Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Budynek C –  Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, pok. 431, piętro IV

tel. 41 34 24 378

e-mail: stowarzyszenie@tu.kielce.pl


mBank

SWIFT: BREXPLPWMBK

IBAN: PL 54 1140 2004 0000 3702 8214 0911

Stowarzyszenie zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Kielcach,
X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000439942
NIP: 657 29 16 134
REGON: 360 415 274