Skład Senatu

Rektor i Prorektorzy

 • prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba
 • dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚk
 • prof. dr hab. Artur Maciąg, prof. PŚk

 

Dziekani

 • dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk – Dziekan WZiMK
 • dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk – Dziekan WIŚGiE
 • prof. dr hab. inż. Marek Iwański – Dziekan WBiA
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Lech Stańczyk – Dziekan WMiBM
 • dr hab. inż. Antoni Różowicz, prof. PŚk – Dziekan WEAiI

Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych

 

Wydział Budownictwa i Architektury

 • prof. dr hab. Inż. Zbigniew Rusin
 • prof. dr hab. inż. Zdzisława Owsiak
 • dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. PŚk
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk

 

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki

 • prof. dr hab. inż. Marian Gorzałczany
 • dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Roman Stanisław Deniziak, prof. PŚk

 

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski
 • dr hab. inż. Jarosław Gawdzik

 

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

 • prof. dr hab. inż. Bogdan Antoszewski
 • dr hab. inż. Marek Konieczny
 • dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Magdalena Piasecka, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚk

 

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego

 • dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. PŚk

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

 • dr inż. Paweł Łaski – WMiBM
 • dr inż. Grzegorz Łukawski – WEAiI
 • dr inż. Agnieszka Molendowska – WBiA
 • dr inż. Paulina Obara – WBiA
 • dr Małgorzata Sokała – WZiMK
 • dr Małgorzata Widłak – WIŚGiE

 

Jednostki Międzywydziałowe

 • dr Stanisław Hojda

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 • mgr inż. Anna Sosnowska
 • mgr inż. Paweł Śmiglarski

 

Przedstawiciele studentów

 • Karol Januchta
 • Paweł Kieloch
 • Karolina Kujawska
 • Mateusz Rogacki – WEAiI
 • Mateusz Rudnicki – WEAiI
 • Maciej Szymaszek – WMiBM
 • Monika Śliwka – WZiMK
 • Aleksandra Tutaj
 • Anna Zębała – WBiA

 

Doktorant

 • mgr inż. Damian BAŃKOWSKI

 

Uczestniczący z głosem doradczym

 • dr inż. Kazimierz SOKOŁOWSKI
 • mgr Rafał MATYS
 • mgr Danuta KAPINOS
 • dr inż. Dariusz GONTARSKI
 • dr inż. Andrzej LENARCIK

Komisje senackie

Kadencja 2016–2020


Kapituła Medalu Politechniki Świętokrzyskiej

 • prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur – WIŚGiE
 • prof. dr hab. inż. Marian  Gorzałczany – WEAiI
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz – WMiBM
 • prof. dr hab. Arkadiusz Płoski  – WZiMK
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Rusin – WBiA

Komisja Statutowa

 

Przewodniczący

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Rusin – WBiA

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz – WMiBM
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Wciślik – WEAiI
 • dr hab. inż.  Marek Pawełczyk, prof. PŚk – WZiMK
 • prof. dr hab. inż. Maria Żygadło – WIŚGiE
 • dr inż. Kazimierz Sokołowski – Kanclerz
 • mgr Zofia Brudnik – adm.
 • mgr Ewelina Słabiak – adm.
 • mgr Jadwiga Czarkowska – adm.
 • mgr Kordian Myszkowski – adm.
 • Mateusz Rogacki – student

Komisja Badań Naukowych

 

Przewodniczący

 • dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk – WMiBM

Członkowie:

 • dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk – WIŚGiE
 • dr hab. inż. Stanisław Deniziak, prof. PŚk – WEAiI
 • dr hab. Marzena Nowakowska – WZiMK
 • dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk, prof. PŚk – WBiA
 • mgr inż. Agnieszka Leśniowska-Barchan – adm.
 • mgr Damian Bąbel – student

Komisja Innowacji i Współpracy z Przemysłem

 

Przewodniczący

 • dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. PŚk – WBiA

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski – WIŚGiE
 • dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. PŚk – WEAiI
 • dr hab. inż. Bożena Kaczmarska – WZiMK
 • dr hab. inż. Norbert Radek, prof. PŚk – WMiBM
 • mgr Maciej Skrzypczak – adm.
 • mgr inż. Paweł Kocańda – adm.
 • Dominik Dzik – student

Komisja Współpracy Międzynarodowej

 

Przewodniczący

 • dr hab. inż. Stanisław Deniziak, prof. PŚk – WEAiI

Członkowie:

 • dr hab. inż. Łukasz Orman – WIŚGiE
 • dr inż. Grzegorz Mazurek – WBiA
 • dr inż. Krzysztof Stępień – WMiBM
 • dr inż. Sławomir Luściński – WZiMK
 • mgr Anna Kasztelewicz – adm.
 • mgr Agnieszka Jaśkiewicz – adm.

Komisja Dydaktyki i Spraw Studenckich

 

Przewodnicząca

 • dr inż. Małgorzata Sokała – WZiMK

Członkowie:

 • dr Barbara Kruk – WZiMK
 • dr hab. inż. Izabela Krzysztofik – WMiBM
 • dr inż. Agnieszka Molendowska – WBiA
 • dr inż. Paulina Obara – WBiA
 • dr Ewa Ozimina – WIŚGiE
 • dr inż. Andrzej Stobiecki – WEAiI
 • dr Maria Szczepańska – WZiMK
 • dr Jakub Takosoglu – WMiBM
 • dr inż. Dorota Wiraszka – WEAiI
 • dr Magdalena Woźniak – WIŚGiE
 • mgr Urszula Janyst – adm.
 • Mateusz Rogacki – student

Komisja ds. Studiów Doktoranckich

 

Przewodniczący

 • dr hab. inż. Sylwester Filipiak – WEAiI

Członkowie:

 • dr hab. inż. Zbigniew Dziopa, prof. PŚk – WMiBM
 • dr hab. inż. Grzegorz Świt, prof. PŚk – WBiA
 • dr hab. inż. Paweł Purgał, prof. PŚk – WIŚGiE
 • mgr inż. Damian Bańkowski – doktorant
 • dr inż. Lyubov Andrushko – adm.

Komisja Rozwoju Kadry

 

Przewodniczący

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Neimitz – WMiBM

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski – WIŚGiE
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Rusin – WBiA
 • prof. dr hab. Arkadiusz Płoski – WZiMK
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Wciślik – WEAiI
 • mgr inż. Damian Bańkowski – doktorant
 • mgr Ewelina Słabiak – adm.

Komisja Organizacji i Finansów

 

Przewodniczący

 • dr inż. Zbigniew Sender – WZiMK

Członkowie:

 • dr hab. inż. Ryszard Dachowski, prof. PŚk – WBiA
 • dr hab. inż. Jarosław Gawdzik – WIŚGiE
 • dr hab. inż. Andrzej Kapłon, prof. PŚk – WEAiI
 • dr hab. inż. Włodzimierz Makieła, prof. PŚk – WMiBM
 • dr Stanisław Hojda – Centrum Sportu
 • dr inż. Grzegorz Słoń – Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • mgr Alicja Stankowska – adm.
 • Mateusz Rogacki – student

Komisja Etyki Zawodowej

 

Przewodnicząca

 • prof. dr hab. inż. Zdzisława Owsiak – WBiA

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Dariusz Janecki – WMiBM
 • prof. dr hab. Elżbieta Bezak – Mazur – WIŚGiE
 • dr hab. inż. Tadeusz Stefański, prof. PŚk – WEAiI
 • dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk – WZiMK

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

 

Przewodniczący

 • dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Aleksander Jastriebow – WEAiI
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Stadnicki, – WZiMK
 • dr hab. inż. Jarosław Gawdzik – WIŚGiE
 • dr hab. inż. Andrzej Chojnacki – WEAiI
 • dr hab. inż. Wojciech Żórawski – WMiBM
 • dr inż. Lidia Bartkiewicz – WIŚGiE
 • dr inż. Anna Chomicz-Kowalska – WBiA
 • dr inż. Agata Kaźmierczyk – WEAiI
 • dr inż. Jarosław Pacanowski – WMiBM
 • dr Anna Walczyk – WZiMK
 • mgr Damian Bąbel – student
 • Mateusz Rogacki – student

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 

Przewodniczący

 • dr hab. inż. Wacław Gierulski, prof. PŚk

Zastępca przewodniczącego

 • prof. dr hab. Elżbieta Bezak – Mazur – WIŚGiE

Członkowie:

 • dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Sylwester Filipiak
 • dr Małgorzata Sokała
 • dr Jakub Takosoglu
 • Justyna Chałońska
 • Piotr Przybysz
 • Maciej Szymaszek
 • Anna Zębała

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 

Przewodnicząca

 • dr hab. Marianna Kotowska – Jelonek, prof. PŚk

Zastępca przewodniczącego

 •  dr hab. inż. Edward Miko, prof. PŚk

Członkowie:

 • dr hab. inż. Izabela Krzysztofik
 • dr inż. Krzysztof Ludwinek
 • dr Paulina Nowak
 • dr inż. Agata Zwierzchowska
 • mgr Damian Bąbel
 • Karol Januchta
 • Wojciech Krupa
 • Mateusz Rogacki
 • Aleksandra Tutaj

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 

Przewodnicząca

 •  prof. dr hab. inż. Maria Żygadło

Zastępca przewodniczącego

 • dr hab. inż. Robert Pastuszko

Członkowie:

 • dr hab. inż. arch. Lucjan Kamionka
 • dr Ewa Ozimina
 • dr inż. Dorota Wiraszka
 • mgr inż. Anna Adamczak
 • mgr inż. Marcin Kargul
 • mgr inż. Michał Paszkiewicz
 • mgr inż. Michał Salwa

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 

Przewodnicząca

 • dr hab. inż. Jerzy Augustyn, prof. PŚk

Zastępca przewodniczącego

 • dr hab. inż. Dariusz Bojczuk, prof. PŚk

Członkowie:

 • dr hab. inż. Leszek Płonecki, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Jarosław Gawdzik
 • dr hab. Waldemar Kozub
 • mgr inż. Michał Bakalarz
 • mgr inż. Katarzyna Bąba
 • mgr inż. Tomasz Bekier
 • mgr inż. Michał Cieślik