VI Międzynarodowy Przegląd Chórów Akademickich „ŚWIĘTY KRZYŻ 2021”

odbywający się na Politechnice Świętokrzyskiej
1-3 lipca 2022 r. 


 

Termin nadsyłania zgłoszeń Chórów upływa z dniem 15 marca 2022 r.

 


Rolę gospodarza będzie pełnił

Akademicki Chór Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

powstał z inicjatywy Małgorzaty Banasińskiej-Barszcz w grudniu 1998 roku. W jego skład wchodzą, oprócz studentów Politechniki Świętokrzyskiej studenci innych kieleckich uczelni. W repertuarze Chóru znajduje się muzyka sakralna i świecka różnych epok. Zespół chętnie też sięga po opracowania przebojów muzyki rozrywkowej oraz muzykę ludową. Jest laureatem wielu konkursów i festiwali chóralnych. Ostatnim cennym osiągnięciem dla Zespołu było zdobycie w maju 2016 r. WYRÓŻNIENIA na XXXV Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej-Hajnówka 2016 w Białymstoku
Chór Politechniki Świętokrzyskiej jest zespołem stale rozwijającym się i otwartym na współpracę artystyczną.


organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian.