Miejsce: sale Politechniki Świętokrzyskiej
Termin realizacji zadania 10.2018 rok akad. 2018/2019 przez 3 edycje


Celem zadanie jest wykształcenie kompetencji odpowiadających potrzebie studentów i oczekiwań przez pracodawców w zakresie kompetencji zawodowych obejmujących nabycie umiejętności specjalistycznych, branżowych i unikalnych zwiększających szanse na zatrudnienie oraz ułatwienie samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych poprzez:

Szkolenia certyfikowane:

Sterowanie latającymi obiektami bezzałogowymi – 3gr.x10os.,3dn.x2 ed., k.GiK,

MS-2555 Developing Microsoft NET – 2gr.x10os.5dn.x2 ed. k.Inf..

Kurs CCNA Routing and Switching – 1gr.x70 h/12os.x4 modu.x2ed.

Kurs CPA: Programming Essentials in C++ – 1gr.x70 h/12os.x2ed.

Progr. SEP – 1 gr.x30 os./45 hx2 ed., k. Elektrot.

Progr. AutoCad – 2 gr.x10os/35 hx2 ed., k. Elektrot.

Projektowanie w programie SolidWorks – 3gr.x10os.x30 hx3 ed. k.MiBM i AiR,

Uzysk. komp. certyfik. Przed. Transport.-1gr.x20os.x50 hx3ed. k. Transp.

Obsługa stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych – 1gr.x5os.x30 hx3 ed. k.IB,

Podstawy Programowania i Konfiguracji Sterowników PLC – 2gr x15os.x30 hx3ed. k.AiR

Programowanie i Konfiguracja Sterowników PLC II – 1gr.x15os.x60godz.x3ed. k.AiR

Zajęcia warsztatowe: 

Nowoczesne techniki pomiarowe dla kierunku IŚ; 1gr./5os.x16 hx3ed

Nowoczesne techniki pomiarowe dla kierunku GiK:

 • x10os.x16 hx2ed w zakresie metod. girosk. w geodez.
 • x10os.x24 hx2ed w zakresie skaning laserowego;

  Wykłady i przetwarzanie – Kielecki Park Technologiczny / zajęcia terenowe – Kadzielnia
  29.05 – wykłady dla  grup G1,G2,G3 w tym samym czasie
  30.05 – G1 – teren
  31.05 – G1  – przetwarzanie
  3.06 – G2 – teren
  4.06 – G2  – przetwarzanie
  5.06 – G3 – teren
  6.06 – G3  – przetwarzanie
 • x10os.x24 hx2ed dokumentacja fotogramet. obiektów z wykorzystaniem dronów;

  UWAGA! Proszę zadbać o odpowiedni ubiór- długie spodnie i długi rękaw, 
  czapka/kapelusz chroniący od słońca, buty na grubszej podeszwie.  

  Harmonogram Dokumentacja fotogrametryczna

Projektowanie w technologii BIM – 2gr.x10os.x16 hx3ed. k.IŚ

Prowadzący: mgr inż. Marek Gatlik, mgr inż. Michał Chajęcki  ACTIVE-SKILLSHOT-CAREER Ltd International House

Termin realizacji: 21, 22, 29.11.2018r. – godz. 8.00 – 15.00 – s.2.15 Energis
Termin realizacji: 30.11.2018r. – godz. 10.00 – 17.00 – s.2.15 Energis  

Harmonogram BIM 2019 gr.1 (21.11-22.11.2019)
Harmonogram BIM 2019 gr. 2 (25.11-26.11.2019)

Programowanie i Obsługa Obrabiarek Sterowanych Numerycznie – 1gr.x10os.x60hx3ed.k. MiBM

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu: „ochrony sieci wodno-kanalizacyjnej przed zagrożeniami terrorystycznymi” - 1gr.5xos.x3ed. k.IŚ

Dodatkowe zadania praktyczne w formie proj:

Wykorz. mikroorg.wskaźnik.w now. techn. oceny. ekotoksyk. środ.-1gr.x5os.x16 hx3ed. k.IŚ

Optym. w ogrzew., wentyl. i klimatyz.-1gr.x5os.x16 hx3ed. k.IŚ

Wizyty studyjne:

Obiekty gospod. komunal. i przemysł. k.IŚ

Zakład przem.-syst.zmienn.przepł.- 2gr.x10os.x1dz.x3ed.

HARMONOGRAM WYJAZDU STUDYJNEGO do zakładu produkcyjnego stosującego systemy zmienno-przepływowe,
I grupa: 27.05.2019 r. (poniedziałek),
II grupa: 03.06.2019 r. (poniedziałek)
Miejsce: Olewin k. Olkusza

7:15 – zbiórka uczestników wyjazdu
7.30  – wyjazd z Kielc do Olewina k.Olkusza
10:00 – wizyta w zakładzie produkcyjnym IMI International Sp.z o.o. Olewin 50A
13.30  – obiad
14.30 – wyjazd z Olkusza
ok. 17.00 – powrót do Kielc

Nowoczesne oczyszczalnie ścieków – 1gr.x20os.x2dz.x3ed.(Wrocław, Poznań) i 1gr.x20os.x1dzx3ed.(Rzeszów)

Harmonogram zajęć

Termin wyjazdu: 11.06.2019 – 12.06.2019 r.

Dzień 1 – 11.06.2019 r

godz. 05.00 – wyjazd z Kielc do Wrocławia

godz. 11.00  – pobyt na oczyszczalni ścieków we Wrocławiu, ul. Janowska 47, 54-067 Wrocław

godz. 14.00  – obiad

ok godz. 15.00 – wyjazd do Poznania

godz. 18.00 – zakwaterowanie w hotelu – Hotel Lech, ul. Św. Marcina 74, 61-809 Poznań

 

Dzień 2 – 12.06.2019 r

godz. 10.00 – wizyta na oczyszczalni w Poznaniu, Centralna Oczyszczalnia  Ścieków, ul. Gdyńska 1 , 62-028 Koziegłowy

godz. 13.00 – obiad

godz. 15.00 – wyjazd z Poznania do Kielc

godz. 23.00 – powrót do Kielc

Obiekty OZE – 1gr.x20os.x1dz.x3ed

Harmonogram zajęć

11.06.2019 Kopalnia TRZUSKAWICA
8:00 Zbiórka przed budynkiem Energis, odebranie odzieży ochronnej,
wyjazd z parkingu PŚK
9:00- 9:40 Kopalnia Trzuskawica w Sitkówce Nowiny-  zgłoszenie
wycieczki, formalności, zgody, szkolenie BHP- odzież ochronna wymagana
na terenie wyrobiska (hełmy, okulary, kamizelki), krótka prezentacja
Zakładu Trzuskawica S.A.
9:00-11:50 wjazd na teren wyrobiska, zwiedzanie Zakładu Górniczego
12:00 – 13:00 przedstawienie dodatkowych, interesujących zagadnień z zakresu
pomiarów geodezyjnych na terenie kopalni Trzuskawica
13:30 wyjazd z Kopalni
14:00-15:00 obiad
15:30 powrót do Kielc

Now. stacje uzdat. wodn.-1gr.x20os.x1dz.x3ed.

Warszawy na stację uzdatniania wody ujmowanej z Zalewu Zegrzyńskiego  – Zakład Północny

Data wyjazdu: 28.05.2019 r.(wtorek)

godz. 06.50                zbiórka uczestników wyjazdu studyjnego
godz.07.00                 wyjazd z Kielc do Warszawy
godz. 11.00                 wizyta na stacji uzdatniania wody – Zakład Północny, Wieliszew ul. 600 – lecia 20
godz. 14.30                 obiad
godz. 15.30                 wyjazd z Warszawy do Kielc
godz. 19.00                 powrót do Kielc

Duże obiekty inwestycyjne – 1gr.x 20os.x3dn.x2ed.k.GiK

HARMONOGRAM wyjazdu studyjnego 3 dniowego do Warszawy studentów WIŚGIE k.GIK

06.05.2019 poniedziałek

 • Wyjazd z Kielc godz. 8.00

07.05.2019 wtorek

 • Spotkanie w siedzibie WPG S.A. Nowy Świat 2, 00-497 Warszawa
 • Wizyta na obiekcie budowlanym

08.05.2019 środa

 • Wizyta na obiekcie budowlanym
 • wyjazd z Warszawy do Kielc ok. 16.00

Zakwaterowanie: 
Hit** Hotel
Ul. Ks. I. Kłopotowskiego 33
03-720 Warszawa
tel. + 48 22 818 07 75
e-mail: biuro@hithotel.pl

Obiekty eksploat. Złóż – x20os.x1dz.x2ed. k.GiK

14.10.2019 (poniedziałek) – dla studentów GiK – Kopalnia Trzuskawica
 • 8.20 Zbiórka przed budynkiem Energis, odebranie odzieży ochronnej,
  wyjazd
 • 9.00- 9.40 Kopalnia Trzuskawica w Sitkówce Nowiny-  zgłoszenie
  wycieczki, formalności, zgody, szkolenie BHP- odzież ochronna wymagana
  na terenie wyrobiska (hełmy, okulary, kamizelki), krótka prezentacja
  Zakładu Trzuskawica S.A.
 • 9.00-11.50 wjazd na teren wyrobiska, zwiedzanie Zakładu Górniczego
 • 12-13 przedstawienie dodatkowych, interesujących zagadnień z zakresu
  pomiarów geodezyjnych na terenie kopalni Trzuskawica
 • 13.30 wyjazd z Kopalni
 • 14-15 obiad i powrót pod bud. Energis

UWAGA! Proszę zadbać o odpowiedni ubiór- może być błoto, buty na grubszej podeszwie.

WSL Dęblin – 1gr.x20os.x1dz.x2ed. k.GiK

HARMONOGRAM WYJAZDU STUDYJNEGO – Dęblin 13.06.2019r (czwartek) 
– 7:15 zbiórka Politechnika parking przy Rektoracie
– 7:30 wyjazd z Kielc
– 9:30 zgłoszenie na bramie wejściowej na terenie LAW Dęblin, lista
uczestników
– 10:00 – 13:30 wizyta studyjna w LAW
Zakres tematyczny: GNSS jako podstawowe narzędzie współczesnej
nawigacji lotniczej, wyznaczenie pozycji obiektów latających (zasady,
metody pozycjonowania, opracowanie wyników pomiarów sygnału GNSS)
rezultaty pozycjonowania
– 14:00 obiad
– 14:30 – 17:00 powrót do Kielc

W.S.ZPUE Włoszczowa i Elektrownia Połaniec – 2 gr.x30os.x1dz.x3ed. k. Elekt.

HARMONOGRAM
JEDNODNIOWEGO WYJAZDU STUDYJNEGO
DO ELEKTROWNI POŁANIEC W DNIU 20.11.2019

• 7:45 -zbiórka uczestników -parking obok Rektoratu
• 10.00 –przyjazd do Połańca
• 10.00 -10:30 -powitanie i prezentacja firmy
• 10:30 -11:30 -przeszkolenie BHP
• 11:30 -13:30 -zwiedzanie Elektrowni
• 13:45 -zakończenie wizyty w Elektrowni
• 14:00 -14:45 –lunch
• 15:00 -16:45 – powrót do Kielc


Ankietyzacja w ramach bilansu kompetencji studentów studiów stacjonarnych:

I stopnia k.Geodezja i Kartografia (GiK)_sem 5

II stopnia k.Inżynieria Środowiska( IŚ_sem 2)