Słowo Rektora Politechniki Świętokrzyskiej

Szanowne Absolwentki i Szanowni Absolwenci naszej Alma Mater,

Nie ma znaczenia czas jaki upłynął od dnia, kiedy z dyplomem inżyniera, czy magistra inżyniera i wieloma wspomnieniami opuszczaliście mury naszej uczelni, a często i Kielce, wciąż należycie do Rodziny naszych absolwentów. A grono to zbiorowość liczna i zacna. Nie brak wśród Was znakomitych biznesmenów, naukowców, prawników, artystów, nauczycieli, dziennikarzy, polityków, samorządowców, a nawet pracowników naukowych i nauczycieli akademickich. Wykonujecie tysiące innych zawodów. Losy rozrzuciły Was po Polsce i świecie. To budujące, że fundamentem, na którym zbudowaliście swoje kariery zawodowe i sukcesy osobiste, była wiedza wyniesiona z naszej uczelni.

Dlatego zapraszam Was serdecznie do wstąpienia oraz aktywności w Stowarzyszeniu Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej, które 23 czerwca 2012 roku zostało oficjalnie powołane i zarejestrowane. Będzie to okazja nie tylko do wspomnień wspaniałych czasów studiów, aby odnowić dawne koleżeńskie więzi, ale również zintegrować się na nowo. Jestem przekonany, że Absolwenci, mogą być emisariuszami, a nawet ambasadorami Politechniki Świętokrzyskiej, skutecznie wspierając różnorodne przedsięwzięcia swojej Alma Mater, podtrzymując kontakty z uczelnią, a nawet nawiązując współpracę naukowo-techniczną.

Mamy nadzieję, że bezpośredni kontakt z dużą grupą absolwentów różnych kierunków studiów i różnych pokoleń przyczyni się do budowania systematycznej i efektywnej współpracy, a nawet realizacją hasła Absolwent Politechniki Świętokrzyskiej zatrudnia kolegę – absolwenta tejże uczelni. Na tym sentymencie, chcemy też budować dalszy rozwój Politechniki Świętokrzyskiej oraz jej promocję – w regionie, w Polsce, w świecie.

Koleżanki i Koledzy, Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej czeka na Was.