Klimat do nauki

Klimat do nauki

Zła jakość powietrza w szkołach ma wpływ na wyniki w nauce. Taką tezę chcą ją udowodnić naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej. W placówkach w regionie rozpoczęły się badania poziomu szkodliwych pyłów. Na projekt uczelnia dostała 800 tys. zł ministerialnego wsparcia.