Skład Senatu

Kadencja 2020-2024

Rektor

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba

Przedstawiciele studentów

 • Weronika CELEJOWSKA – WBiA
 • Marcelina KOSTKA – WIŚGiE
 • Adrian RESZTAK – WMiBM

Przedstawiciel doktorantów

 • mgr inż. Kalinowski Artur

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • mgr inż. Śmiglarski Paweł

Wydział Budownictwa i Architektury

 • dr hab. inż. Chomicz-Kowalska Anna, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Radoń Urszula, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Szychowski Andrzej, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Obara Paulina, prof. PŚk
 • dr inż. Linek Małgorzata

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

 • dr hab. inż. Deniziak Roman, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Filipiak Sylwester, prof. PŚk
 • prof. dr hab. inż. Gorzałczany Marian
 • dr inż. Wiraszka Dorota

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

 • dr hab. inż. Bąk Łukasz, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Latosińska Jolanta, prof. PŚk
 • dr inż. Walaszczyk Łukasz

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

 • dr hab. inż. Błasiak Sławomir, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Jurecki Rafał prof. PŚk
 • dr hab. inż. Krzysztofik Izabela, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Radek Norbert, prof. PŚk
 • dr hab. Takosoglu Jakub, prof. PŚk
 • dr inż. Danielewski Hubert
 • dr inż. Tofil Szymon

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

 • dr hab. Kot Janusz, prof. PŚk
 • prof. dr hab. Maciąg Artur
 • dr hab. Nowakowska Marzena, prof. PŚk
 • dr Kruk Barbara

Składy ciał kolegialnych powołanych przez Senat Politechniki Świętokrzyskiej

Kadencja 2020-2024

Kapituła Medalu Politechniki Świętokrzyskiej

powołana Uchwałą Nr 19/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 14 października 2020 r.:

 • Przewodniczący – Rektor – prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba,
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski – WMiBM,
 • prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur – WIŚGiE,
 • prof. dr hab. inż. Marian Gorzałczany – WEAiI,
 • prof. dr hab. Krzysztof Grysa – WZiMK,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk – WBiA.

Komisje Senackie

Kadencja 2020-2024

Komisja Statutowa
powołana Uchwałą Nr 16/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 30 września 2020 r.:

 • Przewodnicząca Komisji – dr hab. inż. Izabela Krzysztofik, prof. PŚk – WMiBM,
 • Zastępca Przewodniczącej – dr hab. inż. Roman Stanisław Deniziak, prof. PŚk – WEAiI,
 • prof. dr hab. inż. Marek Iwański – WBiA,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski – WIŚGiE,
 • dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. PŚk – WEAiI,
 • dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk – WZiMK,
 • dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk – WIŚGiE,
 • dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk – WMiBM,
 • dr hab. Marzena Nowakowska, prof. PŚk – WZiMK,
 • dr hab. inż. Urszula Radoń, prof. PŚk – WBiA,
 • mgr Ewelina Słabiak – administracja,
 • mgr Kordian Myszkowski – administracja,
 • Daria Kuroś – studentka.

Komisja Dydaktyki i Spraw Studenckich
powołana Uchwałą Nr 24/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 14 października 2020 r.:

 • Przewodniczący Komisji – dr hab. inż. Rafał Jurecki, prof. PŚk,
 • dr hab. inż. Justyna Zapała-Sławeta, prof. PŚk – WBiA,
 • dr inż. Agnieszka Cienciała – WIŚGiE,
 • dr Barbara Kruk – WZiMK,
 • dr inż. Małgorzata Linek – WBiA,
 • dr inż. Barbara Łukawska – WEAiI,
 • dr inż. Andrzej Stobiecki – WEAiI,
 • dr Maria Szczepańska – WZiMK,
 • dr inż. Łukasz Walaszczyk – WIŚGiE,
 • dr inż. Paweł Zmarzły – WMiBM,
 • mgr inż. Anna Bujarska – kierownik Działu Dydaktyki i Spraw Studenckich,
 • dr inż. Agata Zwierzchowska – Pełnomocnik Rektora ds. Jakości kształcenia,
 • Daniel Kozłowski – Przewodniczący URSS.

Komisja ds. Studiów Doktoranckich
powołana Uchwałą Nr 25/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 14 października 2020 r.:

 • Przewodniczący Komisji – dr hab. inż. Sylwester Filipiak, prof. PŚk – WEAiI,
 • dr hab. inż. Robert Pastuszko, prof. PŚk – WMiBM,
 • dr hab. inż. Grzegorz Mazurek, prof. PŚk – WBiA,
 • dr hab. inż. Maria Paweł Purgał, prof. PŚk – WIŚGiE,
 • mgr Paulina Mróz – Dział Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej,
 • mgr inż. Dominika Soboń – Przedstawiciel URSD.

Komisja Organizacji i Finansów
powołana Uchwałą Nr 58/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 listopada 2020 r.:

 • Przewodniczący Komisji – dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk – WZiMK,
 • dr hab. inż. Andrzej Kapłon, prof. PŚk – WEAiI,
 • dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk – WIŚGiE,
 • dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚk – WMiBM,
 • dr Tomasz Banasik – WZiMK,
 • dr inż. Marek Telejko – WBiA,
 • dr Stanisław Hojda – Centrum Sportu,
 • dr inż. Grzegorz Słoń – Centrum Kształcenia Ustawicznego,
 • mgr Alicja Stankowska – administracja,
 • Daniel Kozłowski – student.

Komisja Innowacji i Współpracy z Przemysłem
powołana Uchwałą Nr 64/20 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 9 grudnia 2020 r.:

 • Przewodnicząca Komisji – dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk– WIŚGiE,
 • dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk –WMiBM,
 • dr hab. inż. Roman S. Deniziak, prof. PŚk – WEiA,
 • dr hab. inż. Łukasz Bąk, prof. PŚk – WIŚGiE,
 • dr inż. Artur Szmidt – WZiMK,
 • dr inż. Przemysław Buczyński – WBiA,
 • mgr Justyna Bonar – Adm.,
 • mgr inż. Kamil Kot (rzecznik patentowy) – administracja,
 • mgr Maciej Skrzypczak – administracja,
 • Daniel Kozłowski – student.

Komisja Rozwoju Kadry
powołana Uchwałą Nr 106/21 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 maja 2021 r.:

 • Przewodnicząca Komisji – prof. dr hab. inż. Magdalena Piasecka – WMiBM,
 • dr hab. inż. Łukasz Bąk, prof. PŚk – WIŚGiE,
 • dr hab. inż. Beata Maciejewska, prof. PŚk – WZiMK,
 • dr hab. inż. Paulina Obara, prof. PŚk – WBiA,
 • dr hab. inż. Filip Rudziński, prof. PŚk – WEAiI,
 • mgr Anna Kasztelewicz – kierownik Działu Rozwoju Kadry Naukowej i Współpracy Międzynarodowej,
 • mgr Ewelina Słabiak – kierownik Działu Kadrowo-Płacowego.

Komisja do spraw Etyki Badań Naukowych
powołana Zarządzeniem Nr 129/21 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 22 października 2021 r.:

 • Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. inż. Marian Gorzałczany
 • Zastępca Przewodniczącego- dr hab. inż. Krzysztof Stępień, prof. PŚk
 • dr hab. Sylwia Hożejowska, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk
 • dr inż. Aleksandra Krampikowska – Sekretarz Komisji

Komisje Dyscyplinarne

Kadencja 2020-2024

Komisja dyscyplinarna do spraw nauczycieli akademickich na kadencję 2020-2024
powołana Uchwałą Senatu Nr 17/20 z dnia 30 września 2020 r., zmieniona Uchwałami Nr 27/20, 135/22, 162/21:

 • Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. inż. Wojciech Piasta – WBiA;
 • Zastępca Przewodniczącego – dr hab. inż. Jarosław Gawdzik, prof. PŚk – WIŚGiE;

Członkowie:

 • dr hab. inż. Jerzy Stadnicki – WZiMK;
 • dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, prof. PŚk – WEAiI;
 • dr hab. inż. Bogusław Grabas, prof. PŚk – WMiBM;
 • dr hab. inż. Maciej Włodarczyk, prof. PŚk – WEAiI;
 • dr inż. Przemysław Buczyński – WBiA;
 • dr inż. Agata Kaźmierczyk – WEAiI;
 • dr Magdalena Kotulska-Kmiecik – WZiMK;
 • dr inż. Piotr Łagowski – WMiBM;
 • dr Magdalena Woźniak – WIŚGiE
 • Daniel Kozłowski – student;
 • Weronika Celejowska – studentka.

Komisja dyscyplinarna do spraw doktorantów na kadencję 2020-2024 powołana Uchwałą Senatu Nr 41/20 z dnia 28 października 2020 r., zmieniona przez Uchwałę 165/22:

 • dr hab. inż. Magdalena Piasecka, prof. PŚk – Przewodnicząca;
 • dr inż. Dorota Wiraszka – Zastępczyni Przewodniczącej;
 • dr hab. inż. Rafał Chatys, prof. PŚk;
 • dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk;
 • dr hab. inż. Andrzej Szychowski, prof. PŚk;
 • mgr inż. Katarzyna Gałek – doktorantka;
 • mgr inż. Artur Kalinowski – doktorant;
 • mgr inż. Henryk Kowalczyk – doktorant;
 • mgr inż. Krystyna Radoń-Kobus – doktorantka.

Odwoławcza Komisja dyscyplinarna do spraw doktorantów na kadencję 2020-2024  powołana Uchwałą Senatu Nr 42/20 z dnia 28 października 2020 r., zmieniona przez Uchwałę 166/22:

 • dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚk – Przewodniczący;
 • dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. PŚk – Zastępca Przewodniczącego;
 • dr hab. inż. Waldemar Kozub, prof. PŚk;
 • dr hab. inż. Monika Madej, prof. PŚk;
 • dr hab. inż. Paulina Obara, prof. PŚk;
 • mgr inż. Mateusz Broniś – doktorant;
 • mgr inż. Anna Kaczan – doktorantka;
 • mgr inż. Dominika Soboń – doktorantka;
 • mgr inż. Maryna Solovei – doktorantka.

Komisja dyscyplinarna do spraw studentów na kadencję 2020-2024 powołana Uchwałą Senatu Nr 39/20 z dnia 28 października 2020 r., zmieniona Uchwałą Nr 163/22:

 • dr hab. inż. Rafał Jurecki, prof. PŚk – WMiBM – Przewodniczący;
 • dr inż. Małgorzata Sokała – WZiMK – Zastępczyni Przewodniczącego;
 • dr hab. inż. Sylwester Filipiak, prof. PŚk – WEAiI;
 • dr hab. inż. Hanna Koshlak, prof. PŚk – WIŚGiE;
 • dr Barbara Kruk – WZiMK;
 • mgr inż. Michał Bakalarz – WBiA;
 • Anna Bator – studentka;
 • Weronika Celejowska – studentka;
 • Magdalena Gawęcka – studentka;
 • Marcelina Kostka – studentka;
 • Adrian Resztak – student.

Odwoławcza Komisja dyscyplinarna do spraw studentów na kadencję 2020-2024 powołana Uchwałą Senatu Nr 40/20 z dnia 28 października 2020 r., zmieniona przez Uchwały Nr 103/21, 136/22, 164/22:

 • dr hab. inż. Marek Jaśkiewicz, prof. PŚk – WMiBM – Przewodniczący;
 • dr inż. Jacek Ślusarczyk – WBiA – Zastępca Przewodniczącego;
 • dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, prof. PŚk – WEAiI;
 • dr Paulina Nowak – WZiMK;
 • dr inż. Paweł Zmarzły – WMiBM;
 • dr inż. Agata Zwierzchowska – WIŚGiE;
 • Nikodem Gos – student;
 • Daniel Kozłowski – student;
 • Konrad Kwapisz – student
 • Kacper Skrzypek – student;
 • Kamil Wolka – student.