000 PLN – z alokacji dla pozostałych województw;

·      215 000 000 PLN – na projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa samodzielnie lub w konsorcjach z innymi dużymi przedsiębiorstwami, lub w konsorcjach z udziałem MŚP lub jednostek naukowych; w tym:

o    38 000 000 PLN – z alokacji dla województwa mazowieckiego oraz

o    177 000 000 PLN – z alokacji dla pozostałych województw.

Dofinansowanie Wartość kosztów kwalifikowalnych: od 5 mln PLN do 50 mln euro.

Poziom dofinansowania:

Podmiot na badania przemysł. na badania przemysł.
+ premia
na prace rozwoj. na prace rozwoj.
+ premia
na prace przedwdroż – de minimis na prace przedwdroż. – usługi doradcze dla MŚP
mikro przedsięb. 70 % 80 % 45 % 60 % 90% 50%
małe przedsięb. 70 % 80 % 45 % 60 % 90% 50%
średnie przedsięb. 60 % 75 % 35 % 50 % 90% 50%
duże przedsięb. 50 % 65 % 25 % 40% 90% nd
jednostka naukowa 100 % nd 100 % nd nd nd
Inne ważne informacje o konkursie ·        Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

·        Projekt może być realizowany w regionach lepiej i słabiej rozwiniętych.

·        Projekt musi dotyczyć co najmniej jednego z zagadnień badawczych wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.

·        Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

·        Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:

o   dla pojedynczego przedsiębiorstwa: 60 % kosztów kwalifikowalnych;

o   dla konsorcjów: 50 % kosztów kwalifikowalnych;

o   dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

Sposób składania wniosków wyłącznie w systemie informatycznym

(link do systemu – aktywny od 19 października 2022 r.)

Termin oceny projektów do 60 dni od zamknięcia naboru wniosków
Dokumentacja,
w tym RK
link
Kontakt ·  adres email: info@ncbr.gov.pl

·  tel.: +48 22 39 07 170; +48 22 39 07 191

Organizator konkursu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa