Uchwała Nr 150/18 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w latach akademickich 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23

załącznik – Olimpiady i konkursy uprawniające laureatów i finalistów do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego w latach akademickich 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23:

Uchwała Nr 105/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia rozpoczynające się w latach akademickich 2021/22, 2022/2023, 2023/24, 2024/2025

Załącznik do Uchwały Senatu Nr 105/21. Olimpiady i konkursy uprawniające laureatów i finalistów do przyjęcia na studia bez postępowania rekrutacyjnego

Uchwała Nr 110/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich na studia rozpoczynające się od roku akademickiego 2025/2026

załącznik – Olimpiady i konkursy uprawniające laureatów lub finalistów do przyjęcia bez postępowania rekrutacyjnego na studia w Politechnice Świętokrzyskiej rozpoczynające się w roku akademickim 2025/2026