Termin realizacji zadania: od 09.2018 – 12.2021


Celem zadania jest podniesienie poziomu kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie umiejętności pedagogicznych i organizacyjnych. Zaplanowano również doskonalące kursy języka angielskiego na poz. C1 dla wybranych nauczycieli, przewidzianych do prowadzenia zajęć w tym języku. Podjęte zostaną następujące działania w zakresie planowania i stosowania nowoczesnych metod pracy ze studentami:

Kurs: Nowoczesne metody i techniki akademickich zajęć dydaktycznych z elementami pedagogiki/andragogiki dla pracowników dydaktycznych (5 gr. x 10 os. x 8 dni) – Kielce

Edycja 1

REKRUTACJA NA KURS

06.08.2018 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w kursie „Nowoczesne metody i techniki akademickich zajęć dydaktycznych z elementami pedagogiki/andragogiki”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie załączonego Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 03.09.2018 r.

14.06.2018 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (zapytanie ofertowe)

30.07.2018 r.
Zawarcie umowy z wykonawcą. Ustalenie wstępnego harmonogramu zajęć (od 12.09.2018 r. do 24.09.2018 r., w sali 1.20D, w godz.: 8:30 ÷ 15:05) – szczegółowy harmonogram.

03.09.2018 r.
Zakończenie rekrutacji.

11.09.2018 r.
Zmiana harmonogramu zajęć (na prośbę wykonawcy) – przyjęcie nowej daty zakończenia: 25.09.2018 r. – szczegółowy harmonogram 2.

12.09.2018 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych Edycji 1 (10 uczestników).

25.09.2018 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych Edycji 1.

Kurs: Moderator Design Thinking - kreatywne rozwiązywanie problemów dla dydaktyków (1gr. x 10 os.x 5 dni) - Kielce

REKRUTACJA NA KURS

01.02.2019 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w szkoleniu „Moderator Design Thinking – kreatywne rozwiązywanie problemów dla dydaktyków”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie załączonego Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 08.02.2019 r.

08.01.2019 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (rozesłanie do potencjalnych wykonawców zapytań z prośbą o oszacowanie cenowe)

22.05.2019 r.
Ponowienie procedury wyłaniania wykonawcy (rozesłanie do potencjalnych wykonawców zapytań z prośbą o oszacowanie cenowe).

Kurs języka angielskiego dla nauczycieli prowadzących zajęcia w języku angielskim (2 gr. x10 os. x 120 h) – KielceKurs: Dynamiczne prezentacje multimedialne w dydaktyce (3 gr. x 15 os. x 1 dzień) – Kielce

REKRUTACJA NA KURS

Kurs j. angielskiego dla nauczycieli prowadzących zajęcia w j. angielskim

01.02.2019 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w kursie „Język angielski dla nauczycieli prowadzących zajęcia w języku angielskim”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie załączonego Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 08.02.2019 r.

01.02.2019 r.
Wyłonienie nauczyciela, prowadzącego zajęcia (pracownik Politechniki Świętokrzyskiej).

18.02.2019 r.
Zakończenie rekrutacji uczestników Edycji 1 (wybrano 10 uczestników).

07.03.2019 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych Edycji 1.

02.04.2019 r.
Zakończenie rekrutacji uczestników Edycji 2 (wybrano 10 uczestników).

10.04.2019 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych Edycji 2.

Kurs: Dynamiczne prezentacje multimedialne w dydaktyce

14.05.2019 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (rozesłanie do potencjalnych wykonawców zapytań z prośbą o oszacowanie cenowe).

Kurs: Efektywne metody pracy dydaktycznej - szkoła tutorów akademickich, sztuka motywowania, odkrywanie talentów (3 gr. x 6 osób x 8 dni) - Kielce

REKRUTACJA NA KURS

04.02.2019 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w kursie „Efektywne metody pracy dydaktycznej – szkoła tutorów akademickich, sztuka motywowania, odkrywanie talentów”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie załączonego Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 11.02.2019 r.

10.01.2019 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (rozesłanie do potencjalnych wykonawców zapytań z prośbą o oszacowanie cenowe)

18.02.2019 r.
Zakończenie rekrutacji uczestników Edycji 1 (wybrano 6 uczestników).

18.02.2019 r.
Rozesłanie zapytań ofertowych do potencjalnych wykonawców.

21.02.2019 r.
Podsumowanie wyników postępowania, wyłonienie wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą cenę (College Medyczny z siedzibą w Kielcach).

11.03.2019 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych Edycji 1.

Staże dydaktyczne:

  • Słowacja (5 os. x 14 dni)
  • Niemcy, Sigmaringen (1 os. x 14 dni)

Wizyty studyjne

  • Słowacja, Koszyce (2 os. x 5 dni)
  • Konopnica k. Lublina (1 os. x 5 dni)
  • Czechy, Ostrawa (1 os. x 7 dni)

20.08.2018 r.

Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w „Kursie instruktorskim CCNA Security”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 10.09.2018 r.

 

10.09.2018 r.

Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w kursie „FlexSim 1”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie załączonego kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 24.09.2018 r.

 

10.09.2018 r.

Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w „Kompleksowym programie szkoleniowym dla administracji w zakresie podniesienia efektywności pracy”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie załączonego kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 24.09.2018 r.