Miejsce: sale Politechniki Świętokrzyskiej
Termin realizacji zadania 10.2018 do 02.2022


Celem zadania jest dostosowanie i realizacja nowych programów kształcenia odpowiadających potrzebie studentów Politechnik Świętokrzyskiej ukierunkowanych na kształcenie praktycznych umiejętności oczekiwanych przez pracodawców poprzez uruchomienie czterech nowych specjalności:

Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) na kierunku Budownictwo (WBiA, studia stacjonarne II stopnia, 450h zajęć przez 3 semestry dla 2 grup),

Celem jest kształcenie studentów w zakresie umiejętności posługiwania się oprogramowaniem BIM, w związku z koniecznością wdrażania sytemu BIM w trakcie opracowywania projektów budowlanych.

Absolwent specjalności BIM będzie posiadał kompetencje w zakresie:

  • znajomości ogólnej koncepcji projektowania budowlanego opartego na modelowaniu obiektowym,
  • rozpoznania w najczęściej stosowanych w Polsce środowiskach (programach) używanych w modelowaniu BIM,
  • znajomości i umiejętności używania wybranych, branżowych programów BIM,
  • umiejętności wykonania modeli obiektów budowlanych oraz przygotowania dokumentacji z wykorzystaniem konkretnego oprogramowania BIM.

Inżynieria proekologiczna na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (WZiMK na studia stacjonarne II stopnia, 210h zajęć przez 2 semestry dla 1 grupy),

Teleinformatyka na kierunku Informatyka (WEAiI studia stacjonarne I stopnia, 510h zajęć przez 3 semestry (5,6,7) dla 2 grup),

Głównym celem specjalności studiów TELEINFORMATYKA jest sprostanie bardzo trudnym wymaganiom rynku pracy branży IT. Program kształcenia na specjalności Teleinformatyka opracowany został przy ścisłej współpracy z firmą Cisco (liderem technologii teleinformatycznych na świecie).

W procesie kształcenia obejmującym przedmioty specjalnościowe, wykorzystano materiały dydaktyczne oferowane przez Cisco w ramach programu Akademii Sieci Cisco, dzięki czemu studenci mogą zdobyć renomowane na całym świecie certyfikaty.

Link do planu zajęć

Komputerowe systemy sterowania i pomiarów na kierunku Automatyka i Robotyka (WMiBM, studia stacjonarne I stopnia 315h zajęć przez 2 semestry dla 1 grupy oraz studia stacjonarne II stopnia, 345h zajęć przez 2 semestry dla 1 grupy)

Wprowadzenie nowego przedmiotu:

Zagadnienia prawne w projektowaniu instalacji elektrycznych, dla kierunku Elektrotechnika – 15 godz. wykładów,

Zagadnienia tematyczne realizowane w ramach wykładu (m.in. zagadnienia prawne zawarte w Prawie Budowlanym, normach i rozporządzeniach wykonawczych) ułatwią studentom przygotowanie się do egzaminu uprawniającego uzyskanie kwalifikacji w zakresie projektowania instalacji elektrycznych (plan zajęć).

Uatrakcyjnienie programu kształcenia na 5 Wydziałach Politechniki Świętokrzyskiej  do europejskich standard. poprzez włączenie dodatkowych wykładów prowadzonych przez wykładowców z zagranicy posiadających wybitne osiągnięcia w pracy naukowej.