Kryteria kwalifikacyjne

 

kierunek

2019

2020

2021

architektura

70

60

70

automatyka i elektrotechnika przemysłowa

60

60

65

automatyka i robotyka

60

60

65

budownictwo

70

65

70

ekonomia

100

80

70

elektromobilność

60

65

elektrotechnika

60

60

65

energetyka

60

60

65

geodezja i kartografia

60

60

70

informatyka

80

100

90

informatyka przemysłowa

60

65

inżynieria bezpieczeństwa

60

60

65

inżynieria biomedyczna

inżynieria danych

90

80

75

inżynieria środków transportu

60

60

65

inżynieria środowiska

60

60

70

logistyka

90

70

70

mechanika i budowa maszyn

60

60

65

odnawialne źródła energii

60

60

65

teleinformatyka

100

70

wzornictwo przemysłowe

60

60

65

zarządzanie biznesowe

zarządzanie i inżynieria produkcji

65

65

65

Liczenie punktów

Sposób wyznaczenia liczby punktów dla kandydatów zdających „Nową Maturę”

 • M suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z matematyki zdanej na egzaminie maturalnym
 • W W suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym w formie pisemnej, wskazanego przez kandydata do postępowania kwalifikacyjnego z zestawu obejmującego: fizykę z astronomią lub fizykę, chemię, informatykę, historię, geografię, biologię, wiedzę o społeczeństwie oraz – w przypadku kierunku architektura – historię sztuki
 • JP suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z języka polskiego, zdawanego w formie pisemnej, uzyskanych na egzaminie maturalnym
 • JO suma ocen procentowych z poziomu podstawowego i rozszerzonego z języka obcego nowożytnego, zdawanego w formie pisemnej, uzyskanych na egzaminie maturalnym

Sposób ustalenia wyniku pisemnego egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z przedmiotu, który na świadectwie maturalnym oceniony był wyłącznie na poziomie rozszerzonym

Poziom podstawowy (P) dla kandydatów zdających przedmiot na poziomie rozszerzonym (R) jest ustalany na podstawie wyniku poziomu rozszerzonego według wzorów:

 • P = R dla R < 30% oraz P = (6 · R + 100)/7 dla R z przedziału od 30% do 100%,

np. jeżeli kandydat uzyskał ze wskazanego przedmiotu, zdawanego na poziomie rozszerzonym 50%,

 • to P = (6 · 50 + 100)/7 = 57,14. Suma obu poziomów wynosi więc: 50 + 57,14 punktów.

kierunek

 • ekonomia
 • geodezja i kartografia
 • inżynieria danych
 • inżynieria środowiska
 • logistyka
 • odnawialne źródła energii
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

wzór

na podstawie którego wyznacza się liczbę punktów

S = M + W + 0,1·JP + 0,1·JO

kierunek

 • inżynieria biomedyczna

wzór

na podstawie którego wyznacza się liczbę punktów

S = M + n·W + 0,1·JP + 0,1·JO

przy czym:

n = 1 przy wskazaniu przez kandydata: biologii, chemii, fizyki, informatyki
n = 0 dla pozostałych przedmiotów

kierunek

 • automatyka i robotyka
 • informatyka przemysłowa
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria środków transportu
 • mechanika i budowa maszyn
 • wzornictwo przemysłowe

wzór

na podstawie którego wyznacza się liczbę punktów

S = M + n·W + 0,1·JP + 0,4·JO

przy czym:

n = 1 przy wskazaniu przez kandydata: fizyki z astronomią, chemii, informatyki
n = 0,4 przy wskazaniu przez kandydata: geografii, biologii
n = 0,2 przy wskazaniu przez kandydata: historii, wiedzy o społeczeństwie

kierunek

 • architektura

+ egzamin z rysunku

wzór

na podstawie którego wyznacza się liczbę punktów

S = M + n·W + 0,1·JP + 0,1·JO

przy czym:

n = 1 przy wskazaniu przez kandydata: fizyki z astronomią, chemii, informatyki, historii sztuki
n = 0,4 przy wskazaniu przez kandydata: geografii, biologii
n = 0,2 przy wskazaniu przez kandydata: historii, wiedzy o społeczeństwie

kierunek

 • automatyka i elektrotechnika przemysłowa
 • budownictwo
 • elektromobilność
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • informatyka
 • teleinformatyka

wzór

na podstawie którego wyznacza się liczbę punktów

S = M + n·W + 0,1·JP + 0,1·JO

przy czym:

n = 1 przy wskazaniu przez kandydata: fizyki z astronomią, chemii, informatyki
n = 0,4 przy wskazaniu przez kandydata: geografii, biologii
n = 0,2 przy wskazaniu przez kandydata: historii, wiedzy o społeczeństwie