Echogeniczna mikrosonda do krioelektrolizy wykonana w technologii laserowej

Echogeniczna mikrosonda do krioelektrolizy wykonana w technologii laserowej

nr umowy: POIR.04.01.04-00-0161/17-00


Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Projekt realizowany ze środków krajowych – dotacji celowej NCBIR, na zasadach zgodnych z regulaminem Poddziałania 4.1.4 „Projekty Aplikacyjne”

Okres realizacji projektu: 1-09-2019r. do 28-02-2022 r.

Całkowity koszt realizacji projektu – 4 103 814,71 PLN (w tym PŚk: 1 505 000,00 PLN)

Wartość dofinansowania projektu – 3 432 483,30 PLN (w tym PŚk: 1 505 000,00 PLN)


Celem projektu jest stworzenie prototypu nowej i innowacyjnej w skali Unii Europejskiej echogenicznej mikrosondy do kriochirurgii i elektroablacji guzów narządów wewnętrznych podczas jednej aplikacji. Efektem współpracy będzie wytworzenie innowacyjnego produktu, potwierdzającego możliwości aplikacyjne technologii laserowej w przemyśle kriochirurgicznym oraz opracowanie technologii wytwarzania sond na skalę przemysłową. Nowa mikrosonda ma być wytwarzana z wykorzystaniem technologii laserowej, co zapewni jej większą skuteczność i dokładność działania. Będzie to pierwsza taka mikrosonda do krioelektrolizy o właściwościach echogenicznych, zapewniająca izolację elektryczną oraz wykonana w technologii laserowego mikrospawania i laserowego drążenia mikrootworów.

Projekt jest odpowiedzią na zgłaszane przez klientów zapotrzebowanie na opracowanie mikrosondy do kriochirurgii oraz elektrolizy tkanki charakteryzującej się cechami, które mają w znacznym stopniu uprościć procedurę zabiegową oraz zwiększyć jej skuteczność. Opracowany wyrób będzie rozwiązaniem na skalę światową. Używane obecnie sondy kriochirurgiczne nie są w pełni widoczne pod USG – nie można jednoznacznie zidentyfikować położenia części mrożącej sondy kriochirurgicznej a zastosowana galwaniczna powłoka złota ulega degradacji. Odpowiedzią na te problemy będzie opracowanie mikrosondy kriochirurgicznej, która będzie posiadała właściwości echogeniczne, co pozwoli na jej precyzyjną lokalizację w zmienionym chorobowo obszarze organizmu człowieka.


Projekt realizowany w Konsorcjum:

  • Metrum Cryoflex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (Lider konsorcjum)
  • Politechnika Świętokrzyska