Centrum Kształcenia Ustawicznego uczestniczy bądź uczestniczyło w następujących projektach unijnych: