• data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 1.07.2021 r.
  • data rozpoczęcia wydawania dokumentu publicznego danego wzoru: 15.07.2021 r.
  • okres ważności dokumentu publicznego: bezterminowo
  • data zakończenia wydawania dokumentu publicznego: –

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – widok ogólny wzorca dokumentu publicznego oraz jego elementy charakterystyczne

dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia – widok ogólny wzorca dokumentu publicznego oraz jego elementy charakterystyczne

dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z wyróżnieniem – widok ogólny wzorca dokumentu publicznego oraz jego elementy charakterystyczne

dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia z wyróżnieniem – widok ogólny wzorca dokumentu publicznego oraz jego elementy charakterystyczne

Pliki graficzne obrazujące elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego:

zabezpieczenia przed fałszerstwem dyplomu ukończenia studiów


dyplom doktorski – widok ogólny wzorca dokumentu publicznego oraz jego elementy charakterystyczne

dyplom habilitacyjny – widok ogólny wzorca dokumentu publicznego oraz jego elementy charakterystyczne

Pliki graficzne obrazujące elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego:

zabezpieczenia przed fałszerstwem dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego


świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – widok ogólny wzorca dokumentu publicznego oraz jego elementy charakterystyczne

Pliki graficzne obrazujące elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego:

zabezpieczenia przed fałszerstwem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych