Termin realizacji zadania: 01.2019 – 12.2021


Celem zadania jest poprawa efektywności jednostek administracyjnych, zaangażowanie w organizację dydaktyki i obsługę studentów. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez różne formy kształcenia (kursy, szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe).

Podjęte zostaną działania następujących typów:

Podniesienie jakości obsługi studentów:

Kurs: Język angielski w komunikacji wielokulturowej dla pracowników administracji

EDYCJA 1

Rekrutacja

01.02.2019 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w kursie „Język angielski w komunikacji wielokulturowej dla pracowników administracji”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy administracyjni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 08.02.2019 r.

01.02.2019 r.
Wyłonienie nauczyciela, prowadzącego zajęcia (pracownik Politechniki Świętokrzyskiej).

18.02.2019 r.
Zakończenie rekrutacji uczestników Edycji 1 (wybrano 12 uczestników).

05.03.2019 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych Edycji 1.
Harmonogram na semestr letni 2018/2019 – zajęcia odbywają się w następujące dni: wtorek w godz. 14.30-16.45 (sala 2.07 C), piątek w godz. 07.30-09.00 (sala 1.07 C).

01.10.2019 r.
Harmonogram na semestr zimowy 2019/2020 – zajęcia odbywają się w następujące dni: wtorek w godz. 14.00-16.15 (sala 2.32 C), piątek w godz. 07.30-09.45 (sala 2.07 C).

29.10.2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych Edycji 1.

EDYCJA 2

Rekrutacja

09.10.2019 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w kursie „Język angielski w komunikacji wielokulturowej dla pracowników administracji”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy administracyjni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: arebosz@tu.kielce.pl w terminie do dnia 21.10.2019 r.

14.11.2019 r.
Zakończenie rekrutacji uczestników Edycji 2 (wybrano 12 uczestników).

19.11.2019 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych Edycji 2.
Harmonogram na semestr zimowy 2019/2020 – zajęcia odbywają się w następujące dni: wtorek w godz. 14.00-15.30 (sala 0.26 C), czwartek w godz. 13.30-15.00 (sala 0.26 C).

24.02.2020 r.
Harmonogram na semestr letni 2019/2020 – zajęcia odbywają się w następujące dni: poniedziałek w godz. 10.00-11.30 (sala 0.26C), czwartek w godz. 13.30-15.00 (sala 0.26C).

13.03.2020 r.
Wstrzymanie do odwołania zajęć dydaktycznych z powodu zawieszenia działalności dydaktycznej na terenie Uczelni, mającego na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

23.06.2020 r.
Wznowienie zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Szkolenie: Podnoszenie jakości obsługi studenta w dziekanacie i sekretariacie (1 gr. x 10 os. x 1dzień) – Kielce

04.02.2019 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w szkoleniu „Podnoszenie jakości obsługi studenta w dziekanacie i sekretariacie”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy administracyjni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 11.02.2019 r.

14.01.2019 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (rozesłanie do potencjalnych wykonawców zapytań z prośbą o oszacowanie cenowe)

04.02.2019 r.
Wyłonienie wykonawcy (firma OPTIMA z siedzibą w Gdańsku).

04.02.2018 r.
Zawarcie umowy z wykonawcą.

18.02.2019 r.
Zakończenie rekrutacji.

28.03.2019 r.
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych.

Studia podyplomowe: Planowanie kariery zawodowej studenta – doradztwo zawodowe (3 os.x 3 sem.) – studia podyplomowe – Kraków/Rzeszów

Podniesienie jakości pracy administracji

Kompleksowy program szkoleniowy dla administracji w zakresie podniesienia efektywności pracy (2 gr. x 12 os. x 10 dni) – Kielce

Edycja 1

14.08.2018 r.
Politechnika Świętokrzyska, w ramach projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (nr POWR.03.05.00-00.Z202/17) ogłasza nabór do uczestnictwa w „Kompleksowym programie szkoleniowym dla administracji w zakresie podniesienia efektywności pracy”.

Uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy administracyjni Politechniki Świętokrzyskiej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie załączonego Kwestionariusza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Biura Projektu lub wysłanie skanu na adres: cku@cku.tu.kielce.pl w terminie do dnia 03.09.2018 r.

21.08.2018 r.
Rozpoczęcie procedury wyłaniania wykonawcy (zapytanie ofertowe)

17.09.2018 r.
Wyłonienie wykonawcy.

15.10.2018 r.
Zawarcie umowy z wykonawcą. Ustalenie wstępnego harmonogramu zajęć (od 22.10.2018 r. do 07.12.2018 r., w sali 4.32C, w godz.: 8:30 ÷ 11:45) – szczegółowy harmonogram.

10.10.2018 r.
Zakończenie rekrutacji.

22.10.2018 r.
Zmiana harmonogramu zajęć (na prośbę wykonawcy) – przyjęcie nowego rozkładu zajęć – szczegółowy harmonogram 2.

22.10.2018 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych Edycji 1 (12 uczestników).

30.11.2018 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych Edycji 1.

Szkolenie: Pozapłacowe systemy motywacyjne (1 gr. x 12 osób x 2 dni) – Kielce

Zarządzanie projektami – szkolenie PRINCE2 Foundation (1 gr. x 12 os. x 3 dni) – Kielce

Zarządzanie projektami – szkolenie PRINCE2 Practitioner (1 grupa x 10 osób x 2 dni) –Kielce