Termin realizacji zadania: 01.2019 do 02.2022


Celem zadania jest optymalizacja procesów zarządzania uczelnią i zwiększenie jej potencjału edukacyjnego i gospodarczego. W ramach zarządzania strategicznego zostanie opracowana nowa struktura organizacyjna Politechniki Świętokrzyskiej (z uwzględnieniem nowych wymogów ustawowych) wraz z kompletem dokumentów zarządczych. Planowane są działania o charakterze pilotażowym związane z podniesieniem efektywności funkcjonowania wybranych działów uczelni – z wykorzystaniem metody Lean Management. W ramach podnoszenia kompetencji kadry zarządczej przewidziano kompleksowe programy doskonalenia umiejętności zarządzania finansami i zasobami ludzkimi.

Podjęte zostaną następujące działania:

Opracowanie programu restrukturyzacyjnego, dostosowującego Uczelnię do przepisów nowej ustawy o szkolnictwie wyższym (tzw. Ustawa 2.0) i do powiązanych z nią aktów prawnych

Profesjonalne studium finansów dla menedżerów (2 gr. x 5 os. x 8 dni) – Kielce

Studium doskonalenia umiejętności menedżerskich (2 gr. x 5 os. x 12 dni) – Kielce

Nowy model zarządzania procesem dydaktycznym wg nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym (szkolenie1gr. x 12 os. x 1 dzień) – Kielce

Usprawnienie i standaryzacja wybranych procesów administracyjnych w uczelni poprzez implementację narzędzi Lean Management dla 2 działów PŚk.


DOKUMENTY DO POBRANIA