Kandydat legitymujący się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe na poziomie technika, zgodnym z kierunkiem studiów, otrzymuje dodatkowo 20% uzyskanych punktów ze średniej arytmetycznej wyników procentowych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Kandydat legitymujący się dyplomem zawodowym na poziomie technika, zgodnym z kierunkiem studiów, otrzymuje dodatkowo 20% uzyskanych punktów wyniku procentowego na egzaminie zawodowym.

Wykaz zawodów dla kandydatów posiadających dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika lub dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, które są brane pod uwagę na poszczególne kierunki w rekrutacji na studia pierwszego stopnia w Politechnice Świętokrzyskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2023/2024

Automatyka i Elektrotechnika Przemysłowa:

 • Technik automatyk
 • Technik automatyki i robotyki
 • Technik elektromechanik
 • Technik elektryk
 • Technik mechatronik
 • Technik robotyk

Automatyka i Robotyka:

 • Technik automatyk
 • Technik automatyki i robotyki
 • Technik elektromechanik
 • Technik elektryk
 • Technik mechatronik
 • Technik robotyk
 • Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • Technik elektronik
 • Technik informatyk
 • Technik mechanik
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • Technik papiernictwa
 • Technik procesów drukowania
 • Technik awionik

Architektura:

 • Technik budownictwa
 • Technik renowacji elementów architektury
 • Technik architektury krajobrazu

Inżynieria Biomedyczna:

 • Technik analityk
 • Technik ochrony środowiska
 • Technik technologii chemicznej
 • Technik automatyk
 • Technik elektronik
 • Technik mechatronik
 • Technik robotyk
 • Technik optyk
 • Technik dentystyczny
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej
 • Technik elektroradiolog
 • Technik farmaceutyczny
 • Technik masażysta
 • Technik ortopeda
 • Technik sterylizacji medycznej

Budownictwo:

 • Technik budownictwa
 • Technik budowy dróg
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • Technik renowacji elementów architektury
 • Technik drogownictwa
 • Technik budownictwa kolejowego
 • Technik budownictwa wodnego

Ekonomia:

 • Technik ekonomista
 • Technik administracji
 • Technik archiwista
 • Technik prac biurowych
 • Technik rachunkowości
 • Technik usług pocztowych i finansowych
 • Technik handlowiec
 • Technik księgarstwa

Elektrotechnika:

 • Technik automatyk
 • Technik automatyki i robotyki
 • Technik elektromechanik
 • Technik elektryk
 • Technik energetyk
 • Technik mechatronik
 • Technik robotyk

Elektromobilność:

 • Technik elektromechanik
 • Technik elektromobilności
 • Technik elektronik
 • Technik elektryk
 • Technik pojazdów samochodowych

Energetyka:

 • Technik elektromechanik
 • Technik elektronik
 • Technik elektryk
 • Technik energetyk
 • Technik urządzeń i systemów do energetyki odnawialnej

Geodezja i Kartografia:

 • Technik budownictwa
 • Technik budowy dróg
 • Technik elektronik
 • Technik geodeta
 • Technik inżynierii sanitarnej
 • Technik inżynierii środowiska i Melioracji
 • Technik ochrony środowiska
 • Technik robotyk
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Inżynieria Bezpieczeństwa:

 • Technik automatyk
 • Technik automatyki i robotyki
 • Technik mechatronik
 • Technik mechanik
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Inżynieria Danych:

 • Technik informatyk
 • Technik programista

Informatyka:

 • Technik elektronik
 • Technik informatyk
 • Technik programista
 • Technik tyfloinformatyk
 • Technik teleinformatyk

Informatyka Przemysłowa:

 • Technik automatyk
 • Technik automatyki i robotyki
 • Technik elektromechanik
 • Technik elektryk
 • Technik energetyk
 • Technik mechanik
 • Technik mechatronik
 • Technik elektronik
 • Technik informatyk
 • Technik programista
 • Technik tyfloinformatyk
 • Technik robotyk
 • Technik teleinformatyk

Inżynieria Środowiska:

 • Technik automatyk
 • Technik budownictwa
 • Technik budowy dróg
 • Technik chłodnictwa i Klimatyzacji
 • Technik dekarstwa
 • Technik elektronik
 • Technik elektryk
 • Technik energetyk
 • Technik gazownictwa
 • Technik geodeta
 • Technik gospodarki odpadami
 • Technik inżynierii sanitarnej
 • Technik inżynierii środowiska i Melioracji
 • Technik izolacji przemysłowych
 • Technik mechatronik
 • Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej
 • Technik ochrony środowiska
 • Technik renowacji elementów Architektury
 • Technik robotyk
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • Technik technologii chemicznej
 • Technik technologii drewna
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Inżynieria Środków Transportu:

 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik automatyk
 • Technik automatyki i robotyki
 • Technik elektromechanik
 • Technik eksploatacji portów i terminali
 • Technik logistyk
 • Technik mechanik
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • Technik robotyk
 • Technik spedytor
 • Technik transportu drogowego
 • Technik transportu kolejowego

Logistyka:

 • Technik eksploatacji portów i terminali
 • Technik logistyk
 • Technik spedytor

Mechanika i Budowa Maszyn:

 • Technik automatyk
 • Technik automatyki i robotyki
 • Technik elektromechanik
 • Technik elektryk
 • Technik mechanik
 • Technik mechatronik
 • Technik robotyk
 • Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 • Technik awionik
 • Technik chłodnictwa i klimatyzacji
 • Technik elektronik
 • Technik informatyk
 • Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
 • Technik papiernictwa
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik procesów drukowania
 • Technik przemysłu metalurgicznego
 • Technik przeróbki kopalin stałych
 • Technik spawalnictwa

Odnawialne Źródła Energii:

 • Technik automatyk
 • Technik budownictwa
 • Technik budowy dróg
 • Technik chłodnictwa i Klimatyzacji
 • Technik dekarstwa
 • Technik elektronik
 • Technik elektryk
 • Technik energetyk
 • Technik gazownictwa
 • Technik geodeta
 • Technik gospodarki odpadami
 • Technik inżynierii sanitarnej
 • Technik inżynierii środowiska i Melioracji
 • Technik izolacji przemysłowych
 • Technik mechatronik
 • Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej
 • Technik ochrony środowiska
 • Technik renowacji elementów Architektury
 • Technik robotyk
 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • Technik technologii chemicznej
 • Technik technologii drewna
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Teleinformatyka:

 • Technik elektronik
 • Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
 • Technik telekomunikacji
 • Technik tyfloinformatyk
 • Technik teleinformatyk
 • Technik informatyk

Wzornictwo Przemysłowe:

 • Technik mechanik
 • Technik mechatronik
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Technik fotografii i multimediów
 • Technik aranżacji wnętrz
 • Technik informatyk

Zarządzanie Biznesowe:

 • Technik ekonomista
 • Technik administracji
 • Technik prac biurowych
 • Technik rachunkowości
 • Technik usług pocztowych i finansowych
 • Technik handlowiec

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji:

 • Technik automatyk
 • Technik elektronik
 • Technik mechatronik
 • Technik robotyk
 • Technik mechanik
 • Technik spawalnictwa