Termin realizacji zadania: od 09.2018 do 12.2021


Celem zadania jest podnoszenie poz. komp. kadry dydaktycznej w zakresie umiejętności inform. (nowoczesne metody i narzędzia inform. w procesie nauczania). Cel ten zostanie osiągnięty poprzez nastepujących kursach i szkoleniach:

Kurs: Nowoczesne metody projektowania w elektronice (1 gr.x10 os.x3 dni) – Kielce

REKRUTACJA NA KURS

04.02.2019 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w kursie „Nowoczesne metody projektowania w elektronice”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 11.02.2019 r.

11.01.2019 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (rozesłanie do potencjalnych wykonawców zapytań z prośbą o oszacowanie cenowe).

13.03.2019 r.
Opublikowanie zapytania ofertowego, dot. wyboru wykonawcy kursu (zapytanie ofertowe).

11.03.2019 r.
Wyłonienie wykonawcy (firma FlowCAD z siedzibą w Gdańsku).

11.03.2019 r.
Zakończenie rekrutacji uczestników (wybrano 11 uczestników).

25.03.2019 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych.

27.03.2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych.

Zakup licencji (na 10 st.) programów wspomagających nowoczesne metody projektowania w elektronice

Kurs: Innowacyjne procesy w automat. przemysł., wykorzystanie koncepcji Industry 4.0 w dydaktyce (1os.x2 szkolx5 dni) -Warszawa

Szkolenie z FlexSim 1 do FlexSim 3 (3 os.x3 dni) oraz FlexSim 4 (3 os.x2 dni) – Kraków

Szkolenie: FlexSim 1

28.08.2018 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w kursie „FlexSim 1”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 10.09.2018 r.

02.08.2018 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (zapytanie ofertowe) – (postępowanie unieważniono)

22.08.2018 r.
Ponowienie procedury wyłaniania wykonawcy (zapytanie ofertowe) – (postępowanie unieważniono)

11.09.2018 r.
Ponowienie procedury wyłaniania wykonawcy (zapytanie ofertowe)

18.09.2018 r.
Wyłonienie wykonawcy.

24.09.2018 r.
Zakończenie rekrutacji.

23.10.2018 r.
Ustalenie wstępnego harmonogramu zajęć (19.11.2018 r. – 21.11.2018 r.).

19.11.2018 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych.

21.11.2018 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych.

Szkolenie: FlexSim 2

04.02.2019 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w kursie „FlexSim 2”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 11.02.2019 r.

10.01.2019 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (rozesłanie do potencjalnych wykonawców zapytań z prośbą o oszacowanie cenowe).

28.01.2019 r.
Wyłonienie wykonawcy (firma Intermarium z siedzibą w Krakowie).

18.02.2019 r.
Zakończenie rekrutacji.

25.03.2019 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych (w Krakowie).

26.03.2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych.

Kurs: Wykorzystywanie informatycznych narzędzi do zarządzania projektami – MS Project (1 gr.x10 os.x3 dni) – Kielce

REKRUTACJA NA KURS

05.02.2019 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w kursie „Wykorzystywanie informatycznych narzędzi do zarządzania projektami – MS Project”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie załączonego Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 12.02.2019 r.

01.02.2019 r.
Wyłonienie nauczyciela, prowadzącego zajęcia (pracownik Politechniki Świętokrzyskiej).

12.02.2019 r.
Ustalenie wstępnego harmonogramu zajęć (od 19.02.2019 r. do 12.03.2019 r.).

15.02.2019 r.
Zakończenie rekrutacji.

19.02.2019 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych.

15.03.2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych.

 

Certyfikowane kursy z zakresu oprogramowania SolidWorks: CSWA (2 gr.x10 os.x3 dni) i CSWP (2 gr.x10 os.x3dni) – Kielce

Certyfikowane kursy z zakresu oprogramowania SolidWorks: Electrical 2D (1 gr.x10 os.x2 dni) i Electrical 3D (1gr.x10 os.x1 dzień) – Kielce

Kurs: Obsługa Systemu R (zarz. inf.) – dla dydaktyków (3 gr.x10 os.x120) – Kielce

REKRUTACJA NA KURS

29.04.2019 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w kursie „System R – zarządzanie informacją dla dydaktyków”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: arebosz@tu.kielce.pl w terminie do dnia 17.05.2019 r.

14.03.2019 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (rozesłanie do potencjalnych wykonawców zapytań z prośbą o oszacowanie cenowe).

09.05.2019 r.
Opublikowanie zapytania ofertowego, dot. wyboru wykonawcy kursu (zapytanie ofertowe –  https://bip.tu.kielce.pl/usluga-przygotowania-i-przeprowadzenia-kursu-z-zakresu-system-r-zarzadzanie-informacja-dla-dydaktykow-w-ramach-projektu-nr-powr-03-05-00-00-z202-17-politechnika-swietokrzyska-nowo/

22.05.2019 r.
Wyłonienie wykonawcy (firma EITT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie)

28.05.2019 r.
Zakończenie rekrutacji uczestników (wybrano 10 uczestników).

11.06.2019 r.
Ustalenie wstępnego harmonogramu zajęć (17-18.06.2019 r.; 24-26.06.2019 r.)

Harmonogram i program kursu

17.06.2019 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych

26.06.2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych

Kurs z zakresu Big Data (1 gr.x10 os.x5 dni) – Kielce

Kurs instr.: CCNA Security (1 os.x7 dni), CCNP Route (2 os.x7 dni), CCNP Switch (2 os.x7 dni),

REKRUTACJA NA KURS

Kurs instruktorski CCNA Security

28.08.2018 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w „Kursie instruktorskim CCNA Security”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 10.09.2018 r.

02.08.2018 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (zapytanie ofertowe) – (postępowanie unieważniono)

22.08.2018 r.
Ponowienie procedury wyłaniania wykonawcy (zapytanie ofertowe)

14.09.2018 r.
Zakończenie rekrutacji.

19.09.2018 r.
Zawarcie umowy z wykonawcą. Ustalenie wstępnego harmonogramu zajęć (od 21.09.2018 r. do 28.09.2018 r.).

21.09.2018 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych (1 osoba).

28.09.2018 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych.

 

Kurs instruktorski CCNP Route

18.04.2019 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w „Kursie instruktorskim CCNP Route”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: arebosz@tu.kielce.pl w terminie do dnia 15.05.2019 r.

11.04.2019 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (prośba o oszacowanie cenowe, skierowana do potencjalnego wykonawcy).

15.05.2019 r.
Wyłonienie wykonawcy.

20.05.2019 r.
Zakończenie rekrutacji.

23.05.2019 r.
Zawarcie umowy z wykonawcą. Ustalenie wstępnego harmonogramu zajęć (od 11.06.2019 r. do 18.06.2019 r.)

11.06.2019 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych.

18.06.2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych

 

Kurs instruktorski CCNP Switch

08.07.2019 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w „Kursie instruktorskim CCNP Switch”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: arebosz@tu.kielce.pl w terminie do dnia 15.08.2019 r.

15.07.2019 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (prośba o oszacowanie cenowe, skierowana do potencjalnego wykonawcy).

CCNP Tshoot (2 os.x7 dni) – Rzeszów

Szkolenie z progr. Dlubal do analizy stat.-wytrz. (1 gr.x4 os.x1 dzień) – Kielce

REKRUTACJA NA KURS

28.08.2018 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w kursie z zakresu „Oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej RFEM”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 12.10.2018 r.

28.06.2018 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (prośba o oszacowanie cenowe, skierowana do potencjalnego wykonawcy).

03.09.2018 r.
Wyłonienie wykonawcy.

23.10.2018 r.
Zakończenie rekrutacji.

30.10.2018 r.
Ustalenie wstępnego terminu zajęć (05.12.2018 r.).

05.12.2018 r.
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych.

Szkolenie z planowania, projektowania i tworzenia bud. oraz elementów infrastruktury i zarządzania nimi (BIM) – Revit (1 gr.x7os.x2 dni), (BIM) – Tekla Structures (1 gr.x7 os.x3 dni) – Kielce

Szkolenie z zakresu planowania, projektowania i tworzenia budynków oraz elementów infrastruktury i zarządzania nimi (BIM) Revit

REKRUTACJA NA KURS

28.08.2018 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w kursie z zakresu planowania, projektowania i tworzenia budynków oraz elementów infrastruktury i zarządzania nimi (BIM) – „Revit”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 12.10.2018 r.

25.09.2018 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (zapytanie ofertowe)

12.10.2018 r.
Unieważnienie postępowania.

15.10.2018 r.
Ponowienie procedury wyłaniania wykonawcy (zapytanie ofertowe)

23.10.2018 r.
Zakończenie rekrutacji.

24.10.2018 r.
Wyłonienie wykonawcy.

30.10.2018 r.
Ustalenie wstępnego harmonogramu zajęć (03.12.2018 r. – 04.12.2018 r.).

03.12.2018 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych.

04.12.2018 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych.

Szkolenie z zakresu planowania, proj. i tworzenia budynków oraz elementów infrastruktury i zarządzania nimi (BIM) Tekla Structures

REKRUTACJA NA KURS

28.08.2018 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w kursie z zakresu planowania, projektowania i tworzenia budynków oraz elementów infrastruktury i zarządzania nimi (BIM) – „Tekla Structures”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 12.10.2018 r.

25.09.2018 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (zapytanie ofertowe)

17.09.2018 r.
Wyłonienie wykonawcy.

23.10.2018 r.
Zakończenie rekrutacji.

23.10.2018 r.
Ustalenie wstępnego harmonogramu zajęć (27.11.2018 r. – 29.11.2018 r.).

27.11.2018 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych.

29.11.2018 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych.

Szkolenie z ADVANCE STEEL (1 gr.x7 os.x2 dni) – Kielce

REKRUTACJA NA KURS

28.08.2018 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w kursie z zakresu „Advance Steel”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 12.10.2018 r.

02.10.2018 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (zapytanie ofertowe)

17.10.2018 r.
Wyłonienie wykonawcy.

23.10.2018 r.
Zakończenie rekrutacji.

23.10.2018 r.
Ustalenie wstępnego harmonogramu zajęć (18.12.2018 r. – 19.12.2018 r.).

18.12.2018 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych.

19.12.2018 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych.

Kurs: Programowanie.NET – poziom zaawansowany (1 os.x4 dni) – Warszawa

28.08.2018 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w kursie z zakresu „Programowanie .NET – poziom zaawansowany”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 12.10.2018 r.

28.06.2018 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (prośby o oszacowanie cenowe, skierowane do trzech potencjalnych wykonawców).

09.07.2018 r.
Wyłonienie wykonawcy.

23.10.2018 r.
Zakończenie rekrutacji.

23.10.2018 r.
Ustalenie wstępnego harmonogramu zajęć (13.11.2018 r. – 16.11.2018 r.).

13.11.2018 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych.

16.11.2018 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych.

Symulacja 3D w dydaktyce – pola sprzężone – kurs zaawansowany (4 os.x3 dni) – Tarnowskie Góry

28.08.2018 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w kursie z zakresu „Symulacja 3D w dydaktyce – pola sprzężone – kurs zaawansowany”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 12.10.2018 r.

28.06.2018 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (prośba o oszacowanie cenowe, skierowana do potencjalnego wykonawcy).

03.09.2018 r.
Wyłonienie wykonawcy.

23.10.2018 r.
Zakończenie rekrutacji.

15.11.2018 r.
Ustalenie wstępnego harmonogramu zajęć (03.12.2018 r. – 05.12.2018 r.).

03.12.2018 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych.

05.12.2018 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych.

Kurs: Komputerowe wspomagani projektowania i obróbki skrawaniem – maszyny CNC (3 os.x14 dni) – Wrocław

08.07.2019 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w „Kursie komputerowego wspomagania projektowania i obróbki skrawaniem – Maszyny CNC”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: arebosz@tu.kielce.pl w terminie do dnia 15.08.2019 r.

08.07.2019 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (prośba o oszacowanie cenowe, skierowana do potencjalnego wykonawcy).

Szkolenie z badań nieniszcz. metodą wizualną (VT1+2) (2 os.x5 dni) – Gliwice

Kurs: Mikroskopia optyczna (1 gr.x4 os.x3 dni) – Kielce

28.08.2018 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w kursie z zakresu „Mikroskopia optyczna”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy dydaktyczni i naukowo-dydaktyczni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 12.10.2018 r.

28.06.2018 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (prośba o oszacowanie cenowe, skierowana do potencjalnego wykonawcy).

03.09.2018 r.
Wyłonienie wykonawcy.

23.10.2018 r.
Zakończenie rekrutacji.

15.11.2018 r.
Ustalenie wstępnego harmonogramu zajęć (05.12.2018 r. – 07.12.2018 r.).

05.12.2018 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych.

07.12.2018 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych.