profesor Bronisław Ślusarczyk

1965 – 1970

profesor Henryk Frąckiewicz

1970 – 1975
1996 – 1999

profesor Michał Hebda

1975 – 1978

profesor Krzysztof Piwowarski

1978 – 1981

profesor Ryszard Sobociński

1981 – 1984

profesor Zbigniew Kowal

1984 – 1990

profesor Andrzej Neimitz

1990 – 1996

profesor Wiesław Trąmpczyński

2000 – 2008
2016 – 2020

profesor Stanisław Adamczak

2008 – 2016