Statut obowiązujący od 1 października 2019 r.

załączniki:

Uchwały Senatu Politechniki Świętokrzyskiej w sprawie Statutu: