Studia podyplomowe

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Świętokrzyskiej.

Kursy i szkolenia

Centrum Kształcenia Ustawicznego jako jedyna jednostka w woj. świętokrzyskim wydaje certyfikaty Autodesk honorowane w całej Europie!