Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów PŚk

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów PŚk

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów PŚk, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej zapraszam do udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia zwołanym Uchwałą Zarządu nr 8/III/2020 z dnia 7 czerwca 2020 r. w następujących terminach:
 • termin I: 27 czerwca 2020 r. godz. 11:00 (wiążący),
 • termin II: 27 czerwca 2020 r. godz. 11:30.
W załączeniu (linki do pobrania dokumentów):
 1. Planowany porządek obrad WZCz Stowarzyszenia Absolwentów PŚk
  https://tiny.pl/7wfdt
 2. Regulamin zdalnego udziału w WZCz Stowarzyszenia Absolwentów PŚk
  https://tiny.pl/7wfd7
 3. Oświadczenie o zamiarze wzięcia udziału w WZCz Stowarzyszenia Absolwentów PŚk
  https://tiny.pl/7wfdw
Zapraszam do udziału