Rektor i Prorektorzy

 • prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba
 • dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚk
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski
 • dr hab. Artur Maciąg, prof. PŚk

 

Dziekani

 • dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk – Dziekan WZiMK
 • dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk – Dziekan WIŚGiE
 • prof. dr hab. inż. Marek Iwański – Dziekan WBiA
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Lech Stańczyk – Dziekan WMiBM
 • dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk – Dziekan WEAiI

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

 

Wydział Budownictwa i Architektury

 • prof. dr hab. Inż. Zbigniew Rusin
 • prof. dr hab. inż. Zdzisława Owsiak
 • dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. PŚk
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk

 

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

 • prof. dr hab. inż. Marian Gorzałczany
 • dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Roman Stanisław Deniziak, prof. PŚk

 

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski
 • dr hab. inż. Jarosław Gawdzik

 

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

 • prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski
 • dr hab. inż. Marek Konieczny
 • dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Magdalena Piasecka, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚk

 

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

 • dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. PŚk

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 • dr inż. Paweł Łaski – WMiBM
 • dr inż. Grzegorz Łukawski – WEAiI
 • dr inż. Agnieszka Molendowska – WBiA
 • dr inż. Paulina Obara – WBiA
 • dr Małgorzata Sokała – WZiMK
 • dr Małgorzata Widłak – WIŚGiE

 

Jednostki Międzywydziałowe

 • dr Stanisław Hojda

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • mgr inż. Anna Sosnowska
 • mgr inż. Paweł Śmiglarski

 

Przedstawiciele studentów

 • Karol Januchta
 • Paweł Kieloch
 • Karolina Kujawska
 • Mateusz Rogacki – WEAiI
 • Mateusz Rudnicki – WEAiI
 • Maciej Szymaszek – WMiBM
 • Monika Śliwka – WZiMK
 • Aleksandra Tutaj
 • Anna Zębała – WBiA

 

Doktorant

 • mgr inż. Damian BAŃKOWSKI

 

Uczestniczący z głosem doradczym

 • dr inż. Kazimierz SOKOŁOWSKI
 • mgr Rafał MATYS
 • mgr Danuta KAPINOS
 • dr inż. Dariusz GONTARSKI
 • dr inż. Andrzej LENARCIK