Termin realizacji zadania: 01.2019 do 12.2021


Celem zadania jest podniesienie efektywności jednostek administracyjnych, zaangażowanie w organizowanie dydaktyki i współpracę z biznesem. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację różnych form kształcenia (kursy, szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe).

Podjęte zostaną działania następujących typów:

Usprawnienie systemu doskonalenia kadr dydaktycznych i procesu kształcenia studentów

Szkolenie: Procedury nadawania stopni naukowych (6 os. x 1 dzień) – Warszawa

04.02.2019 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w szkoleniu „Procedury nadawania stopni naukowych”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy administracyjni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 11.02.2019 r.

15.01.2019 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (rozesłanie do potencjalnych wykonawców zapytań z prośbą o oszacowanie cenowe)

06.02.2019 r.
Wyłonienie wykonawcy (firma College Medyczny z siedzibą w Kielcach).

18.02.2019 r.
Zakończenie rekrutacji.

27.09.2019
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych.

Szkolenie: Tworzenie, odbywanie i zasady prowadzenia studiów doktoranckich (4 os. x 1 dzień) – Warszawa

04.02.2019 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w szkoleniu „Tworzenie, odbywanie i zasady prowadzenia studiów doktoranckich”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy administracyjni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 11.02.2019 r.

21.01.2019 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (rozesłanie do potencjalnych wykonawców zapytań z prośbą o oszacowanie cenowe)

06.02.2019 r.
Wyłonienie wykonawcy (firma Instytut Szkoleń Profesjonalnych z siedzibą w Gdańsku).

18.02.2019 r.
Zakończenie rekrutacji.

26.03.2019 r.
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych.

Szkolenie: Sprawy studenckie i proces kształcenia (pomoc materialna dla studentów, wyliczanie dochodu) (7 os. x 1 dzień) – Warszawa

04.02.2019 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w szkoleniu „Sprawy studenckie i proces kształcenia (pomoc materialna dla studentów, wyliczanie dochodu)”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy administracyjni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 11.02.2019 r.

15.01.2019 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (rozesłanie do potencjalnych wykonawców zapytań z prośbą o oszacowanie cenowe)

07.02.2019 r.
Wyłonienie wykonawcy (firma OPTIMA z siedzibą w Gdańsku).

18.02.2019 r.
Zakończenie rekrutacji.

18.03.2019 r.
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych.

Szkolenie: Sprawozdawczość w systemie POL-on (10 os. x 1 dzień) – Warszawa

Szkolenie: Sprawy pracownicze nauczycieli akademickich (4 os. x 1 dzień) – Warszawa

Rekrutacja

05.11.2019 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu: sprawy pracownicze nauczycieli akademickich.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy administracyjni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: arebosz@tu.kielce.pl w terminie do dnia 12.11.2019 r.

07.11.2019 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (wykonanie oszacowania cenowego na podstawie informacji o cenach bieżących szkoleń, dostępnych na stronach internetowych potencjalnych wykonawców).

14.11.2019 r.
Zakończenie rekrutacji uczestników (wybrano 1 uczestnika).

14.11.2019 r.
Wyłonienie wykonawcy (Agencja Szkolenia i Promocji Kadr z siedzibą w Warszawie).
Ustalenie harmonogramu zajęć (28-29.11.2019 r.)

28.11.2019 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych.

29.11.2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych.

Podniesienie jakości zarz. finansami

Kompleksowy program szkoleniowy dla administracji w zakresie controllingu i finansów (1 gr. x 10 os. x 6 dni) – Kielce

15.03.2019 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w „Kompleksowym programie szkoleniowym dla administracji w zakresie controlingu i finansów”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy administracyjni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 15.04.2019 r.

15.03.2019 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (rozesłanie do potencjalnych wykonawców zapytań z prośbą o oszacowanie cenowe).

07.05.2019 r.
Opublikowanie zapytania ofertowego, dot. wyboru wykonawcy kursu (zapytanie ofertowe – https://bip.tu.kielce.pl/usluga-przygotowania-i-przeprowadzenia-kompleksowego-programu-szkoleniowego-dla-administracji-w-zakresie-controlingu-i-finansow-w-ramach-projektu-nr-powr-03-05-00-00-z202-17-politechnika-swie/ – (postępowanie unieważniono)

23.05.2019 r.
Ponowienie procedury wyłaniania wykonawcy (zapytanie ofertowe – https://bip.tu.kielce.pl/usluga-przygotowania-i-przeprowadzenia-kompleksowego-programu-szkoleniowego-dla-administracji-w-zakresie-controlingu-i-finansow-w-ramach-projektu-nr-powr-03-05-00-00-z202-17-politechnika-swie-2/

12.06.2019 r.
Wyłonienie wykonawcy (Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie).

19.06.2019 r.
Zakończenie rekrutacji uczestników (wybrano 12 uczestników).

11.06.2019 r.
Ustalenie wstępnego harmonogramu zajęć (02-04.07.2019 r.; 09-11.07.2019 r.).

02.07.2019 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych.

11.07.2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych.

Szkolenie: Rachunkowość finansowa i zarządcza w praktyce (4 os. x 2 dni ) – Kraków

Rekrutacja

07.11.2019 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu: rachunkowość finansowa i zarządcza w praktyce w uczelni wyższej.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy administracyjni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: arebosz@tu.kielce.pl w terminie do dnia 14.11.2019 r.

07.11.2019 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (rozesłanie do potencjalnych wykonawców zapytań z prośbą o oszacowanie cenowe).

18.11.2019 r.
Zakończenie rekrutacji uczestników (wybrano 10 uczestników).

25.11.2019 r.
Wyłonienie wykonawcy (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O. Kielce).
Ustalenie harmonogramu zajęć (28.11.2019 r.).

28.11.2019 r.
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych.

Udoskonalenie działań promocyjnych i informacyjnych

Szkolenie: Wykorzystywanie social mediów w budowie pozytywnego wizerunku instytucji (2 os. x 2 dni) – Warszawa

Rekrutacja

14.10.2019 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu: wykorzystanie social mediów w budowie pozytywnego wizerunku instytucji.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy administracyjni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: arebosz@tu.kielce.pl w terminie do dnia 28.10.2019 r.

16.10.2019 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (rozesłanie do potencjalnych wykonawców zapytań z prośbą o oszacowanie cenowe).

04.11.2019 r.
Zakończenie rekrutacji uczestników (wybrano 2 uczestników).

04.11.2019 r.
Wyłonienie wykonawcy (firma Socjomania Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie).
Ustalenie harmonogramu zajęć (21-22.11.2019 r.)

21.11.2019 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych.

22.11.2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych.

Certyfikowany kurs Digital Marketing (2 os. x 6 dni) – Warszawa

Udoskonalanie procesów transferu technologii

Modułowy program kompetencyjny z zakresu zarządzania transferem technologii

Rekrutacja

10.02.2020 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w modułowym programie kompetencyjnym z zakresu zarządzania transferem technologii – moduł I: szkolenie Agile Project Management Foundation.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy administracyjni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: arebosz@tu.kielce.pl w terminie do dnia 24.02.2019 r.

30.10.2019 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (rozesłanie do potencjalnych wykonawców zapytań z prośbą o oszacowanie cenowe).

20.02.2020 r.
Opublikowanie zapytania ofertowego dot. wyboru wykonawcy szkolenia (zapytanie ofertowe)

03.03.2020 r.
Zakończenie rekrutacji uczestników (wybrano 11 uczestników).

17.03.2020 r.
Anulowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Studia podyplomowe: Ochrona własności intelektualnej (1 os. x 2 sem.) – Warszawa

Studia podyplomowe: Zarządzanie transferem technologii (2 os. x 2 sem.) – Warszawa