Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej

Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej

 

Politechnika Świętokrzyska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z202/17-01

okres realizacji: 01.05.2018 – 30.04.2022

Wartość projektu: 7 632 168,98 w tym dofinansowanie projektu ze środków UE: 6 432 392,02 zł


Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej w kontekście potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie efektywności funkcjonowania Uczelni m.in. poprzez:

 • doskonalenie oferty i jakości kształcenia oraz możliwości rozwoju kompetencji studentów (zad.1,2,3,4),
 • podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich w zakresie unowocześniania dydaktycznych i informatycznych metod pracy ze studentami (zad.5,6),
 • podniesienie kompetencji kadry zarządczej i administracyjnej Politechniki Świętokrzyskiej (zad.8,9),
 • doskonalenie systemu zarządzania zapewniającego skuteczną i sprawną działalność Uczelni (zad.7,10).

Zapytania i przetargi w ramach Projektu

Zobacz aktualne przetargi


W ramach Projektu realizowane są następujące zadania:

Zobacz realizowane zadania


Aktualności:

 

 


Projekt obejmuje wsparcie dla:

 • studentów czterech ostatnich semestrów studiów
 • 5 wydziałów
 • Budownictwa i Architektury (WBiA),
 • Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (WEAiI),
 • Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki (WIŚGiE),
 • Mechatroniki i Budowy Maszyn (WMiBM),
 • Zarządzania i Modelowania Komputerowego (WZiMK),
 • kadry dydaktycznej,
 • kadry zarządczej,
 • kadry administracyjnej.

REGULAMIN

Zarządzenie Nr 22/18 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

Zarządzenie Nr 61/18 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 października 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”
Zarządzenie Nr 16/19 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w Regulaminie projektu”Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”

REGULAMIN PROJEKTU


ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT

W skład Zespołu wchodzą członkowie grup zadaniowych:

1) Grupa do zarządzania Projektem:

a) dr inż. Małgorzata Widłak – Kierownik Projektu / mwidlak@tu.kielce.pl
b) mgr Renata Tutaj – koordynator administracyjny / renataw@tu.kielce.pl
c) mgr Anna Pietraszek – specjalista ds. administracyjnych / apietraszek@tu.kielce.pl
d) mgr Justyna Pilśniak – Radca Prawny
e) mgr Ilona Siemczyk – specjalista ds. kadrowo-płacowych / siemczyk@tu.kielce.pl
f) mgr Jadwiga Witerska – specjalista ds. finansowo-księgowych / jwiterska@tu.kielce.pl
g) mgr Jakub Sokołowski – specjalista ds. zamówień publicznych / ksokolowski@tu.kielce.pl
h) mgr inż. Daniel Mazur – specjalista ds. informacji i promocji / dmazur@tu.kielce.pl

2) Grupa ds. podnoszenia jakości kształcenia studentów:

a) dr inż. Justyna Lisowska – koordynator ds. podnoszenia jakości kształcenia studentów
b) mgr inż. Beata Sarnecka – specjalista ds. podnoszenia jakości kształcenia studentów / beatas@tu.kielce.pl

3) Grupa ds. podwyższania kwalifikacji pracowników PŚk:

a) dr inż. Julia Marczewska – koordynator ds. podwyższania kwalifikacji pracowników PŚk / jmarczewska@tu.kielce.pl

4) Grupa ds. doskonalenia procesów zarządzania PŚk:

a) dr Anna Walczyk – koordynator ds. doskonalenia procesów zarządzania PŚk / awalczyk@tu.kielce.pl
b) dr inż. Artur Szmidt – koordynator ds. informatycznych narzędzi zarządzania PŚk


BIURO PROJEKTU:
e-mail: renataw@tu.kielce.pl
tel.: (41) 34 24 765


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE