Z pominięciem postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia na Politechnice Świętokrzyskiej przyjmowani są absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad stopnia centralnego lub laureatami konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich, wymienionych niżej:

architektura

 • Olimpiada Astronomiczna
 • Olimpiada Chemiczna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Olimpiada Statystyczna
 • Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej

na pisemny wniosek osoby zainteresowanej

 • inne olimpiady stopnia centralnego i konkursy międzynarodowe lub ogólnopolskie, o podobnym zakresie tematycznym

automatyka i elektrotechnika przemysłowa

 • Olimpiada Astronomiczna
 • Olimpiada Chemiczna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
 • Olimpiada Statystyczna Konkurs Młodych Naukowców Unii Europejskiej
 • Konkursy organizowane przez Naczelną Organizację Techniczną (np. Młody Innowator)
 • Konkursy z zakresu nauk ścisłych i wiedzy techniczno-informatycznej
 • Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej

na pisemny wniosek osoby zainteresowanej

 • inne olimpiady stopnia centralnego i konkursy międzynarodowe lub ogólnopolskie, o podobnym zakresie tematycznym

automatyka i robotyka

 • Olimpiada Astronomiczna
 • Olimpiada Chemiczna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Olimpiada Statystyczna
 • Konkurs Młodych Naukowców Unii Europejskiej
 • Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej

na pisemny wniosek osoby zainteresowanej

 • inne olimpiady stopnia centralnego i konkursy międzynarodowe lub ogólnopolskie, o podobnym zakresie tematycznym

budownictwo

 • Olimpiada Astronomiczna
 • Olimpiada Chemiczna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
 • Olimpiada Statystyczna
 • Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej

na pisemny wniosek osoby zainteresowanej

 • inne olimpiady stopnia centralnego i konkursy międzynarodowe lub ogólnopolskie, o podobnym zakresie tematycznym

ekonomia

 • Olimpiada Chemiczna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Geograficzna
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 • Olimpiada Przedsiębiorczości
 • Olimpiada Wiedzy o Astronomii i Astrofizyce
 • Olimpiada Statystyczna
 • Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej

na pisemny wniosek osoby zainteresowanej

 • inne olimpiady stopnia centralnego i konkursy międzynarodowe lub ogólnopolskie, o podobnym zakresie tematycznym

elektromobilność

 • Olimpiada Astronomiczna
 • Olimpiada Chemiczna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
 • Olimpiada Statystyczna
 • Konkurs Młodych Naukowców Unii Europejskiej
 • Konkursy organizowane przez Naczelną Organizację Techniczną (np. Młody Innowator)
 • Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej

na pisemny wniosek osoby zainteresowanej

 • inne olimpiady stopnia centralnego i konkursy międzynarodowe lub ogólnopolskie, o podobnym zakresie tematycznym

elektrotechnika

 • Olimpiada Astronomiczna
 • Olimpiada Chemiczna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
 • Olimpiada Statystyczna
 • Konkurs Młodych Naukowców Unii Europejskiej
 • Konkursy organizowane przez Naczelną Organizację Techniczną (np. Młody Innowator)
 • Konkursy z zakresu nauk ścisłych i wiedzy techniczno-informatycznej
 • Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej

na pisemny wniosek osoby zainteresowanej

 • inne olimpiady stopnia centralnego i konkursy międzynarodowe lub ogólnopolskie, o podobnym zakresie tematycznym

energetyka

 • Olimpiada Astronomiczna
 • Olimpiada Chemiczna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
 • Olimpiada Statystyczna
 • Konkurs Młodych Naukowców Unii Europejskiej
 • Konkursy organizowane przez Naczelną Organizację Techniczną (np. Młody Innowator)
 • Konkursy z zakresu nauk ścisłych i wiedzy techniczno-informatycznej
 • Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej

na pisemny wniosek osoby zainteresowanej

 • inne olimpiady stopnia centralnego i konkursy międzynarodowe lub ogólnopolskie, o podobnym zakresie tematycznym

geodezja i kartografia

 • Olimpiada Astronomiczna
 • Olimpiada Biologiczna
 • Olimpiada Chemiczna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Olimpiada Statystyczna
 • Konkursy organizowane przez Naczelną Organizację Techniczną (np. Młody Innowator)
 • Konkursy z zakresu nauk ścisłych i wiedzy techniczno-informatycznej
 • Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej

na pisemny wniosek osoby zainteresowanej

 • inne olimpiady stopnia centralnego i konkursy międzynarodowe lub ogólnopolskie, o podobnym zakresie tematycznym

informatyka

 • Olimpiada Astronomiczna
 • Olimpiada Chemiczna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
 • Olimpiada Statystyczna Konkurs Młodych Naukowców Unii Europejskiej
 • Konkursy organizowane przez Naczelną Organizację Techniczną (np. Młody Innowator)
 • Konkursy z zakresu nauk ścisłych i wiedzy techniczno-informatycznej
 • Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej

na pisemny wniosek osoby zainteresowanej

 • inne olimpiady stopnia centralnego i konkursy międzynarodowe lub ogólnopolskie, o podobnym zakresie tematycznym

informatyka przemysłowa

 • Olimpiada Astronomiczna
 • Olimpiada Chemiczna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
 • Olimpiada Statystyczna Konkurs Młodych Naukowców Unii Europejskiej
 • Konkursy z zakresu nauk ścisłych i wiedzy techniczno-informatycznej
 • Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej

na pisemny wniosek osoby zainteresowanej

 • inne olimpiady stopnia centralnego i konkursy międzynarodowe lub ogólnopolskie, o podobnym zakresie tematycznym

inżynieria bezpieczeństwa

 • Olimpiada Astronomiczna
 • Olimpiada Chemiczna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Olimpiada Statystyczna Konkurs Młodych Naukowców Unii Europejskiej
 • Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej

na pisemny wniosek osoby zainteresowanej

 • inne olimpiady stopnia centralnego i konkursy międzynarodowe lub ogólnopolskie, o podobnym zakresie tematycznym

inżynieria biomedyczna

na pisemny wniosek osoby zainteresowanej

 • Olimpiada Astronomiczna
 • Olimpiada Chemiczna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Olimpiada Statystyczna
 • inne olimpiady stopnia centralnego i konkursy międzynarodowe lub ogólnopolskie, o podobnym zakresie tematycznym
 • Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej

inżynieria danych

 • Olimpiada Astronomiczna
 • Olimpiada Chemiczna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Geograficzna
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
 • Olimpiada Wiedzy o Astronomii i Astrofizyce
 • Olimpiada Statystyczna
 • Konkursy z zakresu nauk ścisłych i wiedzy techniczno-informatycznej
 • Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej

na pisemny wniosek osoby zainteresowanej

 • inne olimpiady stopnia centralnego i konkursy międzynarodowe lub ogólnopolskie, o podobnym zakresie tematycznym

inżynieria środków transportu

 • Olimpiada Astronomiczna
 • Olimpiada Chemiczna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Olimpiada Statystyczna
 • Konkurs Młodych Naukowców Unii Europejskiej
 • Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej

na pisemny wniosek osoby zainteresowanej

 • inne olimpiady stopnia centralnego i konkursy międzynarodowe lub ogólnopolskie, o podobnym zakresie tematycznym

inżynieria środowiska

 • Olimpiada Astronomiczna
 • Olimpiada Biologiczna
 • Olimpiada Chemiczna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Olimpiada Statystyczna
 • Konkursy organizowane przez Naczelną Organizację Techniczną (np. Młody Innowator)
 • Konkursy z zakresu nauk ścisłych i wiedzy techniczno-informatycznej
 • Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej

na pisemny wniosek osoby zainteresowanej

 • inne olimpiady stopnia centralnego i konkursy międzynarodowe lub ogólnopolskie, o podobnym zakresie tematycznym

logistyka

 • Olimpiada Astronomiczna
 • Olimpiada Chemiczna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Geograficzna
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 • Olimpiada Wiedzy o Astronomii i Astrofizyce
 • Olimpiada Statystyczna
 • Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej

na pisemny wniosek osoby zainteresowanej

 • inne olimpiady stopnia centralnego i konkursy międzynarodowe lub ogólnopolskie, o podobnym zakresie tematycznym

mechanika i budowa maszyn

 • Olimpiada Astronomiczna
 • Olimpiada Chemiczna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Olimpiada Statystyczna
 • Konkurs Młodych Naukowców Unii Europejskiej
 • Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej

na pisemny wniosek osoby zainteresowanej

 • inne olimpiady stopnia centralnego i konkursy międzynarodowe lub ogólnopolskie, o podobnym zakresie tematycznym

odnawialne źródła energii

 • Olimpiada Astronomiczna
 • Olimpiada Biologiczna
 • Olimpiada Chemiczna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Olimpiada Statystyczna
 • Konkursy organizowane przez Naczelną Organizację Techniczną (np. Młody Innowator)
 • Konkursy z zakresu nauk ścisłych i wiedzy techniczno-informatycznej
 • Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej

na pisemny wniosek osoby zainteresowanej

 • inne olimpiady stopnia centralnego i konkursy międzynarodowe lub ogólnopolskie, o podobnym zakresie tematycznym

teleinformatyka

 • Olimpiada Astronomiczna
 • Olimpiada Chemiczna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
 • Olimpiada Statystyczna
 • Konkursy z zakresu nauk ścisłych i wiedzy techniczno-informatycznej
 • Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej

na pisemny wniosek osoby zainteresowanej

 • inne olimpiady stopnia centralnego i konkursy międzynarodowe lub ogólnopolskie, o podobnym zakresie tematycznym

wzornictwo przemysłowe

 • Olimpiada Astronomiczna
 • Olimpiada Chemiczna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Olimpiada Statystyczna Konkurs Młodych Naukowców Unii Europejskiej
 • Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej

na pisemny wniosek osoby zainteresowanej

 • inne olimpiady stopnia centralnego i konkursy międzynarodowe lub ogólnopolskie, o podobnym zakresie tematycznym

zarządzanie biznesowe

na pisemny wniosek osoby zainteresowanej

 • Olimpiada Astronomiczna
 • Olimpiada Chemiczna
 • Olimpiada Fizyczna
 • Olimpiada Informatyczna
 • Olimpiada Matematyczna
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej
 • Olimpiada Statystyczna
 • inne olimpiady stopnia centralnego i konkursy międzynarodowe lub ogólnopolskie, o podobnym zakresie tematycznym
 • Platynowy Indeks Politechniki Świętokrzyskiej