Projekty współfinansowane przez UE | Strona 2 z 2 | Politechnika Świętokrzyska

Projekty współfinansowane przez UE

Lip
03

Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym

Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Działanie  – Badania naukowe i prace rozwojowe Okres realizacji projektu: data rozpoczęcia: 01-07-2018 r. data zakończenia: 28-09-2021 r.   Całkowity koszt realizacji projektu – 9 996 850.86 zł. Wartość dofinansowania projektu  – 8 548 916.07 zł. Celem projektu jest opracowanie oraz demonstracja w […]

Czytaj więcej
Maj
08

Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej

  Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z202/17-01 okres realizacji: 01.05.2018 – 30.04.2022 Wartość projektu: 7 632 168,98 w tym dofinansowanie projektu ze środków UE: 6 432 392,02 zł Celem projektu […]

Czytaj więcej
Kwi
01

Cybermatryca – zintegrowany system obsługi turysty

Projekt „Cybermatryca – zintegrowany system obsługi turysty”  [Umowa nr POIR.04.01.02-00-0041/17 z dnia 20 kwietnia 2018 r.] Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014÷2020 Oś priorytetowa IV – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Działanie 4.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.2 – Regionalne agendy naukowo–badawcze Cel szczegółowy Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych, prac rozwojowych, wpisujących się w zakres […]

Czytaj więcej
Cze
08

Politechnika partnerem projektu

Politechnika Świętokrzyska jako Partner realizuje projekt pt. ,,Specjalizacja zawodowa dla branży horyzontalnej – zrównoważony rozwój energetyczny na potrzeby świętokrzyskiego przemysłu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Priorytet RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz […]

Czytaj więcej
Maj
24

Program rozwoju kompetencji studentów WBiA

Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. ,,Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach’’ w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, nr projektu: POWR.03.01.00-00-K125/16 okres realizacji: 01.05.2017 – 30.04.2020 Wartość projektu: 143 910,18 w tym dofinansowanie projektu ze środków UE: 121 287,50 zł Celem […]

Czytaj więcej