Przydatne linki dotyczące projektów badawczych:

 1. Projekty z NCBiR
  https://www.gov.pl/web/ncbr
 2. Projektu z PO IR 2014-2020
  https://www.poir.gov.pl
 3. Projekty z RPO WŚ 2014-2020
  http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/
 4. Projekty z Programu H2020: http://ec.europa.eu/research/participants/portal//desktop/en/opportunities/h2020/search/search_topics.html#c,topics=callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/0/1/0/default-group&+identifier/desc
 5. Projekty z Funduszy Grupy Wyszehradzkiej
  http://visegradfund.org/home/
 6. Projekty Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej http://www.fnp.org.pl
 7. Projekty z Funduszy Norweskich
  https://www.eog.gov.pl/

 

Inne przydatne linki: