Celem Stowarzyszenia jest:

 • Zgromadzenie w ramach Stowarzyszenia wychowanków Politechniki Świętokrzyskiej dla kształtowania i zachowania więzi pomiędzy absolwentami a uczelnią.
 • Popularyzacja osiągnięć naukowych wychowanków Politechniki Świętokrzyskiej.
 • Wspieranie młodszych absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej wchodzących w życie zawodowe oraz ułatwianie samokształcenia.
 • Nawiązywanie współpracy z organizacjami technicznymi, naukowo – technicznymi oraz towarzystwami (stowarzyszeniami), z którymi identyfikuje się w celach działania.
 • Wspieranie Uczelni w jej promowaniu wykorzystując doświadczenie oraz pozycję zawodową wychowanków.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizowanie zjazdów i spotkań absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej.
 • Stałą współpracę z władzami Politechniki Świętokrzyskiej oraz organizacjami działającymi na terenie uczelni.
 • Organizowanie kursów, konferencji, zebrań towarzyskich i wycieczek naukowych.
 • Współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami o podobnym charakterze działania oraz organizacjami studencki działającymi na terenie uczelni.
 • Publikowanie osiągnięć zawodowych absolwentów uczelni.
 • Propagowanie studiowania w Politechnice Świętokrzyskiej.