Wdrożenie i realizacja praktycznych programów kształcenia dla studentów studiów stacjonarnych PŚk
Kształtowanie kompetencji zawodowych studentów studiów stacjonarnych PŚk
Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i w zakresie przedsiębiorczości studentów studiów stacjonarnych PŚk
Wysokiej jakości program stażowy dla studentów studiów stacjonarnych PŚk
Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry dydaktycznej PŚk
Podnoszenie kompetencji informatycznych kadry dydaktycznej PŚk
Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią
Podniesienie kompetencji zarządczych kadr kier. i administracyjnych w zakresie obsługi studentów oraz pracy administracji
Podniesienie kompetencji zarządczych kadr kier. i administracyjnych w zakresie zarządzania i współpracy z biznesem
Udoskonalenie procesów zarządzania uczelnią