Grzegorz Radzimirski

Inspektor Ochrony Danych

41 34 24 367

Bud. D, pok. 3.01

iod@tu.kielce.pl