Warunki przyjęcia i warunki płatności za studia podyplomowe

Studia podyplomowe trwają 2 lub 3 semestry i odbywają się w trybie zaocznym (sobotnio-niedzielnym co 2 tygodnie). Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach wg wzoru zatwierdzonego przez MEiN.

Rozpoczęcie nauki w roku akademickim 2023/2024 planowane jest na październik 2023 r. Szczegółowe informacje o terminie rozpoczęcia wraz z harmonogramem zjazdów poszczególnych studiów i druczkiem wpłaty, każdy student, który złożył dokumenty, otrzyma listownie za pośrednictwem poczty.

Warunkiem przyjęcia na studia jest dostarczenie do Sekretariatu CKU w Kielcach przed pierwszym zjazdem dowodu wpłaty I raty!!!


Wymagane dokumenty:

Do Sekretariatu CKU należy dostarczyć komplet następujących dokumentów:

  1. wypełniony kwestionariusz osobowy
  2. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

Płatności za studia:

Formy płatności za studia:

  • wpłata w całości
  • wpłata w II ratach
  • wpłata w IV ratach

Minimalna liczba uczestników na poszczególne studia podyplomowe wynosi 15 osób.
Centrum Kształcenia Ustawicznego zastrzega sobie możliwość rezygnacji z rozpoczęcia danego kierunku studiów w przypadku mniejszej liczby kandydatów!!!

Studia podyplomowe

Kursy i szkolenia