Skład Senatu

Rektor

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

 • dr hab. inż. Błasiak Sławomir, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Jurecki Rafał prof. PŚk
 • dr hab. inż. Krzysztofik Izabela, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Radek Norbert, prof. PŚk
 • dr hab. Takosoglu Jakub, prof. PŚk
 • mgr. inż. Danielewski Hubert
 • mgr. inż. Tofil Szymon

Wydział Budownictwa i Architektury

 • dr hab. inż. Chomicz-Kowalska Anna, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Radoń Urszula, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Szychowski Andrzej, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Obara Paulina, prof. PŚk
 • dr inż. Linek Małgorzata

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

 • dr hab. inż. Deniziak Roman, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Filipiak Sylwester, prof. PŚk
 • prof. dr hab. inż. Gorzałczany Marian
 • dr inż. Wiraszka Dorota

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

 • dr hab. Kot Janusz, prof. PŚk
 • prof. dr hab. Maciąg Artur
 • dr hab. Nowakowska Marzena, prof. PŚk
 • dr Kruk Barbara

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

 • dr hab. inż. Bąk Łukasz, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Latosińska Jolanta, prof. PŚk
 • dr inż. Walaszczyk Łukasz

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • mgr inż. Śmiglarski Paweł

Przedstawiciele studentów

 • Gawęcka Magdalena
 • Kuroś Daria
 • Mazany Paulina
 • Metryka Rafał
 • Skalik Krzysztof
 • Wójcicka Martyna

przedstawiciel doktorantów

 • mgr inż. Kalinowski Artur

Komisje senackie

Kadencja 2016-2020

Kapituła Medalu Politechniki Świętokrzyskiej na kadencję 2020-2024

 

Przewodniczący Rektor – prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski – WMiBM
 • prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur – WIŚGiE
 • prof. dr hab. inż. Marian Gorzałczany – WEAiI
 • prof. dr hab. Krzysztof Grysa – WZiMK
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk – WBiA

Senacka Komisja Statutowa na kadencję 2020-2024

 

Przewodnicząca Komisji

 • dr hab. inż. Izabela Krzysztofik, prof. PŚk – WMiBM

Zastępca Przewodniczącej

 • dr hab. inż. Roman Stanisław Deniziak, prof. PŚk – WEAiI

Członkowie:

 •  prof. dr hab. inż. Marek Iwański – WBiA
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski – WIŚGiE
 • dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. PŚk – WEAiI
 • dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk – WZiMK
 • dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk – WIŚGiE
 • dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk – WMiBM
 • dr hab. Marzena Nowakowska, prof. PŚk – WZiMK
 • dr hab. inż. Urszula Radoń, prof. PŚk – WBiA
 • mgr Ewelina Słabiak – adm.
 • mgr Kordian Myszkowski – adm.
 • Daria Kuroś – studentka

Komisja Badań Naukowych

 

Przewodniczący

 • dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk – WMiBM

Członkowie:

 • dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk – WIŚGiE
 • dr hab. inż. Stanisław Deniziak, prof. PŚk – WEAiI
 • dr hab. Marzena Nowakowska – WZiMK
 • dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk, prof. PŚk – WBiA
 • mgr inż. Agnieszka Leśniowska-Barchan – adm.
 • mgr Damian Bąbel – student

Komisja Innowacji i Współpracy z Przemysłem

 

Przewodniczący

 • dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. PŚk – WBiA

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski – WIŚGiE
 • dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. PŚk – WEAiI
 • dr hab. inż. Bożena Kaczmarska – WZiMK
 • dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚk – WMiBM
 • mgr Maciej Skrzypczak – adm.
 • mgr inż. Paweł Kocańda – adm.
 • Dominik Dzik – student

Komisja Współpracy Międzynarodowej

 

Przewodniczący

 • dr hab. inż. Stanisław Deniziak, prof. PŚk – WEAiI

Członkowie:

 • dr hab. inż. Łukasz Orman – WIŚGiE
 • dr inż. Grzegorz Mazurek – WBiA
 • dr inż. Krzysztof Stępień – WMiBM
 • dr inż. Sławomir Luściński – WZiMK
 • mgr Anna Kasztelewicz – adm.
 • mgr Agnieszka Jaśkiewicz – adm.

Komisja Dydaktyki i Spraw Studenckich

 

Przewodniczący Komisji

 • dr hab. inż. Rafał Jurecki, prof. PŚk

Członkowie:

 • prodziekani, do obowiązków których należą sprawy studenckie
 • kierownik jednostki administracji centralnej właściwej ds. studenckich i dydaktyki
 • pełnomocnik Rektora ds. Jakości kształcenia
 • Przewodniczący URSS

Komisja ds. Studiów Doktoranckich

 

Przewodniczący Komisji

 • dr hab. inż. Sylwester Filipiak, prof. PŚk

Członkowie:

 • kierownicy studiów doktoranckich
 • wyznaczony przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju pracownik jednostki administracji centralnej właściwej ds. studiów doktoranckich
 • Przedstawiciel URSD

 


Komisja Awansu Naukowego w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 

Przewodnicząca Komisji

 • dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk

Członkowie:

 • prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski
 • prof. dr hab. inż. Anatoly Pavlenko
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski
 • dr hab. inż. Łukasz Bąk, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Zbigniew Goryca, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Emilia Kuliczkowska, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Łukasz Orman, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Rafał Porowski, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Bartosz Szeląg, prof. PŚk

Komisja Awansu Naukowego w dyscyplinie inżynieria mechaniczna

 

Przewodniczący Komisji

 • dr hab. inż. Sławomir Błasiak, prof. PŚk

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Dindorf
 • prof. dr hab. inż. Czesław Kundera
 • prof. dr hab. Artur Maciąg
 • prof. dr hab. inż. Tomasz L. Stańczyk
 • dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Izabela Krzysztofik, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Magdalena Piasecka, prof. PŚk

Komisja Awansu Naukowego w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

 

Przewodniczący Komisji

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Barbara Goszczyńska
 • prof. dr hab. inż. Marek Iwański
 • prof. dr hab. inż. Zdzisława Owsiak
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński
 • dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Urszula Radoń, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Andrzej Szychowski, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. PŚk

Komisja Awansu Naukowego w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika

 

Przewodniczący Komisji

 • dr hab. inż. Paweł Sitek, prof. PŚk – Przewodniczący

Członkowie:

 •  prof. dr hab. inż. Marian Gorzałczany
 • prof. dr hab. Alexandre Iastrebov
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Wciślik
 • dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Roman Stanisław  Deniziak, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Krzysztof Ludwinek, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Sebastian Różowicz, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Filip Rudziński, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Andrzej Zawadzki, prof. PŚk

Komisja Rozwoju Kadry 

 

Przewodniczący

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz – WMiBM

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski – WIŚGiE
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Rusin – WBiA
 • prof. dr hab. Arkadiusz Płoski – WZiMK
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Wciślik – WEAiI
 • mgr inż. Damian Bańkowski – doktorant
 • mgr Ewelina Słabiak – adm.

Komisja Organizacji i Finansów

 

Przewodniczący

 • dr inż. Zbigniew Sender – WZiMK

Członkowie:

 • dr hab. inż. Ryszard Dachowski, prof. PŚk – WBiA
 • dr hab. inż. Jarosław Gawdzik – WIŚGiE
 • dr hab. inż. Andrzej Kapłon, prof. PŚk – WEAiI
 • dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk – WMiBM
 • dr Stanisław Hojda – Centrum Sportu
 • dr inż. Grzegorz Słoń – Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • mgr Alicja Stankowska – adm.
 • Mateusz Rogacki – student

Komisja Etyki Zawodowej

 

Przewodnicząca

 • prof. dr hab. inż. Zdzisława Owsiak – WBiA

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Dariusz Janecki – WMiBM
 • prof. dr hab. Elżbieta Bezak – Mazur – WIŚGiE
 • dr hab. inż. Tadeusz Stefański, prof. PŚk – WEAiI
 • dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk – WZiMK

Komisja Dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich na kadencję 2020-2024

 

Przewodniczący

 • prof. dr hab. inż. Wojciech Piasta – WBiA

Zastępca Przewodniczącego

 • dr hab. inż. Jarosław Gawdzik, prof. PŚk – WIŚGiE

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Jarzy Stadnicki – WZiMK
 • dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, prof. PŚk – WEAiI
 • dr hab. inż. Bogusław Grabas, prof. PŚk – WMiBM
 • dr hab. inż. Maciej Włodarczyk, prof. PŚk – WEAiI
 • dr inż. Przemysław Buczyński – WBiA
 • dr inż. Agata Kaźmierczyk – WEAiI
 • dr inż. Piotr Łagowski – WMiBM
 • dr Anna Walczyk – WZiMK
 • dr Magdalena Woźniak – WIŚGiE
 • Aleksandra Cybula – studentka
 • Martyna Wójcicka – studentka

Komisja Dyscyplinarna do spraw studentów na kadencję 2020-2024

 

Przewodniczący

 • prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur – WIŚGiE

Zastępca przewodniczącego

 • dr inż. Małgorzata Sokała – WZiMK

Członkowie:

 • dr hab. inż. Sylwester Filipiak, prof. PŚk – WEAiI
 • dr hab. inż. Rafał Jurecki, prof. PŚk – WMiBM
 • dr Barbara Kruk – WZiMK
 • mgr inż. Michał Bakalarz – WBiA
 • Magdalena Gawęcka – studentka
 • Diana Komendołowicz – studentka
 • Rafał Metryka – student
 • Grzegorz Resztak – student
 • Martyna Wójcicka – studentka

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw studentów na kadencję 2020-2024

 

Przewodnicząca

 • dr hab. inż. Marek Jaśkiewicz, prof. PŚk – WMiBM

Zastępca przewodniczącego

 • dr inż. Jacek Ślusarczyk – WBiA

Członkowie:

 •  dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, prof. PŚk – WEAiI
 • dr Paulina Nowak – WZiMK
 • dr inż. Paweł Zmarzły – WMiBM
 • dr inż. Agata Zwierzchowska – WIŚGiE
 • Aleksandra Cebula – studentka
 • Daria Kuroś – studentka
 • Paulina Mazany – studentka
 • Krzysztof Skalik – student
 • Kamil Walczyński – student

Komisja Dyscyplinarna do spraw doktorantów na kadencję 2020-2024

 

Przewodnicząca

 • dr hab. inż. Magdalena Piasecka, prof. PŚk

Zastępca przewodniczącego

 • dr inż. Dorota Wiraszka

Członkowie:

 • dr hab. inż. Rafał Chatys, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Andrzej Szychowski, prof. PŚk
 • mgr inż. Katarzyna Gałek – doktorantka
 • mgr inż. Artur Kalinowski – doktorant
 • mgr inż. Marcin Kargul – doktorant
 • mgr inż. Krzysztof Psuj – doktorant

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna do spraw doktorantów na kadencję 2020-2024

 

Przewodnicząca

 • dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚk

Zastępca przewodniczącego

 • dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. PŚk

Członkowie:

 • dr hab. inż. Waldemar Kozub, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Monika Madej, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Paulina Obara, prof. PŚk
 • mgr inż. Mateusz Broniś – doktorant
 • mgr inż. Anna Kaczan – doktorantka
 • mgr inż. Katarzyna Piotrowska – doktorantka
 • mgr inż. Maryna Solovei – doktorantka